• Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  Mấy ý kiến về xác định các năng lực chuyên biệt trong dạy học môn Ngữ văn trung học phổ thông

  Bài viết nêu quan điểm cho rằng hiểu rằng năng lực chung là năng lực mà dạy học các môn cùng hình thành nên và năng lực chuyên biệt là năng lực của từng môn (ví dụ năng lực ngoại ngữ, năng lực làm toán, năng lực làm văn) là không đúng tinh thần giáo dục. Học môn ngữ văn đã đành là để biết “làm văn” nhưng làm văn không phải để viết các...

   7 p hdu 27/03/2021 39 0

 • Phương pháp "bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Vật lí cấp trung học cơ sở - Nguyễn Văn Nghiệp

  Phương pháp "bàn tay nặn bột" trong dạy học môn Vật lí cấp trung học cơ sở - Nguyễn Văn Nghiệp

  Phương pháp "Bàn tay nặn bột” chú trọng đến việc hình thành kiến thức và năng lực nghiên cứu khoa học cho HS bằng việc tổ chức cho HS tiến hành tìm tòi, nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau: thực nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong thế giới vật chất xung...

   138 p hdu 27/03/2021 46 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai

  Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai

  Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Công nghệ GIS và Viễn thám trong quản lý đất đai. Thông qua học phần, người học biết cách biết cách vận dụng những nguyên lí của công nghệ GIS và Viễn thám vào giải quyết một số vấn đề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về đất đai phục vụ cho sự phát triển và hội...

   5 p hdu 28/02/2021 50 0

 • Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Đồng Tháp

  Bài viết phân tích việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trẻ em và gợi ý các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở Đồng Tháp. Giải pháp để trẻ em hạn chế rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là phòng ngừa thứ cấp và phòng ngừa tam cấp. Các hoạt động phòng ngừa thứ cấp tập trung nỗ lực và nguồn lực cho trẻ em và gia đình được...

   11 p hdu 26/12/2020 74 0

 • Đề cương môn học Xây dựng cầu

  Đề cương môn học Xây dựng cầu

  Đề cương môn học được biên soạn với các nội dung như: định vị mặt bằng, định vị móng, thi công móng, xây dựng mố trụ cầu, lao dầm, đúc dầm cho cầu bê tông cốt thép hay những biện pháp lắp ráp, xây dựng cầu thép.

   7 p hdu 28/11/2020 106 0

 • Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

  Nội dung của đề cương bao gồm: khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Nội dung nghiên cứu xã hội học; Chức năng và vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Một số nhà xã hội học tiêu biểu; Chức năng của xã hội học; Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học; Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý.

   39 p hdu 28/11/2020 54 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương chi tiết học phần: Xã hội học nông thôn

  Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Xã hội học nông thôn". Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học nhận biết được những đặc điểm của xã hội học nông thôn và so sánh với đô thị, kỹ năng liên hệ giữa kiến thức được học với các môn học khác cùng chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo đề...

   12 p hdu 28/11/2020 64 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý chất lượng giáo dục tìm hiểu về hệ thống quản lý giáo dục; quản lý chất lượng giáo dục là chất lượng tổng thể của hệ thống sản phẩm trong quá trình giáo dục; hệ thống quản lý chất lượng định hướng vào khách hàng thúc đẩy không ngừng quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm; hệ...

   8 p hdu 28/11/2020 60 0

 • Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục: Quản lý nhân sự trong trường THCS

  Bài tập giữa kì môn Xã hội học giáo dục trình bày về nhân sự và quản lý nhân sự; hiệu trưởng và các chức năng quản lí nhân sự trong nhà trường; cách thức tiến hành; phân công nhân sự trong nhàtrường; nguyên tắc khi phân công nhân sự...

   14 p hdu 28/11/2020 65 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 5/2020 trình bày các nội dung chính sau: Quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên - nền tảng của quản trị nhà nước hiện đại, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác giảng dạy pháp luật tại Việt Nam, nhu cầu xây dựng chế định hủy việc nuôi con nuôi trong pháp luật Việt Nam,......

   68 p hdu 28/09/2020 111 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Khả năng viện dẫn các quy định về bảo vệ quyền con người trong các tranh chấp đầu tư quốc tế, vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp bất khả kháng – Covid-19, một số vấn đề pháp lý về quyền được chuyển đổi giới tính của...

   68 p hdu 28/09/2020 116 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p hdu 28/09/2020 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số