• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Đại học Ngân hàng

  Mục tiêu của bài giảng nhằm giúp cho sinh viên: Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán; giải thích các nguyên tắc căn bản và các yêu cầu trong tính giá, từ đó nắm được nguyên tắc và kỹ thuật tính giá một số...

   31 p hdu 22/04/2019 101 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng giúp người học hiểu và thực hiện các nội dung: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất: nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; tài sản cố định; tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p hdu 22/04/2019 93 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - Đại học Ngân hàng

  Sau khi nghiên cứu, người học có thể nắm được: Khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán; các loại sổ kế toán; kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán; các hình thức kế toán áp dụng tại các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hdu 22/04/2019 86 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, căn cứ và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hdu 22/04/2019 94 0

 • Ebook Thu thập thông tin về khách hàng - NXB Trẻ

  Ebook Thu thập thông tin về khách hàng - NXB Trẻ

  Cuốn sách này cung cấp cơ sở để phát triển một chương trình marketing hiệu quả đối với thị trường mục tiêu đã chọn. Công ty cần xác định người tiêu dùng mục tiêu và hiểu quá trình mua của họ trước khi phát triển các kế hoạch marketing của mình. Đó là lý do vì sao bạn cần thu thập thông tin từ khách hàng. Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn...

   103 p hdu 20/01/2019 113 0

 • Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc - NXB Trẻ

  Ebook Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc - NXB Trẻ

  Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc. Dù một công ty có hay không có phòng nhân sự thì nhà quản lý và chủ doanh nghiệp đều tham gia vào những quyết định về nhân sự. Ở mỗi bước trong quy trình quản lý nguồn nhân lực, nhà quản lý thường thu thập các thông tin, đưa ra lời khuyên và những kiến nghị để từ đó...

   107 p hdu 20/01/2019 114 0

 • Ebook Giá và chiến lược giá - NXB Trẻ

  Ebook Giá và chiến lược giá - NXB Trẻ

  Ebook Giá và chiến lược giá nghiên cứu các vấn đề về định giá và xem xét những yếu tố cần thiết khi định giá và trình bày các phương pháp định giá khác nhau. Mục đích chính của cuốn sách này nhằm chỉ ra rằng những yếu tố cả trong doanh nghiệp và cả ở môi trường xung quanh ảnh hưởng tới quyết định về giá cả. Cuốn sách cũng cho thấy...

   84 p hdu 20/01/2019 139 0

 • Ebook Thị trường mục tiêu

  Ebook Thị trường mục tiêu

  Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo

   91 p hdu 20/01/2019 117 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Oanh

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học nắm được khái niệm đầu tư dài hạn và phân loại dự án đầu tư, biết cách xác định dòng tiền của dự án, sử dụng được phương pháp thẩm định dự án đầu tư; nắm được ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hdu 23/12/2018 109 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu được tầm quan trọng của quyết định tài trợ đối với doanh nghiệp, nắm được các phương thức tài trợ cơ bản của DN, xác định được chi phí sử dụng vốn, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, các loại đòn bẩy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hdu 23/12/2018 112 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng "Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của tiền tệ, giá trị hiện tại của tiền tệ, các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p hdu 23/12/2018 125 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - Nguyễn Thị Oanh

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Giới thiệu môn học do Nguyễn Thị Oanh biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p hdu 23/12/2018 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số