• Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường; các vấn đề chung trong xây dựng mặt đường; các loại móng (mặt) đường làm bằng đất gia cố chất liên kết vô cơ và hữu cơ; xây dựng mặt đường cấp phối đá không gia cố; xây dựng mặt móng đường đá dăm; xây dựng...

   126 p hdu 24/08/2020 41 2

 • Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1

  Giáo trình Thi công đường ô tô: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức các vấn đề chung về xây dựng nền đường; công tác chuẩn bị thi công nền đường; đầm nén đất nền đường; các nguyên tắc và phương pháp xây dựng nền đường; thi công nền đường bằng máy; xây dựng nền đường qua địa hình đặc biệt.

   129 p hdu 24/08/2020 42 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 2 nối tiếp phần 1 với nội dung những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung các chương, bài học, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   91 p hdu 24/08/2020 37 1

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin: Phần 1 gồm 2 phần chính với các nội dung nhập môn Kinh tế chính trị; những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc kiến thức.

   108 p hdu 24/08/2020 39 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật với các nội dung những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; các dạng bản vẽ cơ khí cơ bản; vẽ quy ước các chi tiết và mối ghép; bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   55 p hdu 24/08/2020 38 1

 • Giáo trình Động vật hại cây trồng và nông sản

  Giáo trình Động vật hại cây trồng và nông sản

  Mục tiêu chính của Giáo trình Động vật hại cây trồng và nông sản là Trình bày được các kiến thức về hình thái, sinh học, sinh thái học của các nhóm động vật hại cây trồng và nông sản như nhện, chuột, ốc, nhớt. Phân loại được cơ bản về các động vật hại cây trồng (nhện, chuột, ốc) và nông sản

   162 p hdu 24/08/2020 45 1

 • Giáo trình Bệnh cây đại dương

  Giáo trình Bệnh cây đại dương

  Mục tiêu của Giáo trình Bệnh cây đại dương là Trình bày được những kiến thức về tác hại của bệnh cây; Nhận biết được triệu chứng bệnh cây; Chẩn đoán được các nguyên nhân gây ra bệnh;...

   118 p hdu 24/08/2020 44 1

 • Giáo trình Sinh lý thực vật

  Giáo trình Sinh lý thực vật

  Mục tiêu của Giáo trình Sinh lý thực vật là Trình bày được những kiến thức về các quá trình sinh lý cơ bản xảy ra trong cơ thể thực vật quang hợp, hô hấp, trao đổi nước...; Trình bày được mối quan hệ hoạt động và các chức năng sinh lý với các điều kiện môi trường sống, sự sinh trưởng phát triển.

   150 p hdu 24/08/2020 38 1

 • Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa

  Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa

  Giáo trình Bệnh cây chuyên khoa nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về bệnh cây chuyên khoa trong lĩnh vực cây nông nghiệp; giúp sinh viên nhận biết triệu chứng bệnh hại chính, trên một số cây trồng chủ lực, thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh cây đạt hiệu quả cao.

   143 p hdu 24/08/2020 41 1

 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 2 có nội dung trình bày về quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động, chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p hdu 28/07/2020 42 1

 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (Tái bản năm 2018): Phần 1 có nội dung trình bày khái quát về Luật Lao động Việt Nam, các quan hệ pháp luật lao động, cơ chế ba bên, vai trò của nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn và vấn đề đại diện tập thể lao động, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   298 p hdu 28/07/2020 43 1

 • Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam: Phần 2 có nội dung trình bày quản lí nhà nước về tài sản nhà nước, hải quan, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ, hoạt động tôn giáo, đối ngoại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p hdu 28/07/2020 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số