• Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 1

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Thời đại nguyên thủy trên đất Việt Nam; Chương II - Thời đại dựng nước; Chương III - Tình hình chính trị và những biến chuyển về kinh tế văn hóa; Chương IV - Công cuộc đấu tranh giành lại độc lập...

   256 p hdu 24/04/2024 30 1

 • Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 2

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VIII - Tình hình văn hóa - xã hội ở các thế kỉ X-XIV; Chương IX - Phong trào kháng chiến chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn; Chương X - Đại Việt ở thế kỉ XV - thời Lê Sơ; Chương XI - Đại Việt trong các thế...

   231 p hdu 24/04/2024 26 0

 • Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 1

  Tác phẩm "Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII" đã được tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền viết bằng cả tấm lòng thành kính của một hậu duệ trong dòng họ đối với tiền nhân và với trách nhiệm đáng trân quý của một người phục dựng lịch sử. Nội dung chính của phần 1 gồm...

   202 p hdu 24/04/2024 33 0

 • Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 2

  Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn "Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII" gồm có những nội dung chính sau: Chương tám: Văn tế, thơ phủ hoài niệm công đức lớn lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; chương chín: Vài huyền thoại về phần mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Phụ lục...

   193 p hdu 24/04/2024 24 0

 • Ebook Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam - PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

  Ebook Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam - PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm

  "Ebook Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam " của PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm gồm 6 chương. Nội dung sách trình bày về cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống - loại hình về văn hóa Việt Nam, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức cộng đồng - đời sống kinh tế, văn hóa tổ chức cộng đồng - đời sống cá nhân, văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và văn...

   675 p hdu 07/10/2022 274 5

 • Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 1

  Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 1

  "Việt Nam văn hóa sử cương" là một tác phẩm quan trọng do tác giả Đào Duy Anh thực hiện từ nửa đầu thế kỷ 20, thông qua cuốn sách tác giả phác họa và minh định ở chừng mực nào đó cái lược sử văn hóa của người Việt như một dân tộc, một văn hóa, muốn thâu tóm trong những dòng mô tả, nhận xét nhẹ nhàng, cả sinh hoạt vật chất lẫn đời...

   270 p hdu 28/09/2022 303 1

 • Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 2

  Ebook Việt Nam văn hóa sử cương: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Việt Nam văn hóa sử cương" có 2 thiên, bao gồm thiên về tri thức sinh hoạt và thiên tổng luận. Nội dung phần này gồm có những ghi chép về sinh hoạt thời Thượng cổ, thời đại Phật học độc thịnh, thời đại tam giáo, thời đại Nho học độc tôn, Nho học, Phật học, Lão học, Giáo dục, Ngôn ngữ, Văn học,...

   142 p hdu 28/09/2022 229 1

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 1

  Cuốn sách Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính đề cập khá đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích về phong tục gia đình, thôn xóm, trong xã hội. Việt Nam phong tục là tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Cuốn sách gồm có 3 thiên, tập trung nói về phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng và phong tục xã hội. Trong ebook Phong tục Việt Nam: Phần 1 sau đây...

   241 p hdu 28/09/2022 215 0

 • Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Ebook Việt Nam phong tục: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 ebook " Việt Nam phong tục" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về phong tục xã hội của Việt Nam ở một số khía cạnh như: Vua tôi, Thầy trò, Bầu bạn, Quan dân, Chủ - khách, Chủ nhà - người ở, Dâu gia, Nho giáo, Phật giáo, Lão tử giáo, Nghề làm ruộng, Nghề nuôi tằm, Nghề bách công,… Mời các bạn cùng tham khảo...

   237 p hdu 28/09/2022 171 0

 • Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 1) - NXB Giáo dục

  Ebook "Cơ sở văn hóa Việt Nam" gồm 6 chương và phần kết luận. Sau đây là phần 1 của ebook trình bày nội dung của 3 chương đầu: chương 1 văn hóa học và văn hóa Việt Nam, chương 2 văn hóa nhận thức, chương 3 văn hóa tổ chức đời sống tập thể.

   125 p hdu 28/09/2022 238 0

 • Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam (Phần 2) - NXB Giáo dục

  Ebook "Cơ sở văn hóa Việt Nam" gồm 6 chương và phần kết luận. Sau đây là phần 2 của ebook trình bày nội dung của 3 chương cuối và phần kết luận: chương 4 văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, chương 5 văn hóa ứng xử với môi trường và tự nhiên, chương 6 văn hóa ứng xử với môi trường và xã hội, kết luận văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến...

   211 p hdu 28/09/2022 220 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX) - Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 1 này...

   218 p hdu 23/09/2022 209 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280910vi