• Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

  Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng

  "Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng" trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng; những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng; nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng.

   121 p hdu 28/12/2020 13 0

 • Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)

  "Ebook Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật & thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia (Sách tham khảo)" cung cấp kiến thức về quyền và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú trong pháp luật quốc tế; tình hình người lao động di trú và việc bảo vệ quyền của người lao động di trú ở khu vực Đông Nam Á; bảo vệ quyền của...

   169 p hdu 28/12/2020 18 0

 • Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam

  "Ebook Quản lý và sử dụng đất dốc bền vững ở Việt Nam" cung cấp đến các bạn 5 chương với các nội dung: vai trò của đất dốc trong sự phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hình thành và những tính chất cơ bản của đất dốc Việt Nam; độ phì nhiêu đất và sự suy giảm độ phì nhiêu đất dốc; quản lý và bảo vệ đất dốc bền vững; sử...

   234 p hdu 28/12/2020 17 0

 • Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 2

  Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 2

  "Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 2" là tài liệu tham khảo để các em làm quen và rèn luyện các bài kiểm tra . Từ đó nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm cũng như giải các bài tập sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p hdu 28/12/2020 18 0

 • Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 1

  Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 1

  "Ebook 31 bài kiểm tra trắc nghiệm Sinh học 10: Phần 1" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh có thêm một tài liệu ôn tập tốt, nắm được các phương pháp, cách làm đối với mỗi dạng bài tập. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   58 p hdu 28/12/2020 15 0

 • Ebook 500 bài Toán 12 cơ bản và mở rộng: Phần 2

  Ebook 500 bài Toán 12 cơ bản và mở rộng: Phần 2

  Mỗi dạng toán đều có một số bài tiêu biểu, có lời giải đầy đủ. Các em cần nghiên cứu kỹ các lời giải này, rút kinh nghiệm và vận dụng ngay vào các bài toán khác, tự mình rèn luyện tư duy và kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành các bài thi ở dạng tự luận hoặc ở các dạng trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p hdu 28/12/2020 15 0

 • Ebook 500 bài Toán 12 cơ bản và mở rộng: Phần 1

  Ebook 500 bài Toán 12 cơ bản và mở rộng: Phần 1

  Cuốn sách "500 bài Toán 12 cơ bản và mở rộng" được biên soạn trên cơ sở chương trình môn Toán 12 và dựa vào các kiến thức quy định trong sách giáo khoa được áp dụng đại trà từ năm học 2008-2009. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p hdu 28/12/2020 14 0

 • Ebook Tiếng Anh 1 – Âm và từ

  Ebook Tiếng Anh 1 – Âm và từ

  Ebook "Tiếng Anh 1 – Âm và từ" trình bày tiếng Anh hoàn toàn khác tiếng Việt; âm tiếng Anh gửi trong các từ tiếng Anh, mở rộng từ tiếng Anh theo chủ đề; hoạt động cuối năm, từ vựng của em. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   23 p hdu 28/12/2020 21 0

 • Ebook Tiếng Anh 2- Từ loại và từ vựng

  Ebook Tiếng Anh 2- Từ loại và từ vựng

  Ebook "Tiếng Anh 2- Từ loại và từ vựng" với các bài học: từ và loại từ tiếng Anh; danh từ tiếng Anh – nouns; tính từ tiếng Anh – adjectives; động từ tiếng Anh - verbs; trạng từ tiếng Anh - adverbs.

   23 p hdu 28/12/2020 14 0

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 1 trình bày thiết kế và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; trình bày một số kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số về mức sinh.

   87 p hdu 28/12/2020 16 0

 • Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2

  Ebook Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở (Thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019): Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung kết quả theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số như mức chết, di cư đô thị hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư; biểu tổng hợp.

   68 p hdu 28/12/2020 16 0

 • Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương

  Giáo trình bài giảng Xã hội học đại cương của Vũ Tiến Thành gồm 9 chương đem lại cho người đọc sự hiểu biết cơ bản và hệ thống về những tri thức xã hội học, các phương pháp luận nghiên cứu xã hội học với cuộc sống xã hội.

   137 p hdu 28/12/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số