• Giải pháp hoàn thiện quan hệ tổ chức - quản lý đất đai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam

  Giải pháp hoàn thiện quan hệ tổ chức - quản lý đất đai trong nông nghiệp và phát triển nông thôn thời kỳ chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam

  Bài viết đưa ra các giải pháp và kịch bản giải pháp để hoàn thiện quan hệ tổ chức – quản lý đất đai trên cả hai phương diện, hoàn thiện cơ chế, chính sách đất đai nông nghiệp và công tác tổ chức, quản lý cấp cơ sở, chủ yếu là cán bộ địa chính.

   14 p hdu 31/01/2020 26 0

 • Đổi mới quản lý đất đai trong nông nghiệp ở Việt Nam: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

  Đổi mới quản lý đất đai trong nông nghiệp ở Việt Nam: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng đổi mới quản lý đất đai trong nông nghiệp thời gian qua, chỉ ra những thành công, tồn tại, nguyên nhân của tình hình và gợi ý những vấn đề chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   14 p hdu 31/01/2020 25 0

 • Về sở hữu, sử dụng và sai phạm trong quản lý đất đai ở Việt Nam từ khi đổi mới

  Về sở hữu, sử dụng và sai phạm trong quản lý đất đai ở Việt Nam từ khi đổi mới

  Công cuộc đổi mới ở Việt Nam sau 20 năm không chỉ tạo ra những phát triển quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của các cộng đồng tộc người mà còn tạo ra một cuộc cách mạng trong chế độ sở hữu, quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, một vấn đề cho đến nay đã được phân tích, thảo luận nhiều dưới ba khía cạnh:...

   10 p hdu 31/01/2020 27 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin đất

  Giáo trình Hệ thống thông tin - LIS, dùng cho các ngành thuộc chương trình học Quản lý đất đai, Địa chính, Quản lý nhà đất, Thị trường bất động sản. là tài liêu nghiên cứu học tập dành cho sinh viên từ Cao đẳng, đại học và đây cũng là tài liêu nghiên cứu cho giáo viên. Để tìm hiểu sâu hơn về hệ thống thông tin, mời các bạn cùng tham khảo...

   90 p hdu 20/09/2019 126 0

 • Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Bài thuyết trình Quản lý đất bền vững

  Đất đai là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy quản lý đất bền vững đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp dài hạn. Xuất phát từ thực tế đó mà "Bài thuyết trình: Quản lý đất bền vững" đã...

   10 p hdu 20/09/2019 54 0

 • Bài giảng Ngành Quản lý đất đai - Khoa học đất (Chương 1: Giới thiệu chung)

  Bài giảng Ngành Quản lý đất đai - Khoa học đất (Chương 1: Giới thiệu chung)

  Bài giảng chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thổ nhưỡng và Thổ nhưỡng học, về đất và đất đai, giới thiệu các nhà khoa học đất nổi tiếng, các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học đất và các lĩnh vực ứng dụng của khoa học đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hdu 20/09/2019 56 0

 • Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất

  Ứng dụng GIS quản lý lịch sử biến động của thửa đất

  Hệ GIS quản lý đất đai ở Việt Nam hiện chưa cho phép trả lời các câu hỏi như “thửa đất đã thay đổi như thế nào trong quá khứ, ..” Để giải quyết vấn đề, một module GIS thời gian được nghiên cứu và phát triển trên cơ sở kết hợp sử dụng cấu trúc dữ liệu hiện có trong ArcGIS và ngôn ngữ lập trình ArcObject. Kết quả thực nghiệm cho thấy...

   7 p hdu 20/09/2019 44 0

 • Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

  Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

  Bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý...

   8 p hdu 20/09/2019 58 0

 • Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình

  Quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình – nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình

  Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất của Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình, đánh giá những thuận lợi và những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý đất đai dựa vào cộng đồng của Công ty giai đoạn từ năm 2013 - 2015 từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất rừng.

   10 p hdu 20/09/2019 49 0

 • Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với các nội dung chính: Quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng ở cơ sở,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p hdu 20/09/2019 77 0

 • Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 3: Đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

  Chuyên đề 4 gồm có các nội dung chính sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hồ sơ địa chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; giới thiệu cơ sở dữ liệu đất đai; một số tình huống trong đăng ký, thống kê đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hdu 20/09/2019 62 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia

  Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở Ôxtraylia được biên soạn với các nội dung: Khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính, giới thiệu chung về nước úc, quản lý đất đai ở Úc, XDCSDL ĐC ở Úc, tình hình XDCSDL ở VN bài học, hợp tác Úc – Việt trong quản lý đất đai. Để hiểu rõ hơn về nội dung kiến thức bài viết mời các bạn cùng tham...

   19 p hdu 20/09/2019 76 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số