• Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu tư vấn và trị liệu tâm lý trong xã hội CNH, HĐH; cơ sở lý luận chung về trị liệu tâm lý, trị liệu phân tâm, trị liệu nhân văn - hiện sinh, trị liệu hành vi, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p hdu 23/09/2023 110 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những liệu pháp tâm lý cơ bản, ứng dụng trong lâm sàng các ca tâm bệnh trẻ em và người lớn, hiến kế tự phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p hdu 23/09/2023 83 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ý thức như một vấn đề của tâm lý học hành vi, phương pháp mang tính chất công cụ trong tâm lý học, tư duy và ngôn ngữ, nghiên cứu sự hình thành khái niệm - phương pháp kích thích kép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p hdu 23/09/2023 90 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề trí tuệ thực hành trong tâm lý động vật và tâm lý trẻ em, chức năng của các ký hiệu trong sự phát triển các quá trình tâm lý cấp cao, các thao tác ký hiệu và sự tổ chức các quá trình tâm lý, phân tích các thao tác ký hiệu của trẻ...

   165 p hdu 23/09/2023 72 0

 • Ebook Cognitive psychology: Part 1 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Ebook Cognitive psychology: Part 1 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Part 1 of ebook "Cognitive psychology" provides readers with contents including: perceptual processes; concepts and language; memory; language processing; language in action; long-term memory encoding to retrieval; working memory;...

   364 p hdu 23/09/2023 60 0

 • Ebook Cognitive psychology: Part 2 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Ebook Cognitive psychology: Part 2 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Continued part 1, part 2 of ebook "Cognitive psychology" provides readers with contents including: thinking; challenges, themes and issues; problem solving; judgement and decision making; cognition and emotion; autobiographical memory and the working self; cognitive modelling and cognitive architectures; theoretical issues in cognitive psychology;...

   350 p hdu 23/09/2023 60 0

 • Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 1

  Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 1

  Part 1 of ebook "The Cambridge handbook of personality psychology" provides readers with contents including: foundation issues; personality description and measurement; development, health and personality change; biological perspectives; personality psychology of situations; methods of personality assessment; childhood temperament; models of personality and health; neuroimaging of personality;...

   432 p hdu 23/09/2023 62 0

 • Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 2

  Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "The Cambridge handbook of personality psychology" provides readers with contents including: cognitive perspectives; social and cultural processes; psychopathology; applied personality psychology; semantic and linguistic aspects of personality; self-regulation and control in personality functioning; personality and social relations; personality in cross-cultural perspective; diagnosis and assessment of...

   474 p hdu 23/09/2023 55 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương - ThS. Phạm Hồng Hạnh

  Bài giảng Tâm lý học đại cương - ThS. Phạm Hồng Hạnh

  Bài giảng Tâm lý học đại cương với mục tiêu nhằm giúp các bạn trình bày các khái niệm cơ bản của khoa học tâm lý, các qui luật cơ bản về tâm lý người Xác định được tri thức cơ bản, hiện đại và khoa học về hiện tượng tâm lý người. Phân tích và giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống để tự hiểu mình, hiểu người khác. Nêu...

   73 p hdu 23/09/2023 53 0

 • Bài giảng Tâm lý học ứng dụng - TS. Hoàng Thị Quỳnh Lan

  Bài giảng Tâm lý học ứng dụng - TS. Hoàng Thị Quỳnh Lan

  Bài giảng "Tâm lý học ứng dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Bản chất và chức năng; Phân loại các hiện tượng tâm lý. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   44 p hdu 23/09/2023 52 0

 • Bài giảng Tâm lý y học: Bài 3 - BS. Ngô Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tâm lý y học: Bài 3 - BS. Ngô Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tâm lý y học: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên Trình bày được khái niệm tư vấn và 3 mục đích của tư vấn; Trình bày được 6 nguyên tắc trong tư vấn sức khoẻ; Tự tin trong vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện tư vấn sức khoẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hdu 23/09/2023 47 0

 • Bài giảng Tâm lý y học: Bài 1 - BS. Ngô Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tâm lý y học: Bài 1 - BS. Ngô Thị Phương Thảo

  Bài giảng Tâm lý y học: Bài 1 Đại cương về tâm lý học-tâm lý y học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nêu được định nghĩa, khái niệm, đối tượng nghiên cứu và các nhiệm vụ của tâm lý học; Nêu được bản chất, đặc điểm, các giai đoạn hình thành và phân loại các hiện tượng tâm lý; Nắm được khái quát được các nguyên...

   25 p hdu 23/09/2023 50 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu