• Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" khái niệm chung ổ trượt; các dạng bôi trơn; định luật petroff; nguyên lý bội trơn thuỷ động; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính ổ trượt; bôi trơn ma sát ướt...

   7 p hdu 26/01/2021 70 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy: Chương 14: Ổ lăn" khái niệm chung ổ lăn; phân loại theo hình dáng con lăn; phân loại theo khả năng chịu lực; phân loại theo kích thước bề rộng; ký hiệu ổ lăn; các loại ổ lăn thông dụng...

   10 p hdu 26/01/2021 53 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 13: Trục" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm chung trục; kết cấu trục; vật liệu chế tạo trục; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính trục theo chỉ tiêu độ bền; tính chính xác.

   7 p hdu 26/01/2021 49 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 12 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 12: Bộ truyền bánh răng" để nắm chi tiết khái niệm chung bộ truyền bánh răng; phân loại theo vị trí các trục; phân loại theo sự phân bố các răng; phân loại theo biên dạng răng; phân loại theo chiều nghiêng của răng; thông số hình học bánh răng trụ.

   10 p hdu 26/01/2021 51 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích" thông tin về khái niệm chung bộ truyền xích; phân loại theo số dãy xích; kết cấu xích ống con lăn; thông số hình học.

   7 p hdu 26/01/2021 46 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 10 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 10: Bộ truyền đai" trình bày khái niệm chung bộ truyền đai; các kiểu truyền động đai dẹt; các phương pháp căng đai; vật liệu và kết cấu đai; thông số hình học; vận tốc và tỉ số truyền; lực và ứng suất trong bộ truyền đai.

   10 p hdu 26/01/2021 49 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" với mục tiêu cung cấp kiến thức về chức năng yêu cầu phân loại; hộp giảm tốc; các bộ truyền có chi tiết trung gian; hộp tốc độ.

   7 p hdu 26/01/2021 46 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" để nắm khái niệm chung; mối ghép then và then hoa; then bán nguyệt; then vát; tính then vát; then tiếp tuyến; mối ghép then hoa.

   10 p hdu 26/01/2021 50 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 7 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 7: Khái niệm cơ bản về tính toán thiết kế chi tiết máy" tìm hiểu độ bền, tải trọng, ứng suất, chu kỳ mạch động dương, đường cong mỏi...

   7 p hdu 26/01/2021 53 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy – Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương; cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, cơ cấu bốn khâu bản lề, các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.

   7 p hdu 26/01/2021 50 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 5: Phân tích lực cơ cấu" được biên soạn thông tin kiến thức phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động.

   7 p hdu 26/01/2021 49 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức phân tích động học bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học bằng phương pháp họa đồ véc tơ.

   7 p hdu 26/01/2021 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số