• Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 2 (Tháng 6 - 1998) trình bày các nội dung sau: Vị trí phân loại và phân bố của hai loài giáp xác nước ngọt thuộc họ Diatomidae ở Việt Nam, thảm thực vật vùng Đồng Tháp Mười và các nội dung nghiên cứu khác.

   68 p hdu 28/10/2019 128 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 3 (Tháng 9 - 1998) trình bày các nội dung sau: Giống tôm nước ngọt Macrobrachium Bate, 1868 ở miền Nam Việt Nam; một chi và một số loài dương xỉ mới đối với hệ thực vật Việt Nam; đề xuất chỉ số sinh thái ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái quần hợp cây gỗ rừng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới và các nội dung khác.

   68 p hdu 28/10/2019 125 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 2 (Tháng 6 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 2 (Tháng 6 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 2 (Tháng 6 - 1999) trình bày các nội dung sau: Các đặc điểm chẩn đoán cấu tạo hiền vi của gỗ của một số họ và chi hạt trần ở Việt Nam, chất lượng nước và thành phần vi tảo,... Mời quý độc giả đón đọc nội dung tạp chí số này.

   68 p hdu 28/10/2019 139 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 1 (Tháng 3 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 1 (Tháng 3 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 1 (Tháng 3 - 1999) trình bày các nội dung sau: Tên khoa học của cây chè đắng ở Việt Nam, Ganoderma Trenggnuense corner - một loài nấm linh chi mới phát hiện có ở Việt Nam và các nội dung khác.

   68 p hdu 28/10/2019 122 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 1 (Tháng 3 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 1 (Tháng 3 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 1 (Tháng 3 - 1997) trình bày các nội dung sau: Cá sao, một loài mới thuộc giống Lissochilus Weber de beaufort, 1916 được tìm thấy ở Việt Nam; phát hiện hai loài sán lá phổi thuộc giống Paragonimus Braun, 1899 ở huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu và các nội dung khác.

   68 p hdu 28/10/2019 134 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 2 (Tháng 6 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 2 (Tháng 6 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 2 (Tháng 6 - 1997) trình bày các nội dung sau: Tupistra Albiflora K.Larsen, Từ Bích Hoa Trắng - một loài mới tìm thấy cho hệ thực vật Việt Nam, các cây đậu ăn hạt ở Việt Nam,... Mời quý độc giả đón đọc nội dung số này.

   68 p hdu 28/10/2019 107 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 3 (Tháng 9 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 3 (Tháng 9 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 3 (Tháng 9 - 1997) trình bày các nội dung sau: Dẫn liệu mới về các loài giun lá được phát hiện ở Việt Nam và khóa định loại chúng, dẫn liệu mới về khu hệ động vật chân đầu ở biển Việt Nam và các nội dung khác

   68 p hdu 28/10/2019 147 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 4 (Tháng 12 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 4 (Tháng 12 - 1997)

  Tạp chí Sinh học: Tập 19 - Số 4 (Tháng 12 - 1997) trình bày các nội dung sau: Chọn dòng tế bào thực vật để phục vụ nông, công nghiệp; các chi Cassia L., Chamaecrista Moench và Senna Mill trong hệ thực vật Việt Nam và các nội dung khác.

   71 p hdu 28/10/2019 140 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 1 (Tháng 3 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 1 (Tháng 3 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 1 (Tháng 3 - 1998) trình bày các nội dung sau: Hệ thực vật trên các đảo vùng viển Việt Nam, bọ cạp ở Việt Nam, giun tròn ký sinh ở rắn hổ mang, vị tảo ở Hồ Tây Hà Nội và các nội dung lý thú khác.

   68 p hdu 28/10/2019 100 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 4 (Tháng 12 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 4 (Tháng 12 - 1998)

  Tạp chí Sinh học: Tập 20 - Số 4 (Tháng 12 - 1998) trình bày các nội dung sau: Dẫn liệu mới về sản lá ký sinh ở chó ở Việt Nam, bổ sung 4 loài tuyến trùng ký sinh thực vật bộ Tylenchida Thorne, 1949 ở cây trồng Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hdu 28/10/2019 109 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 3 (Tháng 9 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 3 (Tháng 9 - 1999)

  Tạp chí Sinh học: Tập 21 - Số 3 (Tháng 9 - 1999) trình bày các nội dung sau: Danh lục khóa định loại các loài thuộc họ ruồi nhà ở Việt Nam, sự phát triển buồng trứng của loài bào ngư vành tai ở Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hdu 28/10/2019 97 0

 • Thành phần loài thú ở vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  Thành phần loài thú ở vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  Bài viết nhằm cập nhật thông tin về thành phần loài thú ở vườn quốc gia Phú Quốc trên cơ sở các kết quả khảo sát hiện trường của chúng và tổng hợp phân tích kết quả nghiên cứu.

   6 p hdu 28/10/2019 144 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số