• Ebook Chọn ngày tốt trong dân gian: Phần 1

  Ebook Chọn ngày tốt trong dân gian: Phần 1

  Từ xa xưa người phương Đông đã có quan niệm ngày tốt, ngày xấu trong sản xuất và đời sống xã hội. Họ cho rằng, nếu chọn được ngày tốt thì mọi việc sẽ thuận lợi, xuôi chèo mát mái. Theo thời gian, nó đã trở thành một phong tục, gắn bó sâu sắc với đời sống xã hộị. Mời các bạn cùng tìm hiểu các ngày tốt theo quan niệm dân gian qua phần...

   191 p hdu 10/01/2017 49 23

 • Ebook Chọn ngày tốt trong dân gian: Phần 2

  Ebook Chọn ngày tốt trong dân gian: Phần 2

  Quyển sách " Chọn ngày tốt trong dân gian" do NXB Văn hóa Thông tin phát hành giới thiệu một lượng lớn nội dung về hiện tượng văn hóa lựa chọn ngày tốt và có thêm vào những lời chú giải. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   371 p hdu 10/01/2017 16 5

 • Ebook Một số vấn đề về văn bia Việt Nam: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về văn bia Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Một số vấn đề văn bia Việt Nam" là tập chuyên luận nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của văn bia Việt Nam trong mối quan hệ với các nước sử dụng chữ tượng hình; và ảnh hưởng của văn bia trong đời sống văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục và tôn giáo của người Việt Nam trải ngàn năm lịch sử. Mời các bạn cùng đón...

   150 p hdu 10/01/2017 8 1

 • Ebook Một số vấn đề về văn bia Việt Nam: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về văn bia Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Một số vấn đề về văn bia Việt Nam" trình bày về các nội dung: văn bia Việt Nam góp phần nghiên cứu đặc điểm thể loại văn học Việt Nam thời trung đại, văn bia chữ Nôm, giới thiệu văn bản văn bia, ảnh thác bản văn bia tuyển chọn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   237 p hdu 10/01/2017 9 1

 • Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 1

  Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ" trình bày tổng quan tài liệu và thực trạng kiến trúc Đình, Chùa Việt Nam; Kiến trúc Đình, Chùa trong không gian văn hóa Việt Nam và Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p hdu 10/01/2017 11 1

 • Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 2

  Ebook Kiến trúc Đình - Chùa Nam bộ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các đặc điểm văn hóa - Lịch sử và phản ánh văn hóa truyền thống qua kiến trúc Đình, Chùa Nam bộ; vấn đề định hướng bảo tồn và phát huy đặc điểm văn hóa - Lịch sử của kiến trúc Đình, Chùa Nam bộ trong phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p hdu 10/01/2017 10 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 12) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 12) - Trần Quang Việt

  Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace. Nội dung chính của bài này tập trung trình bày các ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển như: ứng dụng của hệ thống hồi tiếp, cơ bản về hệ thống điều khiển tự động. Mời tham khảo.

   18 p hdu 10/01/2017 7 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 2) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 2) - Trần Quang Việt

  Chương 1 (Lecture 2) trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống như: Hệ thống liên tục và hệ thống rời rạc, ví dụ đơn giản về hệ thống, kết nối bên trong hệ thống, các tính chất cơ bản của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hdu 10/01/2017 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 (Lecture 3) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 (Lecture 3) - Trần Quang Việt

  Chương 2 - Hệ thống tuyến tính bất biến (LTI). Trong bài giảng này ta tập trung khảo sát hệ thống LTI, các ví dụ về biểu diễn tính hiệu thành tổng các tính hiệu cơ bản. Trong chương này ta cũng khảo sát việc biểu diễn tín hiệu thành tổng các xung đơn vị để tính đáp ứng của hệ thống dùng khái niệm đáp ứng xung của hệ thống và tích chập.

   6 p hdu 10/01/2017 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 10) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 10) - Trần Quang Việt

  Chương 6 cung cấp kiến thức về phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace. Bài này tập trung vào biến đổi Laplace với các nội dung chính sau: Biến đổi Laplace thuận, biến đổi Laplace của một số tín hiệu thông dụng, các tính chất của biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược. Mời tham khảo.

   9 p hdu 10/01/2017 9 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier. Trong bài này tập trung trình bày những nội dung chính sau: Chuỗi Fourier, điều kiện tồn tại chuỗi Fourier, các tính chất của chuỗi Fourier, chuỗi Fourier và hệ thống LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hdu 10/01/2017 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 (Lecture 9) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 (Lecture 9) - Trần Quang Việt

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về lấy mẫu (Sampling). Trong lecture 9 sẽ tập trung trình bày những nội dung chính sau: Lý thuyết lấy mẫu, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hdu 10/01/2017 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số