• Giáo trình Sử dụng máy ủi - cạp - san: Phần 2

  Giáo trình Sử dụng máy ủi - cạp - san: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Sử dụng máy ủi - cạp - san" cung cấp cho người học các kiến thức: Thi công bằng máy san, nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn, Luật Giao thông Đường bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hdu 25/10/2020 17 0

 • Giáo trình Sử dụng máy ủi - cạp - san: Phần 1

  Giáo trình Sử dụng máy ủi - cạp - san: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Đất, phân loại đất, tính chất cơ lý của đất và phân cấp đất; một số dạng công trình đất được thi công bằng máy thi công nền, công tác chuẩn bị trước khi thi công, thi công bằng máy ủi… Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hdu 25/10/2020 19 1

 • Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 1

  Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bơm, quạt cánh dẫn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về bơm, quạt cánh dẫn; cơ sở lý thuyết của bơm, quạt cánh dẫn; luật tương tự trong bơm, quạt cánh dẫn, hiện tượng xâm thực và điều kiện tương tự xâm thực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   216 p hdu 25/10/2020 32 0

 • Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 2

  Ebook Bơm, quạt cánh dẫn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Bơm, quạt cánh dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán thiết kế bơm hướng trục và bơm hướng chéo, bơm xoáy; bơm, quạt làm việc trong hệ thống và điều chỉnh bơm, quạt,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   205 p hdu 25/10/2020 27 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Kết cấu và tính toán ô tô" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đại cương về ô tô, tải trọng tác dụng lên cơ cấu và các chi tiết ô tô, bộ li hợp, hộp số, truyền lực cacđăng, truyền lực chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p hdu 25/10/2020 28 0

 • Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Ebook Kết cấu và tính toán ô tô: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Kết cấu và tính toán ô tô" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bộ vi sai, truyền động đến các bánh xe chủ động, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái, khung và vỏ ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p hdu 25/10/2020 29 0

 • Ebook Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập hai)

  Ebook Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập hai)

  "Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập hai)" được tái bản lần thứ hai thông tin với các bài học Television; sports and game; cities of the world; our house in the future; our greener world; robots. Mời các giáo viên cùng tham khảo ebook để hỗ trợ cho việc giảng dạy hiệu quả hơn.

   138 p hdu 25/10/2020 25 0

 • Ebook Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập một)

  Ebook Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập một)

  Tiếng Anh 6 - Sách giáo viên (Tập một) thông tin với những bài học theo các chủ đề My new school; my home; my friends; my neighbourhood; natural wonders of the world; our Tet holiday.

   140 p hdu 25/10/2020 24 0

 • Ebook Tiếng Anh 2 – Sách Giáo viên

  Ebook Tiếng Anh 2 – Sách Giáo viên

  "Tiếng Anh 2 – Sách Giáo viên" được thiết kế theo 20 đơn vị bài học trong sách học sinh. Mỗi đơn vị bài học gồm các phần chính những vấn đề chung; hướng dẫn giảng dạy. Hướng dẫn các bước chi tiết của giờ lên lớp, các phương pháp và kĩ thuật giảng dạy cho từng hoạt động của các bài (Lesson) trong mỗi đơn vị bài học (Unit). Trong mỗi...

   156 p hdu 25/10/2020 20 0

 • Ebook Tiếng Anh 4 – Sách giáo viên

  Ebook Tiếng Anh 4 – Sách giáo viên

  "Tiếng Anh 4 – Sách giáo viên" thông tin đến các bạn với các bài học Nice to see you again; I’m from Japan; What day is it today; When’s your birthday; Can you swim; Where’s your school; What do you like doing; What subjects do you have today; What are they doing; Where were you yesterday.

   304 p hdu 25/10/2020 24 0

 • Ebook Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên: Phần 1

  "Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên: Phần 1" thông tin đến quý giáo viên với 10 bài học: Hello; What’s your name; This is Tony; How old are you; Are they your friends; Stand up; That’s my school; This is my pen; What colour is it; What do you do at break time.

   292 p hdu 25/10/2020 23 0

 • Ebook Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tiếng Anh 3 - Sách giáo viên (Tái bản lần thứ hai có chỉnh lí)" với các bài học This is my family; This is my house; Where’s my book; Are there any posters in the room; Do you have any toys; Do you have any pets; What toys do you like; What are you doing; They’re in the park; Where’s Sa Pa.

   137 p hdu 25/10/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số