Ebook 22 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Võ Văn Nhị

Ebook 22 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp do PGS.TS. Võ Văn Nhị được biên soạn nhằm hệ thống hóa các vấn đề chuyên môn cần thiết cho các bạn chuyên ngành Kế toán và nhu cầu thực hành cho các bạn làm kế toán tại các doanh nghiệp. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách mời các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về những chuẩn mực được đưa ra trong ngành Kế toán.