• Nghiên cứu lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế kết cấu nhịp cầu vượt ngã tư 550 – Bình Dương

  Nghiên cứu lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế kết cấu nhịp cầu vượt ngã tư 550 – Bình Dương

  Bài viết này phân tích, lựa chọn hướng dẫn tiêu chuẩn và bộ phần mềm phù hợp để lập mô hình thông tin công trình cầu cho bước thiết kế thi công (LOD350) kết cấu nhịp thép cầu vượt ngã tư 550 - Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p hdu 27/07/2021 2 0

 • Kiến trúc công trình cầu - Điểm nhấn địa điểm du lịch

  Kiến trúc công trình cầu - Điểm nhấn địa điểm du lịch

  Kiến trúc và du lịch là những hoạt động có liên quan rất chặt chẽ, có thể nói là phụ thuộc vào nhau. Mục đích của bài viết này, tác giả trình bày tổng quan về vai trò của kiến trúc công trình cầu trong việc tạo điểm nhấn địa điểm du lịch.

   4 p hdu 27/07/2021 2 0

 • Ebook Điều chế rừng - ĐH Lâm Nghiệp

  Ebook Điều chế rừng - ĐH Lâm Nghiệp

  Điều chế rừng là cách thức quản lý kinh doanh rừng dựa trên cơ sở khoa học, nhằm sử dụng rừng với năng suất và hiệu quả cao, lâu dài và liên tục, đáp ứng các yêu cầu của quản lý rừng bền vững. Nội dung sách gồm có 2 phần chính là Cơ sở lý thuyết của điều chế rừng; Vận dụng cơ sở lý thuyết điều chế rừng vào thực tiễn sản xuất.

   205 p hdu 29/06/2021 27 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam theo pháp luật hiện hành, xây dựng phương án sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp vi mô theo phương pháp đánh giá nông...

   44 p hdu 29/06/2021 24 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Nội dung, phương pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   113 p hdu 29/06/2021 29 0

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quy hoạch lâm nghiệp; Cơ sở lý luận và thực tiễn của quy hoạch lâm nghiệp; Tổ chức không gian và thời gian rừng; Điều chỉnh sản lượng rừng; Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p hdu 29/06/2021 21 0

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung cơ bản của công tác quy hoạch lâm nghiệp; Công tác quy hoạch lâm nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p hdu 29/06/2021 24 1

 • Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý kỹ thuật lâm sinh; Kỹ thuật chặt nuôi dưỡng rừng; Phương thức khai thác-tái sinh rừng khác tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p hdu 29/06/2021 31 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật lâm sinh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương thức khai thác-tái sinh rừng khác tuổi; Phục hồi rừng thứ sinh nghèo; Xây dựng công trình lâm sinh và giám sát, đánh giá dự án công trình lâm sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p hdu 29/06/2021 25 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p hdu 29/06/2021 23 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về thị trường bất động sản; Hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản; Dịch vụ công trong thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p hdu 29/06/2021 18 0

 • Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về bất động sản và định giá bất động sản; Cơ sở khoa học và nguyên tắc cơ bản trong định giá bất động sản; Phương pháp định giá bất động sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p hdu 29/06/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số