• Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hệ sinh thái; hệ xã hội; hệ sinh thái nhân văn; lương thực đối với đười sống con người; con người và tài nguyên đa dạng sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p hdu 26/02/2024 62 0

 • Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học; dòng năng lượng trong hệ sinh thái nhân văn; thông tin trong hệ sinh thái nhân văn; hệ sinh thái nhân văn nông nghiệp; hệ sinh thái nhân văn đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p hdu 26/02/2024 56 0

 • Ebook Tin-Sinh học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin-Sinh học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Cuốn sách "Tin-Sinh học": Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đại cương về internet; cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học; nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit; chương trình phân tích cấu trúc chuỗi ClustalW;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hdu 26/02/2024 59 0

 • Ebook Tin-Sinh học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin-Sinh học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tin-Sinh học": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3; chương trình phân tích cấu trúc tương đồng BLAST; chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hdu 26/02/2024 54 0

 • Ebook Công nghệ gen: Phần 1 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Ebook Công nghệ gen: Phần 1 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ gen" cung cấp cho người đọc những kiến thức về: những hiểu biết cơ bản về công nghệ gen; công nghệ gen tế bào thực vật; công nghệ gen tế bào động vật;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn!

   221 p hdu 26/02/2024 71 0

 • Ebook Công nghệ gen: Phần 2 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Ebook Công nghệ gen: Phần 2 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ gen" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc những nội dung kiến thức về: Công nghệ gen vi sinh vật (Công nghệ gen nấm sợi, công nghệ gen nấm men, công nghệ gen vi khuẩn gram dương, công nghệ gen vi khuẩn gram âm...); An toàn công nghệ sinh học;... Mời các bạn cung tham khảo nội dung chi tiết!

   181 p hdu 26/02/2024 56 0

 • Ebook Mesenchymal stem cell in veterinary sciences: Part 2

  Ebook Mesenchymal stem cell in veterinary sciences: Part 2

  Part 2 book "Mesenchymal stem cell in veterinary sciences" includes content: Goat mesenchymal stem cell basic research and potential applications; cattle buffalo mesenchymal stem cell basic research and potential applications; cat mesenchymal stem cell characteristics and potential applications; dog mesenchymal stem cell basic research and potential applications; equine mesenchymal stem cell basic research and potential applications; future of...

   183 p hdu 26/02/2024 28 0

 • Ebook Mesenchymal stem cell in veterinary sciences: Part 1

  Ebook Mesenchymal stem cell in veterinary sciences: Part 1

  Part 1 book "Mesenchymal stem cell in veterinary sciences" includes content: Introduction to stem cells; mesenchymal stem cell and its properties; mesenchymal stem cell isolation, culture, characterization and cryopreservation; mesenchymal stem cell immuno modulatory and anti inflammatory properties; mesenchymal stem cell differentiation properties and available microenvironment; mesenchymal stem cell genetic engineering and regenerative...

   164 p hdu 26/02/2024 25 0

 • Ebook Introduction to veterinary genetics (3/E): Part 1

  Ebook Introduction to veterinary genetics (3/E): Part 1

  Part 1 book "Introduction to veterinary genetics" includes content: Basic genetics, molecular biology, single-gene disorders, chromosomal aberrations, single genes in populations, familial disorders not due to a single gene, is it inherited, immunogenetics.

   182 p hdu 26/02/2024 25 0

 • Ebook Introduction to veterinary genetics (3/E): Part 2

  Ebook Introduction to veterinary genetics (3/E): Part 2

  Part 2 book "Introduction to veterinary genetics" includes content: Pharmacogenetics; Hosts, parasites, and pathogens; Single genes in animal breeding; relationship and inbreeding; quantitative variation; selection between populations; selection within populations, breed structure, crossing, selection and regular crossing; biotechnology and the future; conservation genetics, genetic and environmental control of inherited disorders.

   147 p hdu 26/02/2024 27 0

 • Ebook Leptospira infection in wild animals: Part 1

  Ebook Leptospira infection in wild animals: Part 1

  Part 1 book "Leptospira infection in wild animals" includes content: Introduction to leptospira and leptospirosis, leptospirosis in marine mammals, leptospira infection in wild boar (sus scrofa), leptospirosis in wild rodents - besides the rattus genus.

   134 p hdu 26/02/2024 24 0

 • Ebook Leptospira infection in wild animals: Part 2

  Ebook Leptospira infection in wild animals: Part 2

  Part 2 book "Leptospira infection in wild animals" includes content: Leptospirosis in wild lagomorpha, leptospirosis in wild ruminants, bat leptospira - a new key in the epidemiology of leptospirosis, leptospira infection in non human primates, leptospira infection in amphibians and reptiles.

   105 p hdu 26/02/2024 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280980vi