• Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phạm trù hoạt động trong triết học Mác-Lênin; các luận điểm tâm lý học của LX Vưgôtxki; một số vấn đề lý luận về phạm trù hoạt động theo quan điểm của XL Rubinstein và AN Lêonchev. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p hdu 26/05/2024 29 1

 • Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý thuyết của PIA GALPERIN về các bước hình thành hành động trí tuệ; sự phát triển tiếp theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết; ứng dụng tâm lý học hoạt động vào lĩnh vực dành học. Mời các bạn...

   81 p hdu 26/05/2024 28 1

 • Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới" trình bày những nội dung chính sau đây: Nhu cầu và chế độ nước với cây trồng; Các chỉ tiêu và yêu cầu cơ bản của chế độ tưới; Chế độ tưới lúa; Chế độ tưới ngô, khoai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p hdu 26/05/2024 30 0

 • Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật tưới và các giải pháp giảm mức tưới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Kỹ thuật tưới phun mưa; Các hình thức và thiết bị phun mưa hiện có ở Việt Nam; Các giải pháp giảm mức tưới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hdu 26/05/2024 22 0

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể): Phần 1

  Ebook "Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mẫu hợp đồng về hợp tác hoạt động, hợp tác kinh doanh; Mẫu hợp đồng mua bán; Mẫu hợp đồng dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   321 p hdu 26/05/2024 22 0

 • Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể): Phần 2

  Ebook "Tìm hiểu kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp khi thực hiện hợp đồng (các mẫu hợp đồng cụ thể)" phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Mẫu hợp đồng lao động; Mẫu hợp đồng về xây dựng, đất đai, bất động sản; Kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   204 p hdu 26/05/2024 27 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Lập trình là gì?; Chương 2 - Các phần tử cơ bản của C++; Chương 3 - Lệnh lựa chọn; Chương 4 - Hàm; Chương 5 - Lệnh lặp; Chương 6 - Kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa; Chương 7 - Con trỏ và danh sách;... Mời các bạn cùng...

   264 p hdu 26/05/2024 29 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên (Lý thuyết)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Đệ quy; Chương 9 - Mảng, Chương 10 - Ứng dụng Multi-file; Phụ lục A - Các quy tắc ưu tiên; Phụ lục B - Các Hàm toán học trong math.h; Phụ lục C - Các thư viện hữu ích;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   276 p hdu 26/05/2024 27 0

 • Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 1

  Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hệ điều hành UNIX" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: các lệnh và các shell; các lệnh Unix; tổng quan về shell Unix; shell Bourne và shell Korn; shell C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   379 p hdu 26/05/2024 94 0

 • Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 2

  Ebook Hệ điều hành UNIX: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hệ điều hành UNIX" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: xử lý và soạn thảo văn bản; so khớp mẫu; trình soạn thảo EMACS; trình soạn thảo VI; ngôn ngữ lập trình AWK; định dạng văn bản; NROFF và TROFF; các macro MM; phát triển phần mềm; hệ thống kiểm soát mã nguồn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   311 p hdu 26/05/2024 94 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 1

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 1

  Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: vị trí, vai trò, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội thuế; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản lý của cấp đội thuế; kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác của lãnh đạo đội thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hdu 26/05/2024 23 0

 • Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 2

  Ebook Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp đội thuế: Phần 2 gồm các nội dung chính như sau: kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp đội thuế; kỹ năng tham mưu và xử lý thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý cấp đội thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 26/05/2024 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu