• Bài giảng Bệnh nội khoa thú y - TS. Phan Thị Hồng Phúc

  Bài giảng Bệnh nội khoa thú y - TS. Phan Thị Hồng Phúc

  Bài giảng Bệnh nội khoa thú y cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về điều trị học; Truyền máu và truyền dung dịch; Bệnh ở hệ tim mạch; Bệnh ở hệ hô hấp; Bệnh ở hệ tiêu hoá; Bệnh ở hệ tiết niệu; Bệnh của hệ thần kinh; Bệnh về rối loạn trao đổi chất; Trúng độc.

   221 p hdu 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Bảo vệ thực vật đại cương

  Bài giảng Bảo vệ thực vật đại cương

  Bài giảng Bảo vệ thực vật đại cương cung cấp cho người học hệ thống các kiến thức cơ bản có tính chất truyền thống đồng thời bổ sung thêm một số kiến thức mới được chọn lọc từ các thành tựu nghiên cứu khoa học trong nước những năm gần đây về kỹ thuật sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có tính chọn lọc cao, có độ độc...

   115 p hdu 27/07/2021 2 0

 • Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - ĐH Lâm Nghiệp

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô - ĐH Lâm Nghiệp

  Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về xây dựng mặt đường; Mặt đường đá dăm và cấp phối đá dăm; Mặt đường gia cố xi măng; Mặt đường láng nhựa và thấm nhập nhựa; Mặt đường bê tông nhựa; Mặt đường bê tông xi măng.

   185 p hdu 27/07/2021 3 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương mở đầu

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương mở đầu" trình bày khái quát về vật liệu xây dựng; cát xây dựng; sản phẩm đá, các loại gạch đất sét nung; trụ điện bê tông ly tâm ứng suất trước; cọc rỗng bê tông tiền áp; phân loại vật liệu bê tông; vai trò của vật liệu bê tông.

   31 p hdu 29/06/2021 10 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông" trình bày khái niệm và phân loại bêtông; thành phần cấp phối bêtông; nguyên liệu chế tạo bêtông; các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông; các phương pháp tính cấp phối bêtông.

   65 p hdu 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên" tìm hiểu khái niệm vật liệu đá thiên nhiên; phân loại vật liệu đá thiên nhiên; một số tính chất cơ lý của vật liệu đá thiên nhiên; các nguyên nhân gây ra phá hoạt và các biện pháp bảo vệ vật liệu đá thiên nhiên.

   34 p hdu 29/06/2021 9 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 1: Các tính chất cơ lý chủ yếu của vật liệu xây dựng" được biên soạn giúp các bạn nắm kiến thức về các tính chất vật lý của vật liệu xây dựng; các tính chất cơ học của vật liệu xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p hdu 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 4: Chất kết dính vô cơ" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm chất kết dính vô cơ; chất kết dính vô cơ rắn chắc trong không khí; chất kết dính vô cơ rắn trong nước.

   75 p hdu 29/06/2021 11 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng" trình bày khái niệm và phân loại vữa xây dựng; phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

   30 p hdu 29/06/2021 14 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội" giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.

   8 p hdu 29/06/2021 11 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.

   16 p hdu 29/06/2021 10 0

 • Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 1 - Hoàng Thị Kim Oanh

  "Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 1: Khái quát về quản trị công tác xã hội" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về sự cần thiết của công tác quản trị ở các cơ sở xã hội; khái niệm quản trị công tác xã hội; các khái niệm liên quan; cơ sở khoa học của quản trị công tác xã hội.

   15 p hdu 29/06/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số