• Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị, dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án đầu tư xây dựng đô thị; các phương pháp đánh giá tác...

   93 p hdu 30/05/2021 48 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 1

  Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường' được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ĐMC các dự án QHXD vùng, ĐTM các dự án QHXD đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình hay cụm công trình cũng như sự khác hiệt giữa ĐMC và ĐTM; các...

   59 p hdu 30/05/2021 49 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 2 là phần phụ lục nhằm để để bạn đọc thuận tiện tra cứu và tham khảo như các thuật ngữ môi trường sử dụng trong cuốn sách, các kiểu tác động được tổng hợp trong đánh giá tác động môi trường, một số văn bản quy phạm trong lĩnh vực môi...

   173 p hdu 30/05/2021 55 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 1

  Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật): Phần 1

  Cuốn sách 'Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật)' được biên soạn với mục đích góp phần chi tiết hóa công tác đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá tác động môi trường, các chủ đầu tư và các chỉu dự án;...

   93 p hdu 30/05/2021 58 0

 • Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Bài giảng Công nghệ xử lý khí thải - Tiếng ồn và chống ồn

  Nội dung của bài giảng trình bày sự phản xạ và hấp thu sóng âm; các đơn vị âm; tiếng ồn và tính chất của nó; độ giảm ồn do cây xanh a3; lọ không khí dao động cộng hưởng hút âm; cách âm cho các lỗ thông gió; cách âm cho cửa đi, cửa sổ....

   26 p hdu 26/01/2021 73 0

 • Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Bài giảng môn Quản lý tài nguyên nước

  Nội dung của bài giảng giới thiệu tài nguyên nước; cân bằng nước toàn cầu; các nguồn nước; tài nguyên nước Việt Nam; đặc điểm môi trường sống trong thủy vực; các loại hình thủy vực nội địa; đặc tính thủy lý – hóa học của môi trường nước; nền đáy thủy vực; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước; hiện trạng sử dụng các nguồn...

   82 p hdu 26/01/2021 68 0

 • Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Bài giảng môn Phân tích môi trường

  Nội dung của bài giảng bao gồm 4 chương: giới thiệu chung; phân tích chất lượng nước và nước thải; phân tích chất lượng không khí; phân tích chất lượng đất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   14 p hdu 26/01/2021 73 0

 • Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Hệ sinh thái môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà với các nội dung khái niệm hệ sinh thái; cấu trúc hệ sinh thái; cân bằng hệ sinh thái; chuỗi thức ăn – mạng lưới thức ăn; trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái; năng suất của hệ sinh thái; chu trình sinh địa hóa.

   26 p hdu 26/01/2021 68 0

 • Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  "Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí; hiện trạng chất lượng không khí; nguyên nhân ô nhiễm không khí; giải pháp quản lý, giảm ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh.

   18 p hdu 26/01/2021 68 0

 • Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Nhân tố sinh thái với các nội dung ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên môi trường trên cạn; ảnh hưởng của nhiệt độ lên sinh vật; ảnh hưởng của nước và độ ẩm lên sinh vật; ảnh hưởng của ánh sáng...

   27 p hdu 26/01/2021 68 0

 • Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa

  Bài giảng Phương pháp oxy hóa và phương pháp điện hóa với các nội dung bản chất của quá trình oxy hóa; một số phương pháp oxy hóa; oxy hóa bằng hoạt tính; công nghệ xử lý nước thải chứa chất độc hại của phân xưởng mạ điện; phương pháp điện thẩm tích... để áp dụng vào xử lý nước bị ô nhiễm.

   43 p hdu 26/01/2021 64 0

 • Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường – Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài nguyên và môi trường được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà trình bày định nghĩa tài nguyên, phân loại tài nguyên, định nghĩa môi trường, phân loại môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   22 p hdu 26/01/2021 66 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số