• Giáo trình Cơ sở sinh thái học: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở sinh thái học: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cơ sở sinh thái học" trình bày các khái niệm cơ bản trong sinh thái học, các yếu tố sinh thái giới hạn của môi trường, loài và cá thể trong sinh thái học, quần thể sinh vật. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

   161 p hdu 11/11/2022 23 0

 • Giáo trình Cơ sở sinh thái học: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở sinh thái học: Phần 2

  Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Quần xã sinh vật, hệ sinh thái, chu trình sinh địa hóa học, nguyên lý và khái niệm, năng lượng và năng suất trong hệ sinh thái, sự phát triển tiến hóa của hệ sinh thái, khái niệm về diễn thế và cao đỉnh, các sinh thái học chủ yếu của sinh quyển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   188 p hdu 11/11/2022 30 0

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (in lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (in lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" giới thiệu tới người đọc các "Lý thuyết phát triển bền vững" bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p hdu 11/11/2022 23 0

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (in lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (in lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   155 p hdu 11/11/2022 24 0

 • Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2 - Nguyễn Xuân Cự

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Môi trường và con người phần 2 cung cấp một số kiến thức về tài nguyên thiên nhiên; ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p hdu 07/10/2022 34 0

 • Giáo trình Môi trường và con người: Phần 1 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người: Phần 1 - Nguyễn Xuân Cự

  Giáo trình Môi trường và con người phần 1 cung cấp cho người học một số khái niệm cơ bản; các nguyên lý sinh thái áp dụng trong khoa học môi trường; dân số và môi trường; nhu cầu và các hoạt động đáp ứng nhu cầu của con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hdu 07/10/2022 37 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 2)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: sinh thái...

   175 p hdu 11/08/2022 81 0

 • Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Ebook Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường (Phần 1)

  Cuốn sách "Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường - Tập 1: Sinh thái học và môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, phổ biến kiến thức và động viên các ngành các cấp bảo vệ các hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và môi trường. Sách gồm 14 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: cơ sở...

   291 p hdu 11/08/2022 86 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường

  Mời các bạn tham khảo giáo trình "Đánh giá tác động môi trường" với những nội dung chủ yếu sau đây: Chương I trình bày về các chỉ thị, chỉ số môi trường và lập kế hoạch ĐTM; chương II nêu lên trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường; chương 3 trình bày các phương pháp dùng trong ĐTM, chương 4 giới thiệu các mẫu DTM và một số ĐTM ở...

   165 p hdu 27/06/2022 102 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề chung liên quan đến xử lý chất thải rắn nguy hại, nguồn gốc và đặc tính các chất thải nguy hại, nguyên tắc chung về quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hdu 27/06/2022 79 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bãi chôn chất thải rắn nguy hại, thu hồi và tái chế chất thải rắn nguy hại, một số ví dụ ứng dụng xử lý chất thải rắn nguy hại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p hdu 27/06/2022 88 0

 • Giáo trình Khí hậu và khí tượng đại cương

  Giáo trình Khí hậu và khí tượng đại cương

  Khí tượng học là khoa học về khí quyển – vỏ không khí của Trái Đất. Do nghiên cứu các quá trình vật lý đặc trưng cho Trái Đất, nên khí tượng học thuộc khoa học vật lý. Khí hậu học là khoa học về khí hậu – tập hợp các điều kiện khí quyển đặc trưng

   272 p hdu 27/06/2022 81 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số