• Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

  Bài giảng trình bày các nội dung: các vấn đề chung, công tác đầm nén mặt đường, mặt đường đất đá tự nhiên, mặt đường sử dụng CKD vô cơ, mặt đường sử dụng CKD hữu cơ, mặt đường BTXM. Yêu cầu đối với kết cấu mặt đường, phân loại mặt đường, kết cấu mặt đường mềm, kết cấu mặt đường cứng, các loại vật liệu & nguyên lý...

   85 p hdu 22/08/2019 88 0

 • Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 6: Thi công bê tông dưới nước

  Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 6: Thi công bê tông dưới nước

  Bài giảng với các nội dung: các phương pháp đổ bê tông dưới nước, công tác đổ bê tông dưới nước được tiến hành khi không hút cạn được nước trong các trường hợp xây dựng móng nông, móng cọc, bịt đáy cọc ống, giếng chìm, các loại vòng vây...

   22 p hdu 22/08/2019 79 0

 • Bài giảng Chương 12: Gối cầu

  Bài giảng Chương 12: Gối cầu

  bài giảng với các nội dung:khái niệm chung và tác dụng của gối cầu, các lực chính tác dụng lên gối cầu, các chuyển vị của gối cầu, gối tiếp tuyến, gối con lăn, phạm vi áp dụng... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   15 p hdu 22/08/2019 85 0

 • Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 3: Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên

  Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 3: Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên

  Nội dung của bài giảng bao gồm các công việc chính đào đất, hút nước, gia cố thành hố móng; xây dựng vòng vây; đổ bê tông móng tùy theo cấu tạo móng, địa chất thủy văn, vật liệu và điệu kiện thi công nên có thể có những biện pháp và trình tự thi công khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung.

   84 p hdu 22/08/2019 106 0

 • Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 7: Xây dựng mố trụ cầu

  Bài giảng Giáo trình Xây dựng Cầu - Chương 7: Xây dựng mố trụ cầu

  Bài giảng với các nội dung: đảm bảo yêu cầu về cường độ, độ cứng và độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện; yêu cầu cơ bản đối với ván khuôn (Formwork): Đảm bảo yêu cầu về cường độ, độ cứng và độ ổn định trong mọi giai đoạn chế tạo cấu kiện; đảm bảo hình dạng và kích thước chính xác theo thiết kế... Mời các...

   102 p hdu 22/08/2019 54 0

 • Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

  Bài thuyết trình Xây dựng mặt đường ô tô

  Bài thuyết trình "Xây dựng mặt đường ô tô" gồm các nội dung chính như: Phân lớp và trình tự thi công, yêu cầu về vật liệu, nội dung thi công, kiểm tra và nghiệm thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hdu 22/08/2019 49 0

 • Kiến trúc 1- Nhà công nghiệp

  Kiến trúc 1- Nhà công nghiệp

  Nhà công nghiệp là nhà hay công trình được sử dụng để đáp ứng nhu cầu sản xuất ra sản phẩm hàng hóa phục vụ con người và xã hội. Các nhà công nghiệp tập trung trong 1 khu vực quy hoạch nhất định tạo tành các khu công nghiệp.

   16 p hdu 22/08/2019 48 0

 • Bài thuyết trình Hệ thạch cao và xu hướng xây dựng bền vững

  Bài thuyết trình Hệ thạch cao và xu hướng xây dựng bền vững

  Nội dung bài thuyết trình trình bày về khái niệm xây dựng bền vững và tầm nhìn của Lafarge, lý giải nguyên nhân thạch cao được gọi là sản phẩm “xanh” và được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, các tín hiệu tích cực ban đầu từ ban ngành quản lý Việt Nam, Lafarge và một số giải pháp.

   59 p hdu 22/08/2019 40 0

 • Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ

  Bài thuyết trình "Phân tích, đánh giá, định hướng phương án thiết kế cải tạo tuyến phố nhà thờ" trình bày các nội dung chính như: Phân tích hiện trạng, tính liên kết, khả năng kết nối với không gian công cộng khác, tính liên kết theo mô hình không gian,...

   17 p hdu 22/08/2019 55 0

 • Kết quả ứng dụng thử nghiệm bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia (S+T+P) tại hiện trường cho công trình đập Nước Trong

  Kết quả ứng dụng thử nghiệm bê tông đầm lăn sử dụng tổ hợp phụ gia (S+T+P) tại hiện trường cho công trình đập Nước Trong

  Bài viết phân tích ảnh hưởng của tổ hợp phụ gia siêu dẻo chậm đông kết thế hệ mới (S) + Tro bay (T) + Polyme (P): (S+T+P), đến cường độ nén, khả năng chống thấm, Tmax của bê tông đầm lăn. Ứng dụng kết quả nghiên cứu cho công trình thực tế đập Nước Trong - Quảng Ngãi, qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và nêu lên các đề xuất,...

   6 p hdu 22/08/2019 52 0

 • Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat

  Các đặc tính kỹ thuật của bê tông bị xâm thực bởi muối Sunphat

  Bài viết nghiên cứu các đặc tính của bê tông bị xâm thực bởi muối sunphat. Các hỗn hợp bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35, 0,40 và 0,45. Tro bay thô của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được sử dụng để thay thế 10% xi măng trong thành phần cấp phối hỗn hợp bê tông.

   7 p hdu 23/12/2018 83 0

 • Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông

  Ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bê tông

  Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của kích thước cốt liệu lên các tính chất của bêtông. Các hỗn hợp mẫu bê tông được thiết kế với tỷ lệ nước - chất kết dính 0,35 và 0,45. Cốt liệu lớn được sử dụng với các kích thước lớn nhất là 25mm, 19mm, 12,5mm và 9,5mm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, khối lượng thể tích của bê tông tươi không bị...

   10 p hdu 23/12/2018 80 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số