• Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

  "Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030" được biên soạn với các nội dung sự phong phú và vai trò của đa dạng sinh học việt nam; những nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm, suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam; bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Việt Nam; quan điểm - tầm nhìn - mục tiêu.

   176 p hdu 27/07/2021 10 1

 • Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

  Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam

  Sách chuyên khảo Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt Nam gồm 4 chương, được trình như sau: Cơ sở lý luận, thực tiễn về mô hình thể chế quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn; Thực trạng các chuỗi nông sản thực phẩm an toàn và thể chế quản lý chính sách phát triển bền...

   306 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

  Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

  Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả gồm 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật; Tính độc của thuốc bảo vệ thực vật và những nguyên tắc đảm bảo an toàn; Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong lưu thông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

   105 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật

  Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật

  Ebook Công nghệ tách chiết Cinnamylacetate từ vỏ cây quế và sản xuất chế phẩm sinh học làm thuốc bảo vệ thực vật gồm các nội dung chính như sau: Đại cương về tuyến trùng và nấm bệnh gây hại rễ cà phê và hồ tiêu; Đại cương về cinnamyl acetate; quy trình công nghệ tách chiết và hoạt tính của cinnamyl acetate; Ứng dụng chế phẩm sinh học BaC phòng...

   144 p hdu 27/07/2021 8 0

 • Ebook Điều chế rừng - ĐH Lâm Nghiệp

  Ebook Điều chế rừng - ĐH Lâm Nghiệp

  Điều chế rừng là cách thức quản lý kinh doanh rừng dựa trên cơ sở khoa học, nhằm sử dụng rừng với năng suất và hiệu quả cao, lâu dài và liên tục, đáp ứng các yêu cầu của quản lý rừng bền vững. Nội dung sách gồm có 2 phần chính là Cơ sở lý thuyết của điều chế rừng; Vận dụng cơ sở lý thuyết điều chế rừng vào thực tiễn sản xuất.

   205 p hdu 29/06/2021 27 0

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hdu 29/06/2021 26 0

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hdu 29/06/2021 22 0

 • Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 2

  Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees) cung cấp cho người học những kiến thức về: Các bước lai giống cây rừng; khảo nghiệm, đánh giá và nhân giống cây lai; một số giống lai cây rừng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p hdu 30/05/2021 38 1

 • Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1

  Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1

  'Ebook Lai giống cây rừng (Hybridisation of forest trees): Phần 1' cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về sinh sản của cây thân gỗ làm cơ sở cho lai giống, đặc điểm cùa giống lai và kỹ thuật lai giống, khảo nghiệm giống và nhân giông các giống lai cây rừng, cũng như một số kết quả nghiên cứu vê sử dụng giống lai tự nhiên và lai...

   95 p hdu 30/05/2021 36 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 1

  Cuốn sách 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' của tác giả Nguyễn Văn Dân biên soạn nhằm hệ thống hóa lại các quan điểm về đặc trưng của xã hội tri thức, làm rõ bản chất và phân tích vai trò của xã hội tri thức đôì với sự phát triển bền vững, qua đó trình bày một số suy nghĩ về con đường phát triển xã hội tri thức ở Việt...

   107 p hdu 30/05/2021 25 0

 • Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Ebook Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức' cung cấp cho người học những kiến thức về: Những cột trụ chủ chốt để xây dựng xã hội tri thức, những thách thức và triển vọng phát triển của xã hội tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p hdu 30/05/2021 30 0

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Ebook Đánh giá tác động môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch xây dựng đô thị, dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án đầu tư xây dựng đô thị; các phương pháp đánh giá tác...

   93 p hdu 30/05/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số