• Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Đất đồi núi Việt Nam" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự hình thành và đặc điểm đất đồi núi Việt Nam; các loại đất chính vùng đồi núi Việt Nam; tiềm năng và trở ngại trong sử dụng đất đồi núi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hdu 24/04/2024 23 0

 • Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Đất đồi núi Việt Nam" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thoái hoá đất dốc vùng đồi núi; sử dụng đất vùng đồi núi cho sản xuất nông lâm nghiệp; phương pháp nghiên cứu trong sử dụng đất bền vững ở vùng đồi núi Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hdu 24/04/2024 22 0

 • Ebook Khoa học đất: Phần 1

  Ebook Khoa học đất: Phần 1

  Cuốn sách "Khoa học đất" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đất là môi trường cho cây phát triển; đất là một thể tự nhiên; tính chất vật lý của đất; đất canh tác và giao thông; nước trong đất; quản lý nước trong đất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   214 p hdu 24/04/2024 23 0

 • Ebook Khoa học đất: Phần 2

  Ebook Khoa học đất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Khoa học đất" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như tính chất hoá học của đất; mối quan hệ giữa dinh dưỡng đa lượng với đất và cây; các dinh dưỡng vi lượng và độc tố; phân bón; đánh giá độ phì nhiêu của đất và việc sử dụng phân bón;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p hdu 24/04/2024 22 1

 • Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung về: Đăng kí đất đai; Định giá đất/bất động sản; Hệ thống thông tin đất đai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam" trình bày các nội dung về: Pháp luật đất đai; Quy hoạch sử dụng đất; Thanh tra, giám sát, giải quyết tranh chấp đất đai và khung đánh giá quản trị đất đai của ngân hàng thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p hdu 24/04/2024 8 0

 • Ebook Drawing in the Land: Part 2

  Ebook Drawing in the Land: Part 2

  Part 2 of ebook Drawing in the Land introduces contents such as database profile, relative temporal sequence, rock art and temporal variability, rock art and spatial variability, transformations in social geography.

   126 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Ebook Drawing in the Land: Part 1

  Ebook Drawing in the Land: Part 1

  Part 1 of ebook Drawing in the Landhas contents such as acknowledgements, list of figures, list of plates, list of tables, introduction, environmental context, aboriginal occupation, research focus and conceptual guidance, research methodology.

   100 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 1

  Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Geotechnical engineering (Revised third edition)" provides readers with content including: soil and soil mechanics; composition of soil terminology and definitions; index properties and classification tests; identification and classification of soils; soil moisture-permeability and capillarity; seepage and flow nets; compressibility and consolidation of soils; shearing strength of soils; stability of earth slopes; stress...

   406 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 2

  Ebook Geotechnical engineering (Revised third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Geotechnical engineering (Revised third edition)" provides readers with content including: settlement analysis; compaction of soil; lateral earth pressure and stability of retaining walls; bearing capacity; shallow foundations; pile foundations; soil stabilisation; soil exploration; caissons and well foundations; elements of soil dynamics and machine foundations;...

   537 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 2: Địa giới hành chính và phân loại sử dụng đất có nội dung trình bày về khái niệm địa giới hành chính; quy trình vạch đường địa giới hành chính; lập bản đồ địa giới hành chính; phân loại sử dụng đất; hệ thống phân loại sử dụng đất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 24/04/2024 9 2

 • Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính

  Bài giảng Trắc địa địa chính - Chương 1: Những vấn đề về địa chính và quản lý địa chính có nội dung trình bày khái quát về quản lý lãnh thổ; khái niệm về địa chính và quản lý địa chính; đo đạc địa chính; địa chính Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hdu 24/04/2024 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281130vi