• Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo. 

   174 p hdu 22/03/2023 11 0

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 2 - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 của ebook Logic mờ và ứng dụng giới thiệu tới các bạn những kiến thức về ứng dụng của logic mờ; hệ mờ dựa trên tri thức; điều khiển mờ; cơ sở dữ liệu mờ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Sách phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan. 

   133 p hdu 22/03/2023 6 0

 • Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 1

  Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 1

  Part 1 of ebook "Perspectives in ecological theory and integrated pest management" provide readers with content about: ecology, sustainable development, and IPM - the human factor; from simple IPM to the management of agroecosystems; populations, metapopulations - elementary units of IPM systems; arthropod pest behavior and IPM; using pheromones to disrupt mating of moth pests;...

   240 p hdu 11/11/2022 118 1

 • Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 2

  Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Perspectives in ecological theory and integrated pest management" provide readers with content about: conservation, biodiversity, and integrated pest management; ecological risks of biological control agents: impacts on IPM; ecology of natural enemies and genetically engineered host plants; modeling the dynamics of tritrophic population interactions;...

   348 p hdu 11/11/2022 82 1

 • Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 2

  Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Biotechnology and plant disease management" provide readers with content about: enhancing resistance of plants to pathogens for disease management; application of cationic antimicrobial peptides for management of plant diseases; protein-mediated resistance to plant viruses; virus-resistant transgenic papaya: commercial development and regulatory and environmental issues; molecular insights into plant...

   275 p hdu 11/11/2022 69 0

 • Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 1

  Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 1

  Part 1 of ebook "Biotechnology and plant disease management" provide readers with content about: unraveling microbe–plant interactions for applications to disease management; signal transduction pathways and disease resistant genes and their applications to fungal disease control; application of biotechnology to understand pathogenesis in nematode plant pathogens; molecular understanding of viroid replication cycles and identification of...

   314 p hdu 11/11/2022 75 0

 • Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) của tác giả GS.TS. Đường Hồng Dật được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những đặc điểm chủ yếu của từng giống cũng như những yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi giống.

   217 p hdu 11/11/2022 77 0

 • Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2: 1954-1975): Phần 1 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2: 1954-1975): Phần 1 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là một bộ sách có ý nghĩa chính trị, tư tưởng, xã hội to lớn và sâu sắc ở nước ta. Nội dung của tập 2 tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1954-1975. Trong phần 1 của ebook sẽ trình bày các giai đoạn: Từ đấu tranh thi hành Hiệp định Genève...

   797 p hdu 11/11/2022 80 0

 • Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2: 1954 - 1975): Phần 2 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2: 1954 - 1975): Phần 2 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 2) trình bày đến bạn đọc các sự kiện như: Chủ động trước mọi tình huống - tạo thế và lực chuẩn bị thời cơ giải phóng Miền Nam (1973-1974), giải phóng Sài Gòn - Giải phóng Nam Bộ - Kết thúc cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ và Chính quyền Sài Gòn (từ ngày 8-1-1975 đến...

   841 p hdu 11/11/2022 72 0

 • Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1: 1945-1954): Phần 1 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1: 1945-1954): Phần 1 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Cuốn sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1) tập trung phản ánh cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra trên địa bàn Nam Bộ thời kỳ 1945-1954. Nội dung cuốn sách đề cập đến rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian dài của cuộc kháng chiến có quy mô lớn, rất cam go, ác liệt, đầy hy sinh, gian khổ của quân...

   729 p hdu 11/11/2022 77 0

 • Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1: 1945-1954): Phần 2 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1: 1945-1954): Phần 2 – NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật

  Phần 2 của ebook Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Tập 1) là phần phụ lục của cuốn sách. Phụ lục này bao gồm các bài viết, bài nhạc, các bài diễn văn, các lời kêu gọi kháng chiến,…ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những dữ kiện, dữ liệu hữu ích để phục vụ...

   489 p hdu 11/11/2022 73 0

 • Ebook Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Ebook Di truyền học - Phạm Thành Hổ

  Cuốn sách Di truyền học gồm 6 phần và 20 chương, cụ thể phần I trình bày về di truyền học cổ điển, phần II trình bày về cơ sở phân tử của tính di truyền, phần III các nội dung về biến dị, phần IV là các vấn đề liên quan đến di truyền học vi sinh vật, phần V là phần về di truyền học phát triển cá thể và di truyền học tiến hóa, phần VI...

   618 p hdu 11/11/2022 80 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số