• Ebook 100 năm khoa học hình sự thế giới: Phần 1

  Ebook 100 năm khoa học hình sự thế giới: Phần 1

  Khoa học hình sự có nhiều bộ môn, liên quan đến nhiều ngành. Nhưng trong cuốn “Trăm năm khoa học hình sự thế giới” tác giả chỉ trình bày một cách hệ thống lịch sử phát triển, hoạt động của bốn bộ môn chính: Dấu vết, pháp y, thuốc độc và đường đạn. sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   460 p hdu 27/12/2023 94 0

 • Ebook 100 năm khoa học hình sự thế giới: Phần 2

  Ebook 100 năm khoa học hình sự thế giới: Phần 2

  Đọc, nghiên cứu bộ sách “Trăm năm khoa học hình sự thế giới” của tác giả Guyếc-Gien Toóc-Van, chúng ta không chỉ tiếp thu được khối lượng kiến thức rộng lớn mà hơn hết chúng ta còn học hỏi được nhiều tấm gương sáng về sự say mê, lòng tận tụy với công việc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   257 p hdu 27/12/2023 109 0

 • Ebook Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật: Phần 1

  Ebook Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: trình bày về lĩnh vực hình sự, lĩnh vực hành chính; lĩnh vực kinh doanh-thương mại; xuất nhập cảnh; lĩnh vực dân sự nhân thân; tài sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   408 p hdu 27/08/2023 168 0

 • Ebook Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật: Phần 2

  Ebook Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thừa kế; hôn nhân và gia đình; đất đai; tố tụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   244 p hdu 27/08/2023 177 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 8: Chính sách quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: tổng quan chính sách trong quản lý nhà nước về thương mại; một số quy định cơ bản trong chính sách thương mại Việt Nam; phối hợp về tổ chức và chính sách quản lý nhà nước về thương...

   19 p hdu 27/08/2023 106 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại; hệ thống tổ chức bộ máy quản lý chuyên ngành theo các lĩnh vực thương mại; công tác cán bộ trong quản lý nhà nước về...

   12 p hdu 27/08/2023 116 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 6: Pháp luật về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 6: Pháp luật về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 6: Pháp luật về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: bản chất và vai trò của pháp luật về thương mại; các bộ phận cấu thành khung khổ pháp lý về thương mại; hoạch định và thực thi pháp luật về thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   11 p hdu 27/08/2023 128 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Kế hoạch hóa thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Kế hoạch hóa thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 7: Kế hoạch hóa thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: tổng quan kế hoạch hóa thương mại; chiến lược phát triển thương mại; quy hoạch phát triển thương mại; kế hoạch phát triển thương mại 5 năm và hàng năm; đổi mới công tác kế hoạch hóa thương mại;... Mời...

   34 p hdu 27/08/2023 113 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ môn học

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ môn học

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 1: Đối tượng, phương pháp và nhiệm vụ môn học. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: đối tượng nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; nhiệm vụ môn học Quản lý nhà nước về thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   7 p hdu 27/08/2023 113 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 2: Bản chất và vai trò của quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: bản chất và các đặc điểm của quản lý nhà nước về thương mại; chức năng quản lý nhà nước về thương mại; vai trò của quản lý nhà nước về thương mại;... Mời các...

   36 p hdu 27/08/2023 113 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 5: Nội dung của quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 5: Nội dung của quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 5: Nội dung của quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: nội dung quản lý theo đối tượng; nội dung quản lý theo chức năng; nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn lãnh thổ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   5 p hdu 27/08/2023 107 0

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại

  Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: các quy luật kinh tế và sự vận dụng trong quản lý nhà nước về thương mại; các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại; các phương pháp quản lý nhà...

   23 p hdu 27/08/2023 116 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu281120vi