• Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Những khái niệm chung, văn hóa phương Đông, tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán, ngoại cảm, những lý giải thú vị, tin hay không tin, tín ngưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   689 p hdu 10/07/2018 9 0

 • Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Tâm linh và suy ngẫm: Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Con người bản lĩnh, hiểu biết, tự tin, anh hùng, thiên tài và địa linh nhân kiệt, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, khoa học, kỹ thuật phát triển, con người thời văn minh, hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p hdu 10/07/2018 6 0

 • Ebook Bài học của lịch sử: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Bài học của lịch sử: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Do dự, lịch sử và trái đất, sinh vật học và lịch sử, nòi giống và lịch sử, tính tình và lịch sử, luân lí và lịch sử,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   102 p hdu 10/07/2018 5 0

 • Ebook Bài học của lịch sử: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Bài học của lịch sử: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Chỉnh thể và lịch sử, lịch sử và chiến tranh, tiến bộ và suy tàn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   81 p hdu 10/07/2018 5 0

 • Ebook Lịch sử nhìn ra thế giới: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Lịch sử nhìn ra thế giới: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Cung cấp các kiến thức về phụ nữ Ai Cập cổ đại, chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ, chữ số Ả Rập, những cư dân trên biển, tinh thần thượng võ của người Sparte,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p hdu 10/07/2018 7 0

 • Ebook Lịch sử nhìn ra thế giới: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Lịch sử nhìn ra thế giới: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Cung cấp các kiến thức về ngày hội lớn của Thế giới thứ ba, tổng thống Nixon, Liên Hiệp Quốc thành lập, tên gọi Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   96 p hdu 10/07/2018 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý), định nghĩa ₫ối tượng ₫ại diện hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hdu 10/07/2018 6 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Dẫn nhập; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor; quản lý đời sống đối tượng - Hàm Destructor; tương tác giữa các đối tượng trong VC#; liên kết tĩnh trong việc gởi thông điệp; liên kết động để có đa xạ, xử lý sự kiện luôn có tính đa xạ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hdu 10/07/2018 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính số và công dụng, chương trình máy tính & phần mềm, đời sống phần mềm, các mục tiêu của việc phát triển phần mềm, các hoạt động chức năng trong phát triển phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hdu 10/07/2018 5 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Nội dung bài giảng bao gồm: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm; cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ; abstract type; tính bao đóng; tính thừa kế & cơ chế 'override'; tính bao gộp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hdu 10/07/2018 4 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế hướng đối tượng - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc tả phần mềm, đặc tả kiến trúc phần mềm, các mẫu kiến trúc phổ dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p hdu 10/07/2018 5 0

 • Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT, mẫu Adapter, mẫu Composite, mẫu Proxy, mẫu Decorator, mẫu Facade, mẫu Flyweight. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hdu 10/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số