• Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 1

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Thời đại nguyên thủy trên đất Việt Nam; Chương II - Thời đại dựng nước; Chương III - Tình hình chính trị và những biến chuyển về kinh tế văn hóa; Chương IV - Công cuộc đấu tranh giành lại độc lập...

   256 p hdu 24/04/2024 28 1

 • Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 2

  Ebook Đại cương lịch sử Việt Nam: Tập I - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Đại cương lịch sử Việt Nam (Tập I: Từ thời nguyên thủy đến năm 1858)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VIII - Tình hình văn hóa - xã hội ở các thế kỉ X-XIV; Chương IX - Phong trào kháng chiến chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn; Chương X - Đại Việt ở thế kỉ XV - thời Lê Sơ; Chương XI - Đại Việt trong các thế...

   231 p hdu 24/04/2024 24 0

 • Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 1

  Tác phẩm "Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII" đã được tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền viết bằng cả tấm lòng thành kính của một hậu duệ trong dòng họ đối với tiền nhân và với trách nhiệm đáng trân quý của một người phục dựng lịch sử. Nội dung chính của phần 1 gồm...

   202 p hdu 24/04/2024 27 0

 • Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 2

  Ebook Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn "Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII" gồm có những nội dung chính sau: Chương tám: Văn tế, thơ phủ hoài niệm công đức lớn lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; chương chín: Vài huyền thoại về phần mộ của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Phụ lục...

   193 p hdu 24/04/2024 21 0

 • Giáo trình Quần vợt: Phần 1

  Giáo trình Quần vợt: Phần 1

  Giáo trình "Quần vợt" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những kiến thức chung; kỹ thuật quần vợt; chiến thuật thi đấu quần vợt; giảng dạy quần vợt; huấn luyện quần vợt; kế hoạch giảng dạy và huấn luyện quần vợt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p hdu 24/04/2024 24 0

 • Giáo trình Quần vợt: Phần 2

  Giáo trình Quần vợt: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quần vợt" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nghiên cứu khoa học; tổ chức thi đấu và trọng tài quần vợt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   225 p hdu 24/04/2024 22 0

 • Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Đất đồi núi Việt Nam" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự hình thành và đặc điểm đất đồi núi Việt Nam; các loại đất chính vùng đồi núi Việt Nam; tiềm năng và trở ngại trong sử dụng đất đồi núi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hdu 24/04/2024 23 0

 • Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đất đồi núi Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Đất đồi núi Việt Nam" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: thoái hoá đất dốc vùng đồi núi; sử dụng đất vùng đồi núi cho sản xuất nông lâm nghiệp; phương pháp nghiên cứu trong sử dụng đất bền vững ở vùng đồi núi Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hdu 24/04/2024 22 0

 • Ebook Khoa học đất: Phần 1

  Ebook Khoa học đất: Phần 1

  Cuốn sách "Khoa học đất" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đất là môi trường cho cây phát triển; đất là một thể tự nhiên; tính chất vật lý của đất; đất canh tác và giao thông; nước trong đất; quản lý nước trong đất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   214 p hdu 24/04/2024 23 0

 • Ebook Khoa học đất: Phần 2

  Ebook Khoa học đất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Khoa học đất" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như tính chất hoá học của đất; mối quan hệ giữa dinh dưỡng đa lượng với đất và cây; các dinh dưỡng vi lượng và độc tố; phân bón; đánh giá độ phì nhiêu của đất và việc sử dụng phân bón;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   232 p hdu 24/04/2024 22 1

 • Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 1

  Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Môi trường và quản lý môi trường, công cụ quản lý môi trường; Chương 2 - Chất thải và quản lý chất thải, nguyên tắc quản lý chất thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hdu 24/04/2024 24 1

 • Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 2

  Ebook Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Biến đổi khí hậu, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu; Chương 4 - Các giải pháp giảm thiểu khí nhà kính trong quản lý chất thải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p hdu 24/04/2024 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu