• Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1

  Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1

  Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tôi đã đầu tư như thế nào trong hơn 20 năm qua; bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2021; tư duy hệ sinh thái làm giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; 15 quy tắc vàng trong đầu tư cổ phiếu; quản trị...

   275 p hdu 26/11/2023 15 0

 • Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2

  Ebook Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Nghề đầu tư thuần việt thực hành để thành công - Tầm soát cổ phiếu: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tầm soát cổ phiếu và thực hành; nhận biết con sóng thần trên thị trường chứng khoán; một số phong cách đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; tầm soát nhà đầu tư lớn, tổ chức, nhóm cổ...

   324 p hdu 26/11/2023 10 0

 • Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 1

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bản chất, xu thế vận động và sự cần thiết của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p hdu 26/11/2023 14 0

 • Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Ebook Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp: Phần 2

  Cuốn sách "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực trang thu hút, sử dụng và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hdu 26/11/2023 11 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 1 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 1 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Phần 1 của cuốn bài giảng "Cơ sở kĩ thuật nhiệt" trình bày về "Nhiệt động kĩ thuật", nghiên cứu các quy luật về chuyển hóa năng lượng có liên quan đến nhiệt năng, định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hdu 26/11/2023 15 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 2 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật nhiệt: Phần 2 - Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú

  Phần 2 của cuốn bài giảng "Cơ sở kĩ thuật nhiệt" trình bày về "Truyền nhiệt", nghiên cứu các quy luật về truyền nhiệt năng trong một vật hoặc giữa các vật có nhiệt độ khác nhau, trao đổi nhiệt đối lưu, trao đổi nhiệt bằng bức xạ, truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 26/11/2023 11 0

 • Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" trình bày những nội dung chính sau: cơ sở CNC; các phương pháp kẹp dụng cụ cắt; quy trình gia công trên máy CNC; vận hành máy CNC; sự vận hành DNC - điều khiển số trực tiếp; lập trình trung tâm tiện CNC; các hệ tọa độ trong lập trình trung tâm tiện CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p hdu 26/11/2023 11 0

 • Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: lập trình trung tâm gia công CNC; CAD/CAM thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính/chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính; chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình Solid; lập trình hội thoại Mazatrol;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   145 p hdu 26/11/2023 14 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 1

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 1

  Cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" với kết cấu gồm 2 phần, nội dung cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!

   74 p hdu 26/11/2023 11 0

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 2

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nghiên cứu thường thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh" góp phần làm sáng rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo và một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hdu 26/11/2023 11 0

 • Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 1

  Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 1

  Cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" phần 1 bao gồm các chương sau đây: Chương 1: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng Cộng sản; Chương 2: Tư tưởng của V.I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hdu 26/11/2023 15 0

 • Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 2

  Ebook Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về xây dựng Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng" trình bày chương cuối có nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. Cuốn sách nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng,...

   53 p hdu 26/11/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu