• Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương I: Sự hình thành các chất độc hại trong khí thải động cơ; Chương II: Tác động tương hỗ giữa khí thải và môi trường; Chương III: Thử nghiệm công nhận kiểu về khí thải động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hdu 26/02/2024 17 0

 • Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 2

  Giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường gồm có những nội dung: Chương IV: Những biện pháp công nghệ để giảm độc hại trong khí thải động cơ; Chương V: Kiểm soát khí thải động cơ đang lưu hành; Phụ lục: Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về khí thải động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hdu 26/02/2024 20 0

 • Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan giao diện; object inspector; đặc tính kết cấu; các kiểu liên kết thép; khung giàn-thanh giằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   148 p hdu 26/02/2024 23 0

 • Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1): Phần 2

  Cuốn sách "Thiết kế kết cấu thép với Autocad structural detailing-steel 2012 (Tập 1)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chuyển ASD sang RCAD; liên kết cột-dầm; dựng mô hình kết cấu thép; tạo bản vẽ mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p hdu 26/02/2024 17 0

 • Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 2

  Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 2

  Part 2 book "Machine design - An integrated approach" includes content: Design case studies; shafts, keys, and couplings; bearings and lubrication; spur gears; helical, bevel, and worm gears; spring design; screws and fasteners; weldments; clutches and brakes.

   494 p hdu 26/02/2024 18 0

 • Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 1

  Ebook Machine design - An integrated approach (4/E): Part 1

  Part 1 book "Machine design - An integrated approach" includes content: Introduction to design; materials and processes; load determination; stress, strain, and deflection; static failure theories; fatigue failure theories; surface failure; finite element analysis.

   551 p hdu 26/02/2024 17 0

 • Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 1

  Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 1

  Part 1 book "Engineering mechanics 1 - Statics" includes content: Basic concepts; forces with a common point of application; general systems of forces; equilibrium of a rigid body; center of gravity, center of mass, centroids; support reactions.

   158 p hdu 26/02/2024 18 0

 • Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 2

  Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 2

  Part 2 book "Engineering mechanics 1 - Statics" includes content: Trusses; beams, frames, arches; work and potential energy; static and kinetic friction; vectors, systems of equations.

   148 p hdu 26/02/2024 15 0

 • Ebook Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms (4/E): Part 1

  Ebook Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms (4/E): Part 1

  Part 1 book "Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms" includes content: The world of mechanisms; velocity; position and displacement; acceleration; cam design; spur gears; helical gears, bevel gears, worms and worm gears; mechanism trains, spatial mechanisms, robotics.

   255 p hdu 26/02/2024 15 0

 • Ebook Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms (4/E): Part 2

  Ebook Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms (4/E): Part 2

  Part 2 book "Solutions manual to accompany - Theory of machines and mechanisms" includes content: Static force analysis, vibration analysis, cam dynamics, balancing, dynamics of reciprocating engines, dynamic force analysis.

   271 p hdu 26/02/2024 16 0

 • Ebook Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng: Phần 1

  Ebook Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng: Phần 1

  Cuốn sách "Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sửa chữa đường ống nước; sửa chữa vòi sen và bộ thông khí; sửa chữa điện; sửa chữa cửa sổ và cửa đi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p hdu 27/01/2024 112 1

 • Ebook Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng: Phần 2

  Ebook Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng: Phần 2

  Cuốn sách "Sửa chữa và bảo trì trang thiết bị gia dụng" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sửa chữa tường và trần nhà; nền nhà và cầu thang; hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí; sửa chữa ngoại thất; tăng cường an toàn nhà cửa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hdu 27/01/2024 103 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280960vi