• Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phạm trù hoạt động trong triết học Mác-Lênin; các luận điểm tâm lý học của LX Vưgôtxki; một số vấn đề lý luận về phạm trù hoạt động theo quan điểm của XL Rubinstein và AN Lêonchev. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p hdu 26/05/2024 3 0

 • Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Ebook Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học: Phần 2

  Cuốn sách "Tâm lý học hoạt động và khả năng ứng dụng vào lĩnh vực dạy học" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý thuyết của PIA GALPERIN về các bước hình thành hành động trí tuệ; sự phát triển tiếp theo của phạm trù hoạt động trong tâm lý học Xô Viết; ứng dụng tâm lý học hoạt động vào lĩnh vực dành học. Mời các bạn...

   81 p hdu 26/05/2024 3 0

 • Ebook Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi: Phần 1

  Ebook Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chiến lược đọc suy nghĩ bằng cách nhìn thấu ý đồ, chiến lược đọc suy nghĩ qua nhận biết mối quan hệ, chiến lược đọc suy nghĩ để nắm bắt cảm xúc, chiến lược đọc suy nghĩ qua ngôn ngữ cơ thể, chiến lược đọc suy nghĩ qua biểu cảm trên khuôn mặt,...

   212 p hdu 27/12/2023 114 0

 • Ebook Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi: Phần 2

  Ebook Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tâm lý học - Nghệ thuật giải mã hành vi" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chiến lược đọc suy nghĩ qua sở thích, chiến lược đọc suy nghĩ qua ngôn ngữ nói chuyện, chiến lược đọc suy nghĩ qua việc nhìn thấu lời nói dối, chiến lược đọc suy nghĩ bằng thủ đoạn mới được lời nói thật, chiến lược...

   234 p hdu 27/12/2023 115 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhu cầu tư vấn và trị liệu tâm lý trong xã hội CNH, HĐH; cơ sở lý luận chung về trị liệu tâm lý, trị liệu phân tâm, trị liệu nhân văn - hiện sinh, trị liệu hành vi, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p hdu 23/09/2023 177 0

 • Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Ebook Tâm lý trị liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý trị liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những liệu pháp tâm lý cơ bản, ứng dụng trong lâm sàng các ca tâm bệnh trẻ em và người lớn, hiến kế tự phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p hdu 23/09/2023 143 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ý thức như một vấn đề của tâm lý học hành vi, phương pháp mang tính chất công cụ trong tâm lý học, tư duy và ngôn ngữ, nghiên cứu sự hình thành khái niệm - phương pháp kích thích kép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p hdu 23/09/2023 156 0

 • Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển chọn tâm lý học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Tuyển chọn tâm lý học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề trí tuệ thực hành trong tâm lý động vật và tâm lý trẻ em, chức năng của các ký hiệu trong sự phát triển các quá trình tâm lý cấp cao, các thao tác ký hiệu và sự tổ chức các quá trình tâm lý, phân tích các thao tác ký hiệu của trẻ...

   165 p hdu 23/09/2023 138 0

 • Ebook Cognitive psychology: Part 1 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Ebook Cognitive psychology: Part 1 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Part 1 of ebook "Cognitive psychology" provides readers with contents including: perceptual processes; concepts and language; memory; language processing; language in action; long-term memory encoding to retrieval; working memory;...

   364 p hdu 23/09/2023 109 0

 • Ebook Cognitive psychology: Part 2 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Ebook Cognitive psychology: Part 2 - Nick Braisby, Angus Gellatly

  Continued part 1, part 2 of ebook "Cognitive psychology" provides readers with contents including: thinking; challenges, themes and issues; problem solving; judgement and decision making; cognition and emotion; autobiographical memory and the working self; cognitive modelling and cognitive architectures; theoretical issues in cognitive psychology;...

   350 p hdu 23/09/2023 108 0

 • Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 1

  Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 1

  Part 1 of ebook "The Cambridge handbook of personality psychology" provides readers with contents including: foundation issues; personality description and measurement; development, health and personality change; biological perspectives; personality psychology of situations; methods of personality assessment; childhood temperament; models of personality and health; neuroimaging of personality;...

   432 p hdu 23/09/2023 115 0

 • Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 2

  Ebook The Cambridge handbook of personality psychology: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "The Cambridge handbook of personality psychology" provides readers with contents including: cognitive perspectives; social and cultural processes; psychopathology; applied personality psychology; semantic and linguistic aspects of personality; self-regulation and control in personality functioning; personality and social relations; personality in cross-cultural perspective; diagnosis and assessment of...

   474 p hdu 23/09/2023 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu