• Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin - LIS, dùng cho các ngành thuộc chương trình học Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý nhà đất, Thị trường bất động sản. là tài liêu nghiên cứu học tập dành cho sinh viên từ Cao đẳng, đại học và đây cũng là tài liêu nghiên cứu cho giáo viên. Để tìm hiểu sâu hơn về hệ thống thông tin, mời các bạn cùng tham khảo...

   90 p hdu 20/09/2019 93 0

 • Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy quản lý đất bền vững đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp dài hạn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài thuyết trình: Quản lý đất bền vững" đã...

   10 p hdu 20/09/2019 38 0

 • Bài giảng Ngành Quản lý đất đai - Khoa học đất (Chương 1: Giới thiệu chung)

  Bài giảng Ngành Quản lý đất đai - Khoa học đất (Chương 1: Giới thiệu chung)

  Bài giảng chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thổ nhưỡng và Thổ nhưỡng học, về đất và đất đai, giới thiệu các nhà khoa học đất nổi tiếng, các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học đất và các lĩnh vực ứng dụng của khoa học đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hdu 20/09/2019 38 0

 • Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất

  Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất

  Hệ GIS quản lý đất đai ở Việt Nam hiện chưa cho phép trả lời các câu hỏi như “thửa đất đã thay đổi như thế nào trong quá khứ, ..” Để giải quyết vấn đề, một module GIS thời gian được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở kết hợp sử dụng cấu trúc dữ liệu hiện có trong ArcGIS và ngôn ngữ lập trình ArcObject. Kết quả thực nghiệm cho thấy...

   7 p hdu 20/09/2019 27 0

 • Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

  Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

  Bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý...

   8 p hdu 20/09/2019 41 0

 • Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình

  Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất của Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình, đánh giá những thuận lợi và những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý đất đai dựa vào cộng đồng của Công ty giai đoạn từ năm 2013 - 2015 từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất rừng.

   10 p hdu 20/09/2019 28 0

 • Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với các nội dung chính: Quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng ở cơ sở,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p hdu 20/09/2019 58 0

 • Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 4 gồm có các nội dung chính sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hồ sơ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai; một số tình huống trong đăng ký, thống kê đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hdu 20/09/2019 40 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lý đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham...

   19 p hdu 20/09/2019 46 0

 • Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

  Nội dung thông tin và phương án tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

  Bài viết trình bày thực trạng công tác quản lý đất đai ở quận Tây Hồ; nội dung thông tin của cơ sở sữ liệu đất đai tại quận Tây Hồ; tổ chức cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

   9 p hdu 20/09/2019 31 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài thuyết trình Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giới thiệu tới người đọc khái quát về cơ sở dữ liệu, tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm.

   35 p hdu 20/09/2019 30 0

 • Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

  Nội dung của tài liệu trình bày về cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất, nội dung và trình tự các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng cũng như kinh phí và kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng.

   36 p hdu 20/09/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số