• Ebook Thực tập Sinh lý học người và động vật: Phần 1

  Ebook Thực tập Sinh lý học người và động vật: Phần 1

  Cuốn "Thực tập Sinh lý học người và động vật" này trình bày một số bài thực tập đơn giản, phổ biến tại các phòng thí nghiệm sinh lý học hiện nay, làm tài liệu hướng dẫn để thực hiện các bài thực tập đó. Các bài thực tập được trình bày thứ tự qua các chương trình như máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng,...

   56 p hdu 11/08/2022 4 0

 • Ebook Thực tập Sinh lý học người và động vật: Phần 2

  Ebook Thực tập Sinh lý học người và động vật: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm các chương: Tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng, nội tiết, cơ - thần kinh, hệ thần kinh, các giác quan. Cuốn sách có thể dùng làm tài liệu hướng dẫn ở các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có liêu quan đến ngành Sinh học. Hi vọng với nội dung phong phú như vậy cuốn...

   53 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Ebook Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên: Phần 1 trình bày những nội dung về cơ sở khoa học của tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên, một số đặc điểm phát triển trưởng thành về giải phẫu, sinh lý và toàn thân của trẻ em và thanh thiếu niên, phát triển hệ thần kinh, phát triển các cơ quan các giai đoạn phát triển ở tuổi trẻ em và thanh...

   78 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Ebook Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên: Phần 2

  Ebook Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về tâm bệnh học lâm sàng, tổ chức dự phòng và chăm sóc điều trị, các liệu pháp tâm lí cá nhân liệu pháp hành vi, bệnh động kinh ở trẻ em, rối loạn giấc ngủ ở trẻ em, rối loạn hành vi xâm hại, rối loạn tâm thần thực tổn,... Mời các...

   264 p hdu 11/08/2022 4 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung của hai chương cuối bao gồm: Một số phương pháp điều trị tâm lí thường dùng, một số trắc nghiệm tâm lí thường dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Ebook Tâm bệnh học: Phần 1

  Cuốn sách là đúc kết của tác giả qua nhiều năm công tác tại ngành mầm non và sau những lần tiếp xức trực tiếp với các cháu ở lứa tuổi nhỏ (0-6 tuổi). Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung của 3 chương đầu bao gồm: Sự phát triển của trẻ, tâm bệnh lí thường gặp, trẻ chậm phát triển tâm thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   64 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát chung về đánh giá nhân cách, một số vấn đề về rối nhiễu nhân cách, nguồn thông tin và kỹ thuật đánh giá nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá nhân cách (In lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đánh giá nhân cách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số công cụ đánh giá nhân cách, nội dung các trắc nghiệm và bảng kiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p hdu 11/08/2022 3 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương đầu cuốn sách bao gồm: Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp, quá trình giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp (in lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối cuốn sách bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p hdu 11/08/2022 5 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lý học sáng tạo trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tâm lý học sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, bản chất của sáng tạo, cơ sở sinh học và xã hội của sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hdu 11/08/2022 2 0

 • Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học sáng tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình giới thiệu các nội dung: Sáng tạo, trí thông minh và tư duy và tưởng tượng; nhân cách và động cơ sáng tạo, sáng tạo của tổ chức và phát triển năng lực sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p hdu 11/08/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số