• Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 1 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 1 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Phần 1 của cuốn bài giảng "Cơ sở kĩ thuật nhiệt" trình bày về "Nhiệt động kĩ thuật", nghiên cứu các quy luật về chuyển hóa năng lượng có liên quan đến nhiệt năng, định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hdu 26/11/2023 24 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 2 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 2 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Phần 2 của cuốn bài giảng "Cơ sở kĩ thuật nhiệt" trình bày về "Truyền nhiệt", nghiên cứu các quy luật về truyền nhiệt năng trong một vật hoặc giữa các vật có nhiệt độ khác nhau, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 26/11/2023 22 0

 • Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" trình bày những nội dung chính sau: cơ sở CNC; các phương pháp kẹp dụng cụ cắt; quy trình gia công trên máy CNC; vận hành máy CNC; sự vận hành DNC - điều khiển số trực tiếp; lập trình trung tâm tiện CNC; các hệ tọa độ trong lập trình trung tâm tiện CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p hdu 26/11/2023 18 0

 • Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: lập trình trung tâm gia công CNC; CAD/CAM thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính/chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính; chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình Solid; lập trình hội thoại Mazatrol;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p hdu 26/11/2023 20 0

 • Ebook Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy - Part 2

  Ebook Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy" provides readers with contents including: chapter 4 - kick-starting robot programming using ROS; chapter 5 - programming with ROS; chapter 6 - robotics project using ROS;...

   156 p hdu 25/11/2023 5 0

 • Ebook Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy - Part 1

  Ebook Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy - Part 1

  Part 1 of ebook "Robot operating system for absolute beginners: Robotics programming made easy" provides readers with contents including: chapter 1 - getting started with ubuntu linux for robotics; chapter 2 - fundamentals of C++ for robotics programming; chapter 3 - fundamentals of python for robotics programming;...

   137 p hdu 25/11/2023 8 0

 • Ebook Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis (Second edition) - Part 1

  Ebook Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis (Second edition) - Part 1

  Part 1 of ebook "Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis" provides readers with contents including: Chapter 1 - Maintenance systems; Chapter 2 - Maintenance strategic and capacity planning; Chapter 3 - Preventive maintenance, concepts, modeling, and analysis; Chapter 4 - Maintenance work measurement; Chapter 5 - Maintenance material control; Chapter 6 - Maintenance operations and control;...

   172 p hdu 25/11/2023 9 0

 • Ebook Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis (Second edition) - Part 2

  Ebook Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis (Second edition) - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Planning and control of maintenance systems: Modelling and analysis" provides readers with contents including: Chapter 7 - Maintenance planning and scheduling; Chapter 8 - Maintenance quality control; Chapter 9 - Maintenance training; Chapter 10 - Computerized maintenance management systems; Chapter 11 - Reliability-centered maintenance; Chapter 12 - Total productive maintenance; Chapter 13 - Intelligent...

   189 p hdu 25/11/2023 9 0

 • Ebook The motor car: Past, present and future - Part 1

  Ebook The motor car: Past, present and future - Part 1

  Part 1 of ebook "The motor car: Past, present and future" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction; Chapter 2 - Body and car architecture; Chapter 3 - Chassis; Chapter 4 - Powertrain; Chapter 5 - The technologies of automobiles; Chapter 6 - Economic figures; Chapter 7 - Regulations; Chapter 8 - Body; Chapter 9 - Chassis;...

   330 p hdu 25/11/2023 8 0

 • Ebook The motor car: Past, present and future - Part 2

  Ebook The motor car: Past, present and future - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "The motor car: Past, present and future" provides readers with contents including: Chapter 10 - Engine; Chapter 11 - Transmission; Chapter 12 - Alternative powertrains; Chapter 13 - Introduction; Chapter 14 - Energy and environmental issues; Chapter 15 - The impact of new technologies; Chapter 16 - Ground vehicles in a longer perspective;...

   343 p hdu 25/11/2023 7 0

 • Ebook The official DSA theory test for car drivers: Part 2

  Ebook The official DSA theory test for car drivers: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "The official DSA theory test for car drivers" provides readers with contents including: Section eight – Road conditions and vehicle handling; Section nine – Motorway driving; Section ten – Rules of the road; Section eleven – Road and traffic signs; Section twelve – Essential documents; Section thirteen – Incidents, accidents and emergencies; Section fourteen – Vehicle loading; Section fifteen...

   454 p hdu 25/11/2023 9 0

 • Ebook The official DSA theory test for car drivers: Part 1

  Ebook The official DSA theory test for car drivers: Part 1

  Part 1 of ebook "The official DSA theory test for car drivers" provides readers with contents including: Section one – Alertness; Section two – Attitude; Section three – Safety and your vehicle; Section four – Safety margins; Section five – Hazard awareness; Section six – Vulnerable road users; Section seven – Other types of vehicle;...

   390 p hdu 25/11/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280960vi