• Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 Biểu diễn đồ thị trên máy tính, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề, ma trận số; Biểu diễn đồ thị bằng Danh sách kề; Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hdu 27/08/2023 150 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 Đường đi ngắn nhất trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm mở đầu; Phát biểu bài toán; Thuật toán Dijkstra ;Thuật toán Ford – Bellman; Thuật toán Floyd. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hdu 27/08/2023 142 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 Một số khái niệm cơ bản về đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số bài toán dẫn đến khái niệm đồ thị; Định nghĩa đồ thị và phân loại đồ thị; Các thuật ngữ cơ bản; Một số dạng đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hdu 27/08/2023 194 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 Tìm kiếm trên đồ thị, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số khái niệm; Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng; Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p hdu 27/08/2023 146 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 Đồ thị Euler, Đồ thị Hamilton, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Định nghĩa đồ thị Euler; thuật toán đồ thị Euler; định nghĩa đồ thị Hamilton; qui tắc tìm chu trình Hamilton; thuật toán tìm mọi chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 27/08/2023 129 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 0 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị với mục tiêu giới thiệu các khái niệm cơ bản về đồ thị (Graph) và một số thuật toán cơ bản trong lý thuyết đồ thị; Giúp sinh viên có thể cài đặt thành thạo các thuật toán đã học; Giúp sinh viên sử dụng lý thuyết đồ thị để giải quyết các bài toán lập trình.

   6 p hdu 27/08/2023 141 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Tôn Quang Toại

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 Cây, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm Cây; Các tính chất cơ bản của Cây; Cây khung của đồ thị; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hdu 27/08/2023 135 0

 • Ebook Bài tập giải sẵn giải tích II (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Bài tập giải sẵn giải tích II (In lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập giải sẵn giải tích II" được biên soạn dành cho sinh viên các ngành Toán, Toán - Tin, Sư phạm Toán, các bài tập trong sách giúp nâng cao chất lượng đào tạo trong hiện tai và tương lai. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   191 p hdu 23/07/2023 162 3

 • Ebook Bài tập giải sẵn giải tích II (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Bài tập giải sẵn giải tích II (In lần thứ tư): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập giải sẵn giải tích II" giới thiệu tới người đọc các bài tập về "Tích phân đường và mặt". Cuối sách còn có các đề Giải tích học kỳ II các năm 2002-2005 của Đại học Bách Khoa để sinh viên tham khảo.

   167 p hdu 23/07/2023 150 1

 • Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập giải sẵn giải tích I" chọn lọc các bài từ dễ, trung bình đến khó, đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện tại. Những bài khó có đánh dấu nhằm bồi dưỡng thêm cho sinh viên khá và giỏi. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   241 p hdu 23/07/2023 163 2

 • Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Bài tập giải sẵn Giải tích I (In lần thứ tư): Phần 2 bao gồm các chương giới thiệu các đề thi Giải tích học kỳ II các năm 2002 - 2005 của Đại học Bách khoa để sinh viên tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   286 p hdu 23/07/2023 162 1

 • Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 1

  Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 1

  Tài liệu "Định lý hình học và các phương pháp chứng minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tại sao phải chứng minh định lý hình học; Từ một định lý có thể biến đổi thành bốn định lý; Phương pháp chứng minh gián tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p hdu 23/07/2023 299 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280870vi