• Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Nội dung chính của Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 1 trình bày về đại cương kinh tế tài nguyên đất; địa tố và chính sách kiểm soát dân số; cơ sở khoa học nghiên cứu kinh tế đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   92 p hdu 11/08/2022 92 0

 • Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 2 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất: Phần 2 - TS. Đô Thị Lan, TS. Đô Anh Tài

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất trình bày về các phương pháp phân tích kinh tế đất; đánh giá hiệu quả sử dụng đất; thị trường nhà đất và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Mời các bạn tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   112 p hdu 11/08/2022 75 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản

  Giáo trình Thị trường bất động sản

  Giáo trình Thị trường bất động sản giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản, quản lý nhà nước và chính sách pháp luật với thị trường bất động sản, thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam và một số nước,... Giáo trình là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý đất đai, các nhà quản lý...

   108 p hdu 11/08/2022 80 0

 • Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 1 - TS. Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Xuân Bắc

  Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 1 - TS. Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Xuân Bắc

  Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 1 của 2 tác giả TS. Phạm Thị Xuân Thọ và Nguyễn Xuân Bắc gồm nội dung từ chương 6 đến hết chương 8, trình bày vê phân tích dữ liệu, tạo bản đồ chuyên đề, tạo trang in. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   69 p hdu 27/06/2022 85 0

 • Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 2 - TS. Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Xuân Bắc

  Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 2 - TS. Phạm Thị Xuân Thọ, Nguyễn Xuân Bắc

  Giáo trình Lý thuyết và thực hành MapInfo: Phần 2 gồm nội dung từ chương 1 đến hết chương 5, trình bày tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và phần mềm MapInfo, tạo và hiệu chỉnh dữ liệu không gian, tạo và hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính, truy vấn dữ liệu và phân nhóm dữ liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   88 p hdu 27/06/2022 83 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng MapInfo professional Version 7.0

  Ebook Hướng dẫn sử dụng MapInfo professional Version 7.0

  Ebook "Hướng dẫn sử dụng MapInfo professional Version 7.0" bao gồm 20 chương trình bày hướng dẫn cài đặt phần mềm MapInfo, cách tiếp cận MapInfo ở phương diện bản đồ; giới thiệu những chức năng phân tích thông tin địa lý quan trọng nhất của MapInfo.

   204 p hdu 27/06/2022 83 0

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Trắc địa đại cương do PGS.TS. Phạm Văn Chuyên biên soạn gồm nội dung chương 7 đến chương 17 cuốn sách và phần phụ lục. Nội dung phần này gồm có các chương: Đo dài, đo cao, lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình, đo vẽ mặt cắt địa hình, công tác bố trí công trình, bố trí...

   156 p hdu 25/06/2022 96 0

 • Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Ebook Trắc địa đại cương do PGS.TS. Phạm Văn Chuyên được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Nội dung phần 1 sau đây gồm có các chương: Định vị điểm, định hướng đường thẳng, bản đồ đia hình, sử dụng bản đồ, tính toán trắc địa, đo góc.

   161 p hdu 25/06/2022 84 0

 • Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 2 - Nguyễn Thị Kim Hiệp (chủ biên)

  Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 2 - Nguyễn Thị Kim Hiệp (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Bản đồ địa chính giới thiệu tới các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản về bản đồ địa chính; cách thành lập bản đồ địa chính; quản lý và khai thác bản đồ địa chính; sử dụng bản đồ địa chính trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Với các cán bộ địa chính...

   67 p hdu 25/06/2022 87 0

 • Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Kim Hiệp (chủ biên)

  Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 1 - Nguyễn Thị Kim Hiệp (chủ biên)

  Giáo trình Bản đồ địa chính: Phần 1 do Nguyễn Thị Kim Hiệp làm chủ biên cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở lý luận bản đồ địa chính bao gồm những khái niệm về bản đồ học; cơ sở toán học của bản đồ; các phép chiếu bản đồ đã được sử dụng tại Việt Nam; phương pháp thể hiện nội dung bản đồ. Tài liệu hữu ích với...

   71 p hdu 25/06/2022 94 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai - TS. Lương Văn Hinh (chủ biên)

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai - TS. Lương Văn Hinh (chủ biên)

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai do TS. Lương Văn Hinh (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận - khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai; chương 2 quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, cấp huyện; chương 3 quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã. Giáo trình là tài liệu giảng dạy cho giáo viên và học tập cho sinh viên...

   110 p hdu 25/06/2022 118 0

 • Giáo trình Sinh học đất - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình Sinh học đất - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (chủ biên)

  Giáo trình Sinh học đất được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất như sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; sinh vật đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu đất; Enzym trong đất và sự sản sinh ra Enzym trong đất; sinh vật đất trong quá trình phân hủy,...

   274 p hdu 25/06/2022 83 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số