• Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Môi trường và quản lý môi trường, công cụ quản lý môi trường; Chương 2 - Chất thải và quản lý chất thải, nguyên tắc quản lý chất thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hdu 24/04/2024 26 1

 • Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Biến đổi khí hậu, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; Chương 4 - Các giải pháp giảm thiểu khí nhà kính trong quản lý chất thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p hdu 24/04/2024 25 1

 • Ebook Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hội nhập quốc tế, phát triển, cần tiến hành ISO 14000; giới thiệu hệ quản trị môi trường ISO 14000-LCA; ISO 14001-đăng ký và chứng nhận-quan điểm của người đánh cá; sự thành công và thất bại thực hiện ISO 14001 của chính...

   182 p hdu 24/04/2024 8 0

 • Ebook Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Hệ quản trị môi trường ISO 14001 - Lý thuyết và thực tiễn" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu ISO 14001 ở Ba Lan; ứng dụng EMS trong quản lý du lịch khách sạn ở Tây Ban Nha; bảo tồn tài nguyên môi trường cho Thổ Dân Da Đỏ ở Mỹ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p hdu 24/04/2024 8 0

 • Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 1

  Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái cơ sở" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như mở đầu về môn sinh thái học; sinh thái học cá thể; sinh thái học quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p hdu 24/04/2024 10 0

 • Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 2

  Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sinh thái cơ sở" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như sinh thái học quần xã; hệ sinh thái và các chức năng của hệ sinh thái; sinh thái môi trường và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2 presents the following chapters: Chapter 7: air pollutants exposure and health effectsduring the MILAGRO–MCMA2006 campaign, chapter 8: polycyclic aromatic hydrocarbons, chapter 9: cellular mechanismsbehind particulatematter air pollution–related health effects, chapter 10: emission of airborneparticulate matter in indoor environments, chapter 11: estimation of healthimpacts...

   317 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1 presents the following chapters: Chapter 1: air pollution, chapter 2: air pollution monitoring and source characterization, chapter 3: air pollution modeling, chapter 4: indoor air pollutionand health effects, chapter 5: effects of indoor airpollution from biomassfuel use on women’s health in India, chapter 6: health effects of urban air pollution in India.

   227 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Ebook Waste management for the food industries: Part 1

  Ebook Waste management for the food industries: Part 1

  Part 1 of ebook "Waste management for the food industries" provides readers with contents including: environmental management systems - applications and potentia; environmental legislation; waste treatment methodologies;...

   435 p hdu 24/04/2024 9 0

 • Ebook Waste management for the food industries: Part 2

  Ebook Waste management for the food industries: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Waste management for the food industries" provides readers with contents including: waste treatment methodologies of foods of plant origin; waste treatment methodologies of foods of animal origin; food packaging waste treatment;...

   661 p hdu 24/04/2024 7 0

 • Bài giảng Tái chế và xử lý chất thải rắn bằng PP cơ học

  Bài giảng Tái chế và xử lý chất thải rắn bằng PP cơ học

  Bài giảng Tái chế và xử lý chất thải rắn bằng PP cơ học bao gồm những nội dung về tái chế chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học (phương pháp giảm kích thước, phương pháp phân loại, phương pháp nén). Mời các bạn tham khảo.

   16 p hdu 24/04/2024 12 0

 • Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa

  Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa

  Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa bao gồm những nội dung về thảm họa, rủi ro, tình huống khẩn cấp, tính dễ tổn thương, nguy cơ, những rủi ro để lại hậu quả tiêu cực tiềm năng, 10 chỉ báo của sự sẵn sàng ứng phó. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

   27 p hdu 24/04/2024 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281110vi