• Ebook Xã hội học gia đình: Phần 1

  Ebook Xã hội học gia đình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội học gia đình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Định nghĩa gia đình, quan điểm xã hội học về gia đình, sự đa dạng của các hình thái gia đình, hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới, đường đời và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo đời thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p hdu 26/03/2024 29 0

 • Ebook Xã hội học gia đình: Phần 2

  Ebook Xã hội học gia đình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xã hội học gia đình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Biến đổi gia đình, các cách tiếp cận lý thuyết về gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p hdu 26/03/2024 28 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Mở đầu; Chương II - Những hiện tượng tâm lý cá nhân; Chương III - Tập thể, đối tượng quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hdu 26/03/2024 48 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tâm lý học quản trị kinh doanh (Tái bản lần thứ 5 có sửa đổi và bổ sung)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IV - Tâm lý trong hoạt động quản trị; Chương V - Tâm lý trong hoạt động kinh doanh; Chương VI - Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p hdu 26/03/2024 46 0

 • Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 1

  Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 1

  Tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thời đại Minh Trị: Phát sinh nước Nhật hiện đại; Những khó khăn của công cuộc hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   24 p hdu 26/03/2024 36 0

 • Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 2

  Ebook Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhật Bản một kinh nghiệm phát triển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cuộc phục hoạt kinh tế Nhật: Cần lao và may mắn; Cuộc phục sinh kinh tế; Thỏa hiệp hòa bình; Những liên lạc ngoại giao từ ngày độc lập;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p hdu 26/03/2024 35 0

 • Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 1

  Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 1

  Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn đánh giá sự phát triển con người vùng Tây Bắc; những vấn đề cơ bản phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   210 p hdu 26/03/2024 36 0

 • Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 2

  Ebook Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta: Phần 2

  Cuốn sách "Phát triển con người vùng Tây Bắc nước ta" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc; những quan điểm về giải pháp phát triển con người vùng Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hdu 26/03/2024 32 0

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 1

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Khái niệm về du lịch và du khách, các giai đoạn hình thành và phát triển du lịch, động cơ và loại hình du lịch.

   120 p hdu 26/03/2024 29 0

 • Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 2

  Ebook Nhập môn khoa học du lịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nhập môn khoa học du lịch" do tác giả Trần Đức Thanh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Điều kiện phát triển du lịch, tính thời vụ trong du lịch, mối tương tác giữa du lịch và các lĩnh vực khác.

   97 p hdu 26/03/2024 32 0

 • Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1

  Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1

  Cuốn sách "Quy hoạch vùng" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: cơ sở lý luận và phương pháp luận quy hoạch vùng; phân vùng quy hoạch; nội dung và phương pháp quy hoạch vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   214 p hdu 26/03/2024 25 0

 • Ebook Quy hoạch vùng: Phần 2

  Ebook Quy hoạch vùng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Quy hoạch vùng" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: đặc điểm quy hoạch các loại vùng chuyên môn ở Việt Nam; quản lý và thực hiện quy hoạch vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   125 p hdu 26/03/2024 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu200vi