• Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 1

  Cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" với kết cấu gồm 2 phần, nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   74 p hdu 26/11/2023 134 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 2

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" góp phần làm sáng rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hdu 26/11/2023 123 0

 • Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 1

  Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 1

  Cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" phần 1 bao gồm các chương sau đây: Chương 1: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản; Chương 2: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hdu 26/11/2023 133 0

 • Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 2

  Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" trình bày chương cuối có nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Cuốn sách nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng,...

   53 p hdu 26/11/2023 138 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình; Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời...

   22 p hdu 25/11/2023 50 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   19 p hdu 25/11/2023 45 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" được biên soạn với các nội dung chính sau: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   51 p hdu 25/11/2023 48 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về Dân chủ và Dân chủ xã hội chủ nghĩa; Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Sự ra đời của Dân chủ;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   20 p hdu 25/11/2023 47 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 0 - Giới thiệu môn học" trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những đặc điểm cơ bản, những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn...

   11 p hdu 25/11/2023 50 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - GV. Lương Minh Hạnh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sự ra đời của CNXHKH; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu CNXHKH; Các giai đoạn phát triển của CNXHKH. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   26 p hdu 25/11/2023 52 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân" được biên soạn với các nội dung chính sau: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh...

   45 p hdu 25/11/2023 49 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp,...

   25 p hdu 25/11/2023 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281150vi