• Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 1

  Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ vi sinh" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nhập môn công nghệ vi sinh; tuyển chọn và bảo quản giống vi sinh vật; dinh dưỡng và môi trường nuôi cấy vi sinh vật; động học của quá trình nuôi cấy vi sinh vật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p hdu 23/09/2023 21 0

 • Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 2

  Ebook Công nghệ vi sinh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Công nghệ vi sinh" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sinh khối vi sinh vật; chế phẩm vi sinh vật dùng trong trồng trọt và bảo vệ thực vật; những sản phẩm lên men rượu; các chế phẩm enzym;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   261 p hdu 23/09/2023 18 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Thiết kế cấu trúc biểu hiện gen

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Thiết kế cấu trúc biểu hiện gen

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Thiết kế cấu trúc biểu hiện gen" trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biến nạp gen vào vật chủ; Chuyển gen bằng dung hợp tế bào trần; Một số phương pháp chuyển gen vào thực vật khác... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   30 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các phương pháp xác định GMO/GMF

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các phương pháp xác định GMO/GMF

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Các phương pháp xác định GMO/GMF" trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp xác định GMO/GMF; Cơ sở xác định GMO/GMF; Các bước phân tích GMO/GMF;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   25 p hdu 23/09/2023 8 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các vấn đề về quản lý GMO/GMF

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các vấn đề về quản lý GMO/GMF

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Các vấn đề về quản lý GMO/GMF" trình bày các nội dung chính sau: Quản lý GMO/GMF ở Việt Nam; Hành lang pháp lý; Công ước đa dạng sinh học; Hệ thống các cơ quan quản lý GMO/GMF ở Việt Nam;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   63 p hdu 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các kỹ thuật gen sử dụng trong tạo sinh vật biến đổi gen

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các kỹ thuật gen sử dụng trong tạo sinh vật biến đổi gen

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Các kỹ thuật gen sử dụng trong tạo sinh vật biến đổi gen" trình bày các nội dung chính sau: Các bước chính tạo GMO; Các kỹ thuật gen cơ bản; Chọn gen mục tiêu và sinh vật cho gen;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   24 p hdu 23/09/2023 8 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các nhóm thực phẩm biến đổi gen

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Các nhóm thực phẩm biến đổi gen

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Các nhóm thực phẩm biến đổi gen" trình bày các nội dung chính sau: Phân nhóm GMO/sản phẩm GMO; Cây trồng biến đổi gen; Động vật biến đổi gen và ứng dụng; Vi sinh vật biến đổi gen và ứng dụng... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   15 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Sơ lược về cấu trúc DNA và bộ gen

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Sơ lược về cấu trúc DNA và bộ gen

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Sơ lược về cấu trúc DNA và bộ gen" trình bày các nội dung chính sau: Đơn phân nucleotide; Cấu tạo đơn phân nucleotide; Cấu trúc bậc II của DNA; Sự liên kết giữa các nucleotide trên 2 mạch của DNA;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   13 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Gen và hoạt động của gen

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Gen và hoạt động của gen

  Bài giảng "Xu hướng phát triển thực phẩm: Gen và hoạt động của gen" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về gen; Cấu trúc chung của gen nhân sơ; Các trình tự có thể nhận biết promoter của vi khuẩn; Một số promoter của E.coli;... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   16 p hdu 23/09/2023 8 0

 • Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Mở Đầu - Giới thiệu

  Bài giảng Xu hướng phát triển thực phẩm: Mở Đầu - Giới thiệu

  Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về sinh vật biến đổi gen (GMO), thực phẩm biến đổi gen (GMF), ứng dụng của sinh vật biến đổi gen trong thực tiễn; Cơ sở khoa học của các kỹ thuật tạo GMO, GMF; Kỹ thuật nhận biết sinh vật biến đổi gen... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   14 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 1

  Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 1

  Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 1 presents the following chapters: Chapter 1: the scientific method, chapter 2: a little bit of probability, chapter 3: mostly about statistics, chapter 4: mostly about epidemiology.

   143 p hdu 27/08/2023 35 0

 • Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 2

  Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 2

  Ebook Biostatistics and epidemiology: A primer for health and biomedical professionals (Third edition) - Part 2 presents the following chapters: Chapter 5: mostly about screening, chapter 6: mostly about clinical trials, chapter 7: mostly about quality of life, chapter 8: mostly about genetic epidemiology, chapter 9: research ethics and statistics.

   106 p hdu 27/08/2023 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280980vi