• Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 1" cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường; các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại; tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh.

   114 p hdu 27/07/2021 12 1

 • Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2

  "Giáo trình Tín dụng ngân hàng: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trang bị cho người học tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư; hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

   188 p hdu 27/07/2021 11 1

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hdu 29/06/2021 26 0

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hdu 29/06/2021 22 0

 • Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 2

  Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách 'Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise)' gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Quản trị kỹ thuật-công nghệ trong doanh nghiệp thủy sản; quản trị chất lượng sản phẩm thủy sản; quản trị mua sắm và dự trữ trong doanh nghiệp thủy sản; quản trị chi phí...

   78 p hdu 30/05/2021 26 0

 • Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 1

  Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 1

  Cuốn sách 'Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise)' gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần ebook. Phần 1 của ebook gồm 4 chương đầu với những nội dung chính như: Đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu; quản trị các quá trình sản xuất trong doanh nghiệp thủy sản; dự báo nhu cầu sản phẩm thủy sản; hoạch...

   87 p hdu 30/05/2021 31 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp (ThS. Trần Trung Tuấn)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp (ThS. Trần Trung Tuấn)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp (ThS. Trần Trung Tuấn) với các nội dung lý thuyết cơ bản và ý nghĩa về định giá sản phẩm; vai trò và các nhân tố ảnh hưởng; nội dung định giá sản phẩm.

   48 p hdu 27/05/2021 31 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 6: Kế toán trách nhiệm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 6: Kế toán trách nhiệm

  'Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 6: Kế toán trách nhiệm' với các nội dung khái niệm và cơ sở hình thành trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp; đặc điểm và cách lập, phân tích báo cáo bộ phận; cách tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và toàn bộ; phân bổ chi phí gián tiếp.

   20 p hdu 27/05/2021 24 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 5: Kiểm soát chi phí bằng chi phí định mức' để nắm chi tiết nội dung kiến thức chi phí định mức; biến động chi phí; kiểm soát biến động chi phí; phân biệt hệ thống chi phí định mức với hệ thống chi phí thực tế.

   20 p hdu 27/05/2021 24 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  'Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 4: Lập dự toán ngân sách' giúp sinh viên nắm được kiến thức khái niệm, mục đích và phân loại dự toán; trình tự lập dự toán; dự toán ngân sách chủ đạo. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung, phục vụ học tập và nghiên cứu.

   20 p hdu 27/05/2021 22 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Kế toán quản trị: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

  'Bài giảng Kế toán quản trị - Bài 3: Cách ứng xử của chi phí và phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận' được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các khái niệm liên quan đến cách ứng xử của chi phí; phương pháp ước lượng và phân tích chi phí; ứng dụng mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận để ra quyết định;...

   30 p hdu 27/05/2021 27 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 giúp các bạn sinh viên sẽ nắm được quy định về tài chính của ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.

   19 p hdu 27/05/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số