• Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  "Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030" được biên soạn với các nội dung sự phong phú và vai trò của đa dạng sinh học việt nam; những nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm, suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam; bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Việt Nam; quan điểm - tầm nhìn - mục tiêu.

   176 p hdu 27/07/2021 10 1

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 2

  "Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong luật quốc tế; luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương; cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; pháp luật và cơ chế thực hiện,...

   197 p hdu 27/07/2021 11 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 1

  "Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người; khái quát về quyền con người; khái quát luật quốc tế về quyền con người.

   76 p hdu 27/07/2021 13 0

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh.

   114 p hdu 27/07/2021 12 1

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trang bị cho người học tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

   188 p hdu 27/07/2021 11 1

 • Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 2

  Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số loại keo dán khác; Nguyên tắc lựa chọn, pha chế và sử dụng keo dán hợp lý; Một số khuyết tật thường gặp trong quá trình sử dụng keo dán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p hdu 27/07/2021 7 0

 • Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 1

  Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 1

  Giáo trình Kéo dán gỗ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết và cơ chế dán dính; Tính chất cơ bản của keo dán; Một số loại keo thường dùng trong công nghiệp chế biến lâm sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p hdu 27/07/2021 7 0

 • Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Môi trường sấy; Nguyên liệu sấy; Bản chất vật lý của quá trình sấy gỗ; Chế độ sấy và thời gian sấy; Lò sấy và thiết bị sấy gỗ xẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ sấy gỗ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Công nghệ sấy gỗ; Kỹ thuật hong phơi; Một số phương pháp sấy đặc biệt; Sấy ván mỏng, dăm gỗ; Tự động hóa quá trình sấy gỗ; Thiết kế lò sấy gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p hdu 27/07/2021 11 0

 • Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

  Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

  Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam gồm 4 chương, được trình như sau: Cơ sở lý luận, thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; Thực trạng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn và thể chế quản lý chính sách phát triển bền...

   306 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

  Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

  Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả gồm 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật; Tính độc của thuốc bảo vệ thực vật và những nguyên tắc đảm bảo an toàn; Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong lưu thông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

   105 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật

  Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật

  Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật gồm các nội dung chính như sau: Đại cương về tuyến trùng và nấm bệnh gây hại rễ cà phê và hồ tiêu; Đại cương về cinnamyl acetate; quy trình công nghệ tách chiết và hoạt tính của cinnamyl acetate; Ứng dụng chế phẩm sinh học BaC phòng...

   144 p hdu 27/07/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số