• Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tài sản của ngân hàng; nghiệp vụ ngân quỹ của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p hdu 26/05/2024 8 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 2

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 2

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm, chức năng, vai trò, phân loại, đặc điểm kinh doanh ngân hàng; các nghiệp vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; những xu hướng thay đổi trong hoạt động ngân hàng thời gian gần đây; tổ chức và điều hành ngân hàng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 26/05/2024 8 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 3

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 3

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò, phân loại nguồn vốn của ngân hàng; Vốn tự có của ngân hàng; Vốn huy động của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng; Khái niệm, chức năng, tổ chức ngân hàng trung ương; Ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; Các hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 6

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 6

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: mục tiêu đầu tư tài chính của ngân hàng; các công cụ đầu tư của ngân hàng; rủi ro đầu tư chứng khoán của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 7

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 7

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 7 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng; nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng; nghiệp vụ ngân hàng quốc tế; nghiệp vụ tài chính phái sinh; các nghiệp vụ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hdu 26/05/2024 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 5A

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 5A

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 5A được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc của tín dụng ngân hàng; Phân loại tín dụng ngân hàng; Rủi ro tín dụng; Bảo đảm tín dụng ngân hàng; Quy trình cho vay của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 5B

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 5B

  Bài giảng "Nghiệp vụ ngân hàng" Chương 5B được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm các phương thức tín dụng ngân hàng thông dụng; Lãi suất cho vay; Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; Các tiêu chí phản ánh kết quả hoạt động cho vay của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p hdu 26/05/2024 7 0

 • Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế giá trị gia tăng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của thuế GTGT; Mô tả được cơ chế hoạt động của thuế GTGT: thuế đầu vào, thuế đầu ra, thuế được khấu trừ, thuế phải nộp; Nắm vững các quy định liên quan đến vấn đề hóa đơn, chứng từ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hdu 26/05/2024 8 0

 • Bài giảng Thuế bảo vệ môi trường - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế bảo vệ môi trường - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế bảo vệ môi trường được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm về thuế bảo vệ môi trường; đặc điểm thuế bảo vệ môi trường; đối tượng chịu thuế; người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hdu 26/05/2024 10 0

 • Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế tiêu thụ đặc biệt được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt; nhận biết được các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; nắm bắt các quy định về người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; hiểu...

   15 p hdu 26/05/2024 8 0

 • Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na

  Bài giảng Thuế thu nhập doanh nghiệp được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm, đặc điểm cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp; Nhận biết người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất, tiền thuế thu nhập doanh...

   17 p hdu 26/05/2024 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu