• Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 2 gồm nội dung chương 3, 4, 5. Chương 3 trình bày về đầu tư quốc tế và di chuyển lao động quốc tế. Chương 4 trình bày về hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán tiền tệ. Chương 5 trình bày về liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn đọc tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   205 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Giáo trình Kinh tế quốc tế: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Đức Bình

  Phần 1 cuốn "Giáo trình Kinh tế quốc tế" gồm nội dung chương 1 và chương 2 giáo trình. Chương 1 trình bày tổng quan về nền kinh tế thế giới và giới thiệu môn học kinh tế quốc tế do GS.TS Đỗ Đức Bình biên soạn. Chương 2 trình bày về thương mại quốc tế do Nguyễn Thị Thúy Hồng biên soạn. Mời bạn cùng đọc tham khảo.

   127 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Tiệp (ĐH LĐ&XH)

  Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Tiệp (ĐH LĐ&XH)

  Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 1 do PGS.TS. Nguyễn Tiệp biên soạn cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về một số khái niệm cơ bản về nguồn nhân lực, những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực qua 3 chương đầu giáo trình.

   224 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Tiệp (ĐH LĐ&XH)

  Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Tiệp (ĐH LĐ&XH)

  Giáo trình Nguồn nhân lực: Phần 2 do PGS.TS. Nguyễn Tiệp biên soạn cung cấp cho bạn đọc các nội dung như nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong nền kinh tế thị trường, quản lý nhà nước về nguồn nhân lực.

   197 p hdu 11/08/2022 4 0

 • Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về đánh giá nhân cách, một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách, nguồn thông tin và kỹ thuật đánh giá nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số công cụ đánh giá nhân cách, nội dung các trắc nghiệm và bảng kiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lý học sáng tạo trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tâm lý học sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, bản chất của sáng tạo, cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu các nội dung: Sáng tạo, trí thông minh và tư duy và tưởng tượng; nhân cách và động cơ sáng tạo, sáng tạo của tổ chức và phát triển năng lực sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 1 Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kỹ năng sống, cung cấp cho người học những kiến thức như: kĩ năng sống; giáo dục kỹ năng sống và tiếp cận kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng sống ở một số quốc gia; thực trạng giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 - PGS. TS Nguyễn Thanh Bình

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống: Phần 2 Một số chủ đề giáo dục những kỹ năng sống cốt lõi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở khoa học để thiết kế các chủ đề; kỹ năng tự nhận thức; kỹ năng xác định giá trị; kỹ năng xác định mục tiêu; kỹ năng giao tiếp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p hdu 11/08/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số