• Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể trình bày quan điểm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; kế hoạch giáo dục; định hướng về nội dung giáo dục; định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; điều...

   53 p hdu 02/08/2022 8 0

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1 gồm có 6 chương như sau: Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Chương II: Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Chương III: Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; Chương IV: Vật chất và ý thức; Chương V: Hai nguyên lý của phép biện chứng duy...

   259 p hdu 04/07/2022 19 0

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại;...

   261 p hdu 04/07/2022 18 0

 • Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gồm có 7 chuyên đề chính, trình bày cụ thể như sau: An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một...

   98 p hdu 27/06/2022 22 0

 • Giáo trình Khoa học quản lý (Dùng cho hệ cử nhân chính trị) - GS. TS. Hồ Văn Vĩnh

  Giáo trình Khoa học quản lý (Dùng cho hệ cử nhân chính trị) - GS. TS. Hồ Văn Vĩnh

  Giáo trình Khoa học quản lý đại cương (Dùng cho hệ cử nhân chính trị) gồm có 12 chương, với các nội dung chính như: Đối tượng và phương pháp môn Khoa học quản lý; khái lược về lịch sử tư tưởng quản lý; chức năng của quản lý; vận dụng quy luật trong quản lý và các nguyên tắc quản lý;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 25/06/2022 28 0

 • Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh" sau đây với các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Tư...

   206 p hdu 25/06/2022 24 0

 • Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 10 chuyên đề, được biên soạn dưới dạng như một tập bài giảng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho đối tượng là cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy...

   198 p hdu 25/06/2022 25 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)" giới thiệu tới người học các kiến thức: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p hdu 25/06/2022 23 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội,... Mời...

   148 p hdu 25/06/2022 24 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Nội dung Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phần 1) cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con...

   163 p hdu 25/06/2022 23 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

  Tiếp theo nội dung phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - (Phần 2) giới thiệu đến các bạn những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức...

   127 p hdu 25/06/2022 21 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ biên: TS. Hoàng Chí Bảo) có nội dung gồm 7 chương trình bày tổng quan về: chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp...

   144 p hdu 25/06/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số