• Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Sinh quyển và một số môi trường sống chính, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, dân số, những vấn đề chung về giáo dục môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p hdu 23/09/2023 100 0

 • Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Giáo trình Con người và môi trường (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Con người và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p hdu 23/09/2023 105 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 Các phương pháp xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Loại bỏ số độ lệch thô; Những phương pháp đánh giá chất lượng số liệu trong thống kê môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hdu 23/09/2023 43 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 Ứng dụng tin học trong xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm Microsoft; Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hdu 23/09/2023 42 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về xác xuất thống kê, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm thống kê và xử lý số liệu cơ bản; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p hdu 23/09/2023 52 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực cung cấp kiến thức tổng quát về quản lý lưu vực, phân chia lưu vực, đặc điểm lưu vực, quá trình thủy văn, xói mòn đất trên lưu vực; Nắm bắt cách thức sử dụng phần mềm GIS, viễn thám phân chia lưu vực, tính toán các đặc điểm lưu vực, mô phỏng dòng chảy, xói mòn đất trên lưu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hdu 27/08/2023 68 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 2 Phân chia lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số khái niệm về bản đồ địa hình, mô hình độ cao sộ; phân chia lưu vực thủ công; phân chia lưu vực tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p hdu 27/08/2023 59 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 1 Tổng quan về quản lý lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lưu vực là gì; Lưu vực của các biển và đại dương lớn trên thế giới; Các lưu vực sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng; Lưu vực có tuân theo ranh giới hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hdu 27/08/2023 57 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 3 Đặc điểm lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm lưu vực; Các đặc điểm địa mạo; Các đặc điểm thủy hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p hdu 27/08/2023 63 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 4 Thủy văn trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm thủy văn; Các quá trình thủy văn; Phương pháp ước tính dòng chảy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hdu 27/08/2023 56 0

 • Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng Quản lý lưu vực: Chương 5 Xói mòn đất trên lưu vực, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm về xói mòn; phân loại xói mòn bắn tóe; quá trình xói mòn đất do mưa; ước tính xói mòn đất, trầm tích do mưa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hdu 27/08/2023 51 0

 • Ebook Lũ lụt và cách phòng chống: Phần 1

  Ebook Lũ lụt và cách phòng chống: Phần 1

  Ebook Lũ lụt và cách phòng chống gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những hiểu biết về lũ lụt, tình hình lũ lụt trên thế giới và một số kỹ thuật dự báo và phòng chống lũ. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 2 chương như sau: Chương 1 những hiểu biết chung về lũ lụt; chương 2 nguyên nhân hình thành lũ lụt. Mời các bạn cùng...

   64 p hdu 23/07/2023 91 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281110vi