Bộ sưu tập sách Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000

Bộ sưu tập sách Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 tập hợp những quyển sách về Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 do nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn phát hành. Bộ sưu tập phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.