• Giáo trình Sinh thái học đất: Phần 1

  Giáo trình Sinh thái học đất: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Sinh thái học đất" gồm nội dung 2 chương đầu của tài liệu: Khoa học sinh thái đất, đất và môi trường sống trong đất. Tham khảo nội dung giáo trình để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   122 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học phóng xạ: Phần 1

  Giáo trình Sinh học phóng xạ: Phần 1

  Giáo trình Sinh học phóng xạ do tác giả Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Hùng biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức chủ yếu về cơ sở vật lý hạt nhân theo hướng ứng dụng sinh học phóng xạ, hiểu biết về các nghiên cứu và giả thuyết về các quá trình sinh hóa và tác động của phóng xạ lên cơ thể sống. Giáo trình gồm có 9 chương và được chia...

   70 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh thái học đất: Phần 2

  Giáo trình Sinh thái học đất: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Sinh thái học đất" gồm các chương: Cấu trúc quần xã sinh vật đất; tiến hoá thích nghi của sinh vật với môi trường đất; quản lý bền vững tài nguyên sinh vật đất; hướng dẫn nghiên cứu điều tra động vật đất cỡ nhỏ, trung bình và lớn (Microfauna, Mesofauna và Macrofauna).

   146 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ enzim: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ enzim: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ enzim do Thạc sĩ Trần Xuân Ngạch biên soạn gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 từ chương 1 đến chương 3 với những nội dung chính sau: Nguyên liệu thu Enzim và phân bố, sản xuất các chế phẩm Enzim từ sinh vật, kỹ thuật sản xuất chế phẩm từ hạt cốc nẩy mầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ enzim: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ enzim: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Công nghệ enzim từ chương 4 đến chương 7. Trong phần này, các bạn sẽ tìm hiểu một số nội dung như: Sản xuất Enzim từ thực vật, Enzim cố định, giới thiệu một số loại Enzim chủ yếu và khả năng ứng dụng, phương pháp xác định hoạt độ một số loại Enzim. Mời tham khảo.

   36 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Giáo trình Sinh học phóng xạ: Phần 2

  Giáo trình Sinh học phóng xạ: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Sinh học phóng xạ gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa trong hệ thống sinh vật; tác dụng của tia phóng xạ lên phân tử, tế bào và mô; những thay đổi về sinh hóa trong cơ thể sống; tác động của tia phóng xạ lên cơ thể sống; những nguyên tắc về an toàn phóng xạ; sử dụng đồng vị phóng xạ...

   82 p hdu 20/06/2017 1 0

 • Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Sinh hóa học là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu thành phần hóa học của sinh vật nói chung, những chuyển hóa của các chất và quá trình chuyển hóa năng lượng trong họat động sống của một cơ thể sống. Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 1 mô tả cấu tạo hóa học của những chất có trong một cơ thể sống đó là glucide, proteine, enzyme.

   60 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

  Tập bài giảng Sinh hóa đại cương sẽ được phân làm 2 phần: phần thứ nhất mô tả cấu tạo hóa học của tất cả những chất có trong một cơ thể sống. Phần thứ hai mô tả sự thoái biến (hoàn nguyên) và sự tái tổng hợp những vật chất của một cơ thể trong quá trình sống. Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương Phần 2 này tiếp tục trình bày cấu...

   56 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Tối ưu hóa các yếu tố công nghệ trong chế tạo vật liệu cốt composite polymer

  Tối ưu hóa các yếu tố công nghệ trong chế tạo vật liệu cốt composite polymer

  Vật liệu cốt composite polymer có ưu thế vượt trội là ứng suất kéo cao hơn thép truyền thống đến 1,5-2 lần, nhẹ hơn đến 5 lần, do đó có thể dùng cho các công trình có yêu cầu đặc biệt. Mục tiêu nghiên cứu này là tối ưu hóa các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình chế tạo vật liệu. Từ đó từng bước làm chủ công nghệ lõi và làm...

   7 p hdu 20/06/2017 1 0

 • Tính dễ xây dựng và nâng cao tính dễ xây dựng trong thiết kế và thi công công trình

  Tính dễ xây dựng và nâng cao tính dễ xây dựng trong thiết kế và thi công công trình

  Bài báo này mong muốn bàn về tính dễ xây dựng, chỉ ra các khó khăn đối với nhiệm vụ này và trình bày giải pháp thực hiện quá trình soát xét tính dễ xây dựng, đồng thời giới thiệu một số công cụ sử dụng cho nhiệm vụ này.

   6 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm

  Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm

  Bài báo giới thiệu nghiên cứu thực nghiệm biến dạng dài hạn (từ biến, co ngót) của cột BTCT chịu nén đúng tâm. Các thí nghiệm được thực hiện tại phòng Thí nghiệm công trình, trường Đại học Xây dựng từ tháng 10/2014 đến 04/2016. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p hdu 20/06/2017 0 0

 • Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng, kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574:2012

  Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng, kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574:2012

  Bài báo giới thiệu phương pháp xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên sử dụng phương trình tải trọng nghịch đảo và phương trình đường viền tải trọng, được giới thiệu bởi Boris Bresler, kết hợp với các họ biểu đồ tương tác được xây dựng theo TCVN 5574:2012.

   6 p hdu 20/06/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số