Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Phục vụ buồng: Phần 1

Bộ Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) nghề Phục vụ buồng bao gồm các vị trí công việc từ Nhân viên dọn buồng cho tới Quản lý bộ phận buồng. Bộ tiêu chuẩn VTOS nghề Phục vụ buồng cũng được xây dựng phù hợp với hoạt động kinh doanh khách sạn ở địa phương. Tiêu chuẩn này được chia thành 2 phần, phần 1 mô tả các đơn vị năng lực như: sắp xếp xe đẩy và dụng cụ; dọn buồng khách; dọn vệ sinh khu vực chung; các thiết bị và tiện nghi; vệ sinh và bảo trì các thiết bị và tiện nghi; xử lý việc giặt là cho khách;...