• Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành, xây dựng phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô theo phương pháp đánh giá nông...

   44 p hdu 29/06/2021 47 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Nội dung, phương pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   113 p hdu 29/06/2021 50 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hdu 29/06/2021 42 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về thị trường bất động sản; Hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản; Dịch vụ công trong thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p hdu 29/06/2021 38 0

 • Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về bất động sản và định giá bất động sản; Cơ sở khoa học và nguyên tắc cơ bản trong định giá bất động sản; Phương pháp định giá bất động sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p hdu 29/06/2021 39 0

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

  Bài viết tập trung phân tích hiệu quả quản lý đất đai theo thang điểm đánh giá tổng hợp. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai tại địa phương đã được đề xuất liên quan đến vấn đề nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra,...

   12 p hdu 29/06/2021 28 0

 • Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính, phục vụ thực hành, thực tập, quản lý đất đai tại trường Đại học Lâm Nghiệp

  Nghiên cứu xây dựng lưới tọa độ địa chính, phục vụ thực hành, thực tập, quản lý đất đai tại trường Đại học Lâm Nghiệp

  Xây dựng lưới tọa độ địa chính là công tác thiết kế, đo đạc bình sai toán tọa độ các điểm lưới nhằm mục đích tạo cơ sở thống nhất và chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động, quy hoạch, quản lý đất đai. Bài viết này trình bày kết quả nghiên...

   8 p hdu 28/02/2021 57 0

 • Lao động, việc làm và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay

  Lao động, việc làm và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay

  Bài viết tìm hiểu về lao động, việc làm và quản lý đất đai trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Hà Nội từ đó đề xuất một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   5 p hdu 28/02/2021 60 0

 • Giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai - Những hạn chế bất cập và giải pháp hoàn thiện

  Giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai - Những hạn chế bất cập và giải pháp hoàn thiện

  Bài viết làm rõ chủ thể và hình thức của cơ chế giám sát, phản biện xã hội và minh bạch thông tin; cách tiếp cận để nhận thức đúng nội dung quy định của pháp luật đất đai hiện hành về giám sát, phản biện xã hội, minh bạch thông tin và nhận diện một số hạn chế còn tồn tại trong cơ chế giám sát, phản biện xã hội và minh bạch thông tin...

   7 p hdu 28/02/2021 61 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai

  Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai

  Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai. Thông qua học phần, người học biết cách biết cách vận dụng những nguyên lí của công nghệ GIS và Viễn thám vào giải quyết một số vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về đất đai phục vụ cho sự phát triển và hội...

   5 p hdu 28/02/2021 56 0

 • Đặc điểm, yêu cầu và thực trạng phân cấp quản lý đất đai hiện nay

  Đặc điểm, yêu cầu và thực trạng phân cấp quản lý đất đai hiện nay

  Bài viết phân tích những đặc điểm, yêu cầu đặt ra đối với phân cấp quản lý đất đai hiện nay và phân tích quy định pháp luật hiện hành về một số nội dung quản lý cơ bản trong lĩnh vực đất đai.

   8 p hdu 28/02/2021 57 0

 • Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên: Thực trạng và khuyến nghị

  Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên: Thực trạng và khuyến nghị

  Bài viết trình bày một số khía cạnh về chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên, trong đó chỉ ra những xung đột chủ yếu dẫn đến nhu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

   8 p hdu 28/02/2021 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số