• Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 1

  Cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" giới thiệu với các em học sinh, các bạn đọc về đặc điểm thiên nhiên đất nước Việt Nam. Phần 1 của cuốn sách gồm 2 nội dung chính sau: Non xanh nước biếc nói về đặc điểm địa hình, núi non sông ngòi, đồng bằng, đảo và quần đảo; Đất nước ta đẹp giới thiệu về các điểm du lịch, tài nguyên du...

   78 p hdu 23/09/2023 8 0

 • Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Ebook Hương sắc mọi miền đất nước: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hương sắc mọi miền đất nước" trình bày về Đất nước ta giàu nêu lên các tài nguyên trên mặt và trong lòng đất. Những kiến thức nêu trên hầu hết được trình bày thông qua các câu chuyện để các em học sinh tiếp thu được dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 2

  Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Vietnam: The land and the people (Fourth update edition)" provides readers with content including: international relations; Vietnamese diplomacy; communications and post; cities and provinces, tourist information;...

   128 p hdu 23/09/2023 13 0

 • Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 1

  Ebook Vietnam: The land and the people (Fourth update edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Vietnam: The land and the people (Fourth update edition)" provides readers with content including: the Vietnamese nation; the economy; education, training, public health, science, technology, the press, sports, culture; the Vietnamese language; publishing houses, libraries, museums; culture and the masses; physical education and sports;...

   225 p hdu 23/09/2023 13 0

 • Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 1

  Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 1

  Part 1 of ebook "Understanding the hospitality consumer" provides readers with content including: setting the context for the study of hospitality consumption; consuming hospitality services; the key perspectives seen as complementary to an understanding of hospitality consumer behaviour; social and cultural influences on hospitality consumer behaviour; the influence of reference groups on hospitality consumers;...

   152 p hdu 23/09/2023 13 0

 • Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 2

  Ebook Understanding the hospitality consumer: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Understanding the hospitality consumer" provides readers with content including: understanding the hospitality consumer in contemporary society and beyond; postmodern consumers of hospitality services; researching contemporary hospitality behaviour; researching contemporary hospitality behaviour; hospitality implications of the revolution in consumption;...

   118 p hdu 23/09/2023 12 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 1: Sự hình thành và lịch sử phát triển của Ngành Khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các loại hình kinh doanh lưu trú; khái niệm, đặc điểm, phân loại và xếp hạng khách sạn; đặc điểm, vai trò và vị trí của ngành khách sạn; sơ lược sự hình thành và lịch sử phát...

   28 p hdu 23/09/2023 9 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 3: Các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn trên thế giới; các hình thức sở hữu và quản lý khách sạn ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p hdu 23/09/2023 10 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 4: Hoạt động của các bộ phận trong khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ; hoạt động của các bộ phận chức năng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   14 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 2: Các lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu tổ chức của khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn; cơ cấu tổ chức của khách sạn; một số mô hình cơ cấu tổ chức điển hình của khách sạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p hdu 23/09/2023 7 0

 • Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 5: Xu hướng phát triển kinh doanh khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 5: Xu hướng phát triển kinh doanh khách sạn

  Bài giảng Tổng quan khách sạn - Chương 5: Xu hướng phát triển kinh doanh khách sạn. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh ngành khách sạn; xu hướng phát triển kinh doanh khách sạn trong tương lai;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p hdu 23/09/2023 11 0

 • Ebook Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới: Phần 1 - Võ Văn Thành

  Ebook Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới: Phần 1 - Võ Văn Thành

  Phần 1 của cuốn sách "Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới" trình bày nội dung về: di sản thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công viên địa chất toàn cầu; di sản văn hóa thế giới - Quần thể Di tích Cố đô Huế, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An, Mộc bản triều Nguyễn, Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê...

   128 p hdu 27/08/2023 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281250vi