• Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

   100 p hdu 26/06/2022 0 0

 • Ebook Quản lý biển - Lê Đức Tố (Chủ biên)

  Ebook Quản lý biển - Lê Đức Tố (Chủ biên)

  Tài liệu Quản lý biển do Lê Đức Tố chủ biên gồm 3 phần và được bố cục thành 9 chương, nội dung của ba phần chính trình bày về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển đông, luật pháp về biển và quản lý biển theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   205 p hdu 26/06/2022 0 0

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020

  Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hdu 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Tâm lí học là một khoa học, cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người, sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức, cảm giác và tri giác, tư duy và tư tưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p hdu 26/06/2022 1 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trí nhớ, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch về hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p hdu 26/06/2022 1 0

 • Ebook Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook "Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu" bao gồm 10 chương. Trong mỗi chương, các cơ sở hóa học, đặc trưng hóa lý của quá trình sản xuất nguyên liệu và cũng như các công nghệ sản xuất đề được trình bày và thảo luận chi tiết. Hy vọng ebook này sẽ giúp sinh viên ngành hóa dầu có một cái nhìn tổng quan về nguyên liệu và các quá trình công nghệ...

   296 p hdu 25/06/2022 2 0

 • Ebook Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1) - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Cơ sở Hóa học hữu cơ (Tập 1) - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook "Cơ sở Hóa học hữu cơ" trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, phương pháp tổng hợp, cấu trúc, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

   322 p hdu 25/06/2022 2 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học - Trần Thị Đà

  Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học - Trần Thị Đà

  Ebook Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: cơ sở của Nhiệt động lực học hóa học; cơ sở của Động hóa học; mối liên hệ giữa thành phần cấu tạo và tính chất của chất tan, dung dịch đặc biệt là những hiểu biết dung môi lỏng và sự sonvat hóa; lý thuyết axit - bazơ và...

   512 p hdu 25/06/2022 2 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập: Tập 1 - GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

  Ebook Hóa học hữu cơ - Phần bài tập: Tập 1 - GS.TSKH. Ngô Thị Thuận

  Ebook "Hóa học hữu cơ - Phần bài tập: Tập 1" do GS.TSKH. Ngô Thị Thuận biên soạn gồm ba phần. Phần 1 tóm tắt các phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu dẫn xuất halogen, hợp chất magie và muối diazoni,... Phần 2 và phần 3 là các bài tập kèm lời giải. Cuốn sách là tài liệu học tập dùng cho sinh viên, học viên cao...

   188 p hdu 25/06/2022 3 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đình (chủ biên)

  Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Đình (chủ biên)

  Cuốn sách trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế phản ứng hữu cơ, các phương pháp xác định cấu trúc phân tử; các hóa chức hữu cơ: trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa...

   402 p hdu 25/06/2022 2 0

 • Giáo trình Hóa học hữu cơ tập 2 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Giáo trình Hóa học hữu cơ tập 2 - PGS.TS Đỗ Đình Rãng

  Cuốn “Hóa học hữu cơ 2” này gồm 5 chương tiếp theo của cuốn “Hóa học hữu cơ 1”. Giáo trình này nghiên cứu về: dẫn xuất halogen, hợp chất cơ – nguyên tố, ancol – phenol – ete, hợp chất cacbonyl, axit cacboxylic và dẫn xuất ; nội dung chi tiết mỗi chương bao gồm các kiến thức khoa học hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế...

   343 p hdu 25/06/2022 3 0

 • Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 3 - Đỗ Đình Rãng (chủ biên)

  Ebook Hóa học hữu cơ: Tập 3 - Đỗ Đình Rãng (chủ biên)

  Tiếp nối tập 1, tập 2, ebook Hóa học hữu cơ: Tập 3 gồm nội dung chương XIII đến chương XVII, trình bày về hợp chất chứa Nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonyl và gluxit, amino axit - protein, hợp chất cao phân tử và các nội dung liên quan khác. Cuốn sách làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học cao đẳng cũng như các cán bộ nghiên cứu về hóa học...

   379 p hdu 25/06/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số