• Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 1 - TS. Lê Thị Thu Hà

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 1 - TS. Lê Thị Thu Hà

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mạch điện ba pha ở chế độ xác lập điều hòa, phương pháp các thành phần đối xứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hdu 22/10/2023 94 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 2 - TS. Lê Thị Thu Hà

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2): Phần 2 - TS. Lê Thị Thu Hà

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về quá trình quá độ trong mạch điện, phân tích quá trình quá độ bằng phương pháp phân tích phân kinh điển, toán tử Laplace, phương pháp toán tử Laplace để phân tích bài toán quá độ, mạch phi tuyến ở chế độ...

   217 p hdu 22/10/2023 99 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - cơ sở điện học; chương 2 - điện trở; chương 3 - tụ điện; chương 4 - cuộn dây, bộ biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hdu 22/10/2023 98 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 5 - chất bán dẫn điện, diod bán dẫn; chương 6 - transistor, cấu tạo và nguyên lý; chương 7 - phân cực transistor; chương 8 - ba cách ráp căn bản và mạch tương đương; chương 9 - transistor trường ứng FET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hdu 22/10/2023 98 0

 • Ebook Schaum's outline in theory and problems of signals and systems

  Ebook Schaum's outline in theory and problems of signals and systems

  Ebook "Schaum outline in theory and problems of signals and systems" includes content: Signals and systems, linear time invariant systems, laplace transform and continuous time lti systems, the z-transform and discrete time lti-systems, fourier analysis of continuous time signals and systems,...and other contents.

   483 p hdu 22/10/2023 44 0

 • Ebook Schaum's outline of digital signal processing

  Ebook Schaum's outline of digital signal processing

  Ebook "Schaum's outline of digital signal processing" includes content: Signals and systems, fourier analysis, sampling, the Z- transform, transform analysis of systems, the fast fourier transform, implementation of discrete time systems, filter design.

   447 p hdu 22/10/2023 38 0

 • Ebook Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications - Part 1

  Ebook Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications - Part 1

  Part 1 of ebook "Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications" provides readers with contents including: sensing and sensor fundamentals; key sensor technology components - hardware and software overview; sensor network topologies and design considerations; processing and adding vibrancy to sensor data; regulations and standards - considerations for sensor technologies; the data economy of biosensors;...

   155 p hdu 22/10/2023 39 0

 • Ebook Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications - Part 2

  Ebook Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Sensor technologies: Healthcare, wellness and environmental applications" provides readers with contents including: sensor deployments for home and community settings; body-worn, ambient, and consumer sensing for health applications; wellness, fitness, and lifestyle sensing applications; environmental monitoring for health and wellness; summary and future trends;...

   166 p hdu 22/10/2023 40 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 3: Lập trình 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 3: Lập trình 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 3: Lập trình 8051. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các khái niệm cơ bản về lập trình cho vi xử lý và vi điều khiển; các kiểu định địa chỉ; tập lệnh; các kỹ thuật lập trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   126 p hdu 22/10/2023 28 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 2: Phần cứng 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 2: Phần cứng 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 2: Phần cứng 8051. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: giới thiệu chung về vi điều khiển; cấu trúc của vi điều khiển 8051; sơ lược các chân của 8051; cấu trúc của port I/O; tổ chức bộ nhớ; các thanh ghi chức năng đặc biệt; bộ nhớ ngoài; hoạt động RESET; các cải tiến của 8052;... Mời các bạn cùng tham...

   91 p hdu 22/10/2023 29 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 1: Giới thiệu Vi xử lý

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 1: Giới thiệu Vi xử lý

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 1: Giới thiệu Vi xử lý. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: tổng quan về hệ thống vi xử lý; các loại bus trong hệ thống vi xử lý; vi xử lý; bộ nhớ; nhập xuất; vi xử lý và vi điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   104 p hdu 22/10/2023 33 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Chương 4: Các chức năng họ 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 4: Các chức năng họ 8051

  Bài giảng Vi xử lý - Chương 4: Các chức năng họ 8051. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: timer; các thanh ghi của timer; điều khiển các bộ định thời; các chế độ định thời; port nối tiếp; thanh ghi điều khiển port nối tiếp SCON; tốc độ baud cho port nối tiếp; interrupt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   99 p hdu 22/10/2023 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280940vi