• Bài giảng Hóa học 11: Ankan

  Bài giảng Hóa học 11: Ankan

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Ankan, định nghĩa chất, phân loại và danh pháp, đặc điểm cấu tạo, công thức các phân tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   25 p hdu 24/06/2020 71 1

 • Bài giảng Hóa học 11: Anken

  Bài giảng Hóa học 11: Anken

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Anken, định nghĩa chất, phân loại và danh pháp, đặc điểm cấu tạo, công thức các phân tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   19 p hdu 24/06/2020 72 1

 • Bài giảng Hóa học 10: Thành phần nguyên tử

  Bài giảng Hóa học 10: Thành phần nguyên tử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần nguyên tử, sự tìm ra electron, khối lượng và điện tích của electron, thí nghiệm tìm ra hạt electron, đặc điểm nguyên tử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   22 p hdu 24/06/2020 66 1

 • Bài giảng Sinh học lớp 10 - Bài 15: Tế bào nhân thực

  Bài giảng Sinh học lớp 10 - Bài 15: Tế bào nhân thực

  Bài giảng cung cấp kiến thức về ti thể và lục lạp dựa trên các đặc điểm, cấu trúc và chức năng của chúng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   29 p hdu 24/06/2020 71 2

 • Bài giảng Sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Bài giảng Sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Bài giảng "Sinh học 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật" thông tin đến các khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật; phát triển không qua biến thái; phát triển qua biến thái.

   34 p hdu 24/06/2020 70 1

 • Bài giảng Toán 9 - Bài 5: Bảng căn bậc hai

  Bài giảng Toán 9 - Bài 5: Bảng căn bậc hai

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng căn bậc hai, cách dùng bảng, tính toán giá trị, cấu tạo bảng căn bậc hai, cách sử dụng bảng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   15 p hdu 24/06/2020 66 1

 • Bài giảng Toán 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  Bài giảng Toán 10 - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị lượng giác của một cung, giá trị lượng giác của cung đặc biệt, hệ quả giá trị, ý nghĩa hình học của tang và cotang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   26 p hdu 24/06/2020 64 1

 • Bài giảng Toán 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

  Bài giảng Toán 10: Phương sai và độ lệch chuẩn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương sai và độ lệch chuẩn, công thức tính phương sai, hướng dẫn sử dụng máy tính, khái niệm độ lệch chuẩn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   14 p hdu 24/06/2020 57 1

 • Bài giảng Vật lý 10 - Bài 1: Chuyển động cơ

  Bài giảng Vật lý 10 - Bài 1: Chuyển động cơ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuyển động cơ, tìm hiểu chất điểm, tìm hiểu quỹ đạo, cách xác định vị trí của vật trong không gian, vật làm mốc và thước đo,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   16 p hdu 24/06/2020 65 1

 • Bài giảng Vật lý 11 - Bài 1: Điện tích. Định luật Coulomb

  Bài giảng Vật lý 11 - Bài 1: Điện tích. Định luật Coulomb

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Điện tích & định luật Coulomb, sự nhiễm điện các vật, điện tích dương, điện tích âm, khoảng cách các điện tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   25 p hdu 24/06/2020 66 1

 • Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998) trình bày các nội dung sau: Vị trí phân loại và phân bố của hai loài giáp xác nước ngọt thuộc họ Diatomidae ở Việt Nam, thảm thực vật vùng Đồng Tháp Mười và các nội dung nghiên cứu khác.

   68 p hdu 28/10/2019 205 1

 • Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998) trình bày các nội dung sau: Giống tôm nước ngọt Macrobrachium Bate, 1868 ở miền Nam Việt Nam; một chi và một số loài dương xỉ mới đối với hệ thực vật Việt Nam; đề xuất chỉ số sinh thái ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái quần hợp cây gỗ rừng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới và các nội dung khác.

   68 p hdu 28/10/2019 199 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số