• Ebook Equine genomics: Part 2

  Ebook Equine genomics: Part 2

  Part2 book "Equine genomics" includes content: Genomics of skin disorders, genomics of muscle disorders, genomics of skeletal disorders, genomics of reproduction and fertility, genetics of equine neurologic disease, molecular genetic testing and karyotyping in the horse, genomics of laminitis, genomics of performance, genomics of the circadian clock, mitochondrial genome - Clues about the evolution of extant equids and genomic diversity of...

   178 p hdu 23/09/2023 100 0

 • Ebook Equine genomics: Part 1

  Ebook Equine genomics: Part 1

  Part 1 book "Equine genomics" includes content: Defining the equine genome - The nuclear genome and the mitochondrial genome, genetic linkage maps, physical and comparative maps, the Y-chromosome, unexpected structural features of the equine major histocompatibility complex, assembly and analysis of the equine genome sequence, genomic tools and resources - Development and applications of an equine SNP genotyping array, functional genomics,...

   167 p hdu 23/09/2023 106 0

 • Ebook Equine pharmacology: Part 2

  Ebook Equine pharmacology: Part 2

  Part 2 book "Equine pharmacology" includes content: Clinical pharmacology of the respiratory, clinical application of gastrointestinal therapeutics, treatment of equine nervous system disorders, therapy of the eye, equine cardiovascular clinical pharmacology, clinical pharmacology of diseases of the equine urinary system,... and other contents.

   185 p hdu 23/09/2023 92 0

 • Ebook Equine pharmacology: Part 1

  Ebook Equine pharmacology: Part 1

  Part 1 book "Equine pharmacology" includes content: Horse of a different color - Peculiarities of equine pharmacology; basics of antimicrobial therapy for the horse; anesthesia and sedation in the field, clinical application of equine analgesics, pharmacology of nonsteroidal anti-inflammatory druga,... and other contents.

   146 p hdu 23/09/2023 105 0

 • Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 1

  Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 1

  Part 1 of ebook "Perspectives in ecological theory and integrated pest management" provide readers with content about: ecology, sustainable development, and IPM - the human factor; from simple IPM to the management of agroecosystems; populations, metapopulations - elementary units of IPM systems; arthropod pest behavior and IPM; using pheromones to disrupt mating of moth pests;...

   240 p hdu 11/11/2022 378 1

 • Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 2

  Ebook Perspectives in ecological theory and integrated pest management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Perspectives in ecological theory and integrated pest management" provide readers with content about: conservation, biodiversity, and integrated pest management; ecological risks of biological control agents: impacts on IPM; ecology of natural enemies and genetically engineered host plants; modeling the dynamics of tritrophic population interactions;...

   348 p hdu 11/11/2022 301 1

 • Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 2

  Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Biotechnology and plant disease management" provide readers with content about: enhancing resistance of plants to pathogens for disease management; application of cationic antimicrobial peptides for management of plant diseases; protein-mediated resistance to plant viruses; virus-resistant transgenic papaya: commercial development and regulatory and environmental issues; molecular insights into plant...

   275 p hdu 11/11/2022 281 0

 • Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 1

  Ebook Biotechnology and plant disease management: Part 1

  Part 1 of ebook "Biotechnology and plant disease management" provide readers with content about: unraveling microbe–plant interactions for applications to disease management; signal transduction pathways and disease resistant genes and their applications to fungal disease control; application of biotechnology to understand pathogenesis in nematode plant pathogens; molecular understanding of viroid replication cycles and identification of...

   314 p hdu 11/11/2022 278 0

 • Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook 450 giống cây trồng mới năng suất cao: Tập 2 (281 giống cây hoa màu lương thực và cây thực phẩm) của tác giả GS.TS. Đường Hồng Dật được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc những đặc điểm chủ yếu của từng giống cũng như những yêu cầu kỹ thuật đối với mỗi giống.

   217 p hdu 11/11/2022 292 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 2)

  Ebook Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 2)

  Cuốn sách Kỹ thuật trồng cây ăn quả hiệu quả kinh tế cao (Tập 2) nhằm cung cấp cho bà con nông dân và cán bộ khuyến nông nắm rõ hơn kỹ thuật canh tác trên địa hình đất dốc của từng loại cây, giúp bà con thu được những vụ mùa bội thu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hdu 11/11/2022 256 1

 • Ebook Bảo quản chế biến hoa quả tươi - KS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Ebook Bảo quản chế biến hoa quả tươi - KS. Nguyễn Thị Minh Phương

  Cuốn sách “Bảo quản và chế biến hoa quả tươi” có nội dung trình bày các kỹ thuật bảo quản chế biến nông sản. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho quý bạn đọc gần xa, các cơ sở chế biến quy mô hộ gia đình, quy mô trang trại, ... quan tâm đến công nghệ sơ chế, bảo quản chế biến hoa quả Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p hdu 11/11/2022 175 0

 • Ebook Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản - Nguyễn Thị Hường

  Ebook Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản - Nguyễn Thị Hường

  Ebook Cây lương thực và cách chế biến, bảo quản có nội dung trình bày kỹ thuật bảo quản, chế biến các loại nông sản như chế biến và bảo quản sắn sau thu hoạch; chế biến và bảo quản ngô sau thu hoạch; cây đậu tương ĐT 80; khoai sọ núi; khoai từ, khoai vạc.

   56 p hdu 11/11/2022 169 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280990vi