• Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Mở đầu; Chương II - Những hiện tượng tâm lý cá nhân; Chương III - Tập thể, đối tượng quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hdu 26/03/2024 48 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IV - Tâm lý trong hoạt động quản trị; Chương V - Tâm lý trong hoạt động kinh doanh; Chương VI - Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p hdu 26/03/2024 46 0

 • Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1

  Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1

  Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tôi đã đầu tư như thế nào trong hơn 20 năm qua; bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021; tư duy hệ sinh thái làm giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 15 quy tắc vàng trong đầu tư cổ phiếu; quản trị...

   275 p hdu 26/11/2023 147 0

 • Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2

  Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tầm soát cổ phiếu và thực hành; nhận biết con sóng thần trên thị trường chứng khoán; một số phong cách đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; tầm soát nhà đầu tư lớn, tổ chức, nhóm cổ...

   324 p hdu 26/11/2023 138 0

 • Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bản chất, xu thế vận động và sự cần thiết của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hdu 26/11/2023 126 0

 • Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực trang thu hút, sử dụng và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hdu 26/11/2023 128 0

 • Ebook Sales management: Part 1 - Chris J. Noonan

  Ebook Sales management: Part 1 - Chris J. Noonan

  Part 1 of ebook "Sales management" provides readers with contents including: functions and organization of the sales force; developing a motivating sales environment; sales recruitment and training; planning, forecasting and performance monitoring; motivational management in the sales force; sales management by objectives;...

   253 p hdu 26/11/2023 49 0

 • Ebook Sales management: Part 2 - Chris J. Noonan

  Ebook Sales management: Part 2 - Chris J. Noonan

  Continued part 1, part 2 of ebook "Sales management" provides readers with contents including: management and control of the sales force; developing the business; territory management; sales force administration; sales management control; trade development; sales promotion; merchandising at the point of sale; key account management; alternative sales or distribution operations;...

   200 p hdu 26/11/2023 49 0

 • Ebook Market leader business law: Business English - A Robin Widdowson

  Ebook Market leader business law: Business English - A Robin Widdowson

  Ebook "Market leader business law: Business English" is one of a range of new specialist titles designed for use on its own or with the Market Leader series. Ideal for students who need to learn the language of more specialised areas of business English, the book focuses on the reading skills and vocabulary development required for business law.

   96 p hdu 26/11/2023 48 0

 • Ebook Human resources market leader: Business English - Sara Helm, Rebecca Utteridge

  Ebook Human resources market leader: Business English - Sara Helm, Rebecca Utteridge

  Ebook "Human resources market leader: Business English" is designed for use on its own or with the Market Leader series. Ideal for students who need to learn the language of business English, the book focuses on the reading skills and vocabulary development required for human resources.

   96 p hdu 26/11/2023 53 0

 • Ebook Market leader: Pre-intermediate business English course book (3rd edition) - David Cotton, David Falvey, Simon Kent

  Ebook Market leader: Pre-intermediate business English course book (3rd edition) - David Cotton, David Falvey, Simon Kent

  Ebook "Market leader: Pre-intermediate business English course book (3rd edition)" features completely updated content and a significantly enhanced range of authentic resource material, reflecting the latest trends in the business world. If you are in business, the course will greatly improve your ability to communicate in English in a wide range of business situations.

   176 p hdu 26/11/2023 49 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management): Phần 1

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quản trị nguồn nhân lực (Human resource management)" sẽ giới thiệu đến bạn nội dung về quản trị nguồn nhân lực và môi trường; tiếp cận nguồn nhân lực; hoạch định và liên kết nguồn nhân lực; phân tích và thiết kế công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   333 p hdu 27/08/2023 123 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281000vi