• Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Speaking)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Speaking)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Speaking) để tìm hiểu về những tác động của con người ảnh hưởng đến đại dương, các biện pháp hạn chế tác động xấu đến đại dương. Đồng thời giúp các em nói về vấn đề quan điểm bản thân về tác động của con người đến đại dương.

   17 p hdu 27/07/2020 33 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus) để nắm các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các thì giúp cho việc học Tiếng Anh hiệu quả hơn.

   10 p hdu 27/07/2020 32 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus) Ngô Thị Hậu

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus) Ngô Thị Hậu

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Language focus) biên soạn bởi giáo viên Ngô Thị Hậu giúp các em học sinh nắm các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp thông qua một số bài tập vận dụng.

   28 p hdu 27/07/2020 47 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Listening) thông qua bài nghe giúp các em học sinh tìm hiểu về loài cá voi, nguyên nhân con người săn bắt cá voi, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghe tốt hơn.

   18 p hdu 27/07/2020 38 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Reading)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Reading)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Reading) giúp các em tìm hiểu về thế giới ở dưới biển thông qua bài đọc nâng nhằm nâng cao kỹ năng đọc, tóm tắt thông tin. Để nắm chi tiết nội dung bài học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   17 p hdu 27/07/2020 37 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 6: An excursion (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 6: An excursion (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 6: An excursion (Writing) giúp các em học sinh có thể tự viết một lá thư xác nhận về một vấn đề cụ thể. Đây còn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với giáo viên, hỗ trợ quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 10.

   20 p hdu 27/07/2020 55 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 09: Undersea world (Writing) với mục tiêu giúp các em nâng cao kỹ năng viết thông qua hoàn thành bài viết để tìm hiểu về loài cá heo.

   17 p hdu 27/07/2020 38 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Writing)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Writing) giúp các em học sinh tìm hiểu và viết ưu điểm và nhược điểm của từng loại phương tiện truyền thông đại chúng.

   15 p hdu 27/07/2020 32 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Listening) rèn luyện kỹ năng nghe của các em học sinh thông qua tìm hiểu về một làng quê, câu chuyện của làng quê.

   18 p hdu 27/07/2020 36 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Reading)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Reading)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Reading) rèn luyện kỹ năng đọc của các em học sinh thông qua tìm hiểu về một làng quê như hoa màu, giáo dục, cuộc sống ở làng quê.

   32 p hdu 27/07/2020 39 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Speaking)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Speaking)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tiếng Anh 10 - Unit 8: The story of my village (Speaking)" để rèn luyện kỹ năng nói và tìm hiểu về làng quê.

   10 p hdu 27/07/2020 43 1

 • Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Listening)

  Bài giảng Tiếng Anh 10 - Unit 7: The mass media (Listening) giúp rèn luyện kỹ năng nghe và phân tích, tóm tắt nội dung thông tin của các em học sinh; giúp các em tìm hiểu về các phương tiện thông tin đại chúng.

   11 p hdu 27/07/2020 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số