• Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - GV. Lương Minh Hạnh

  Bài giảng "Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp,...

   25 p hdu 25/11/2023 4 0

 • Bài giảng Nguyên tắc và phong cách học tập của người lớn - PGS.TS. Hà Văn Như

  Bài giảng Nguyên tắc và phong cách học tập của người lớn - PGS.TS. Hà Văn Như

  Bài giảng "Nguyên tắc và phong cách học tập của người lớn - PGS.TS. Hà Văn Như" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Trình bày được những nguyên tắc học tập của người lớn; Trình bày được một số phong cách học tập của người lớn và những cản trở đối với việc học tập của người lớn; Liệt kê được các yếu tố cần chú ý...

   37 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Nghiên cứu ban đầu trong tiếp thị xã hội - TS.BS Huỳnh Giao

  Bài giảng Nghiên cứu ban đầu trong tiếp thị xã hội - TS.BS Huỳnh Giao

  Bài giảng Nghiên cứu ban đầu trong tiếp thị xã hội với mục tiêu giúp các bạn đọc có thể trình bày được vị trí và vai trò của nghiên cứu ban đầu trong tiếp thị xã hội; trình bày và phân tích được các bước trong nghiên cứu ban đầu; xác định được yếu tố bên trong và bên ngoài trong tiếp thị xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 4 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 4 Truyền động đai và xích, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Vật liệu và kết cấu; Thông số cơ bản; Cơ học truyền động đai/xích; Tính toán lựa chọn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 2): Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 2): Chương 3 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 2): Chương 3 Chi tiết máy ghép, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại; Mối ghép ren; Mối ghép then, then hoa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 11 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 11 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 10 Thiết kế hệ dẫn động cơ khí, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cơ sở chọn động cơ; Phân phối tỉ số truyền; Tính toán động học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 10 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 10 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 10 Khớp nối, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Công dụng, phân loại; Chọn khớp nối. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 1 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 1 Những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Yêu cầu, quá trình thiết kế; Các chỉ tiêu chủ yếu về KNLV; Độ tin cậy; Vật liệu; Tiêu chuẩn hóa và tính công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 2 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 2 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 1): Chương 2 Độ bền của chi tiết máy, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tải trọng và ứng suất; Độ bền tĩnh; Độ bền mỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 8 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 8 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 8 Trục, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại; Kết cấu; Phương pháp cố định các chi tiết; Tính toán thiết kế trụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 3): Chương 6 Truyền động bánh răng côn, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân loại, thông số cơ bản; Lực ăn khớp; Tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p hdu 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 9 - ThS. Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy (Phần 4): Chương 9 Ổ trục, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Vật liệu; Tính ổ trượt; Cấu tạo, nguyên lý hoạt động; Tải trọng, ứng suất; Phương pháp lựa chọn ổ lăn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hdu 25/11/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu