• Ebook Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học): Phần 1

  Ebook Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học): Phần 1

  Cuốn sách "Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)" được biên soạn nhằm khích lệ, khơi dậy động lực mạnh mẽ cho các bạn thanh thiếu niên đang ở trong giai đoạn quan trọng trên con đường trưởng thành có thể xác định được mục tiêu, phương hướng đúng đắn của cuộc đời, kiên trì và không...

   107 p hdu 26/02/2024 25 0

 • Ebook Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học): Phần 2

  Ebook Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học): Phần 2

  Cuốn sách Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học) do các tác giả Bích Thảo và Hoài Giang biên soạn. Các tác giả đã chọn lựa và biên dịch từ hàng trăm câu chuyện mang đầy giá trị và bài học cuộc sống về những thành công, thất bại cũng như thái độ luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được những...

   94 p hdu 26/02/2024 21 0

 • Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 1 - Huỳnh Trung Hải

  Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 1 - Huỳnh Trung Hải

  Cuốn sách Tái sử dụng và tái chế chất thải: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về chất thải; công nghệ tái sử dụng chất thải; cơ sở các quá trình ứng dụng trong tái chế chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hdu 26/02/2024 23 1

 • Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 2 - Huỳnh Trung Hải

  Ebook Tái chế và sử dụng chất thải: Phần 2 - Huỳnh Trung Hải

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Tái sử dụng và tái chế chất thải: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: công nghệ tái chế chất thải; quản lý trong tái sử dụng và tái chế chất thải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   195 p hdu 26/02/2024 20 1

 • Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hệ sinh thái; hệ xã hội; hệ sinh thái nhân văn; lương thực đối với đười sống con người; con người và tài nguyên đa dạng sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p hdu 26/02/2024 20 0

 • Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Ebook Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học; dòng năng lượng trong hệ sinh thái nhân văn; thông tin trong hệ sinh thái nhân văn; hệ sinh thái nhân văn nông nghiệp; hệ sinh thái nhân văn đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p hdu 26/02/2024 13 0

 • Ebook Tin-Sinh học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin-Sinh học: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Cuốn sách "Tin-Sinh học": Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đại cương về internet; cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học; nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit; chương trình phân tích cấu trúc chuỗi ClustalW;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p hdu 26/02/2024 19 0

 • Ebook Tin-Sinh học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Ebook Tin-Sinh học: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Cách

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tin-Sinh học": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3; chương trình phân tích cấu trúc tương đồng BLAST; chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p hdu 26/02/2024 15 0

 • Ebook Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vi sinh vật môi trường" trình bày các nội dung: Thế giới vi sinh vật, trao đổi chất và sinh trưởng vi sinh vật, vi sinh vật và các chu trình trình địa hóa học, vi sinh vật gây bệnh và ký sinh trùng trong nước thải sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p hdu 26/02/2024 18 0

 • Ebook Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Vi sinh vật môi trường (Tái bản lần thứ tư): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Vi sinh vật môi trường" trình bày các nội dung: Vi sinh vật chỉ thị, khử trùng nước và nước thải, đại cương quá trình xử lý sinh học nước thải, xử lý hiếu khí, bùn hoạt tính, xử lý kỵ khí, hồ ổn định sinh học (hồ sinh vật), xác định độc tính nước thải trong các công trình xử lý, hạt keo khí và mùi có nguồn gốc sinh...

   131 p hdu 26/02/2024 14 0

 • Ebook Công nghệ gen: Phần 1 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Ebook Công nghệ gen: Phần 1 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Công nghệ gen" cung cấp cho người đọc những kiến thức về: những hiểu biết cơ bản về công nghệ gen; công nghệ gen tế bào thực vật; công nghệ gen tế bào động vật;... Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và làm việc hiệu quả hơn!

   221 p hdu 26/02/2024 16 0

 • Ebook Công nghệ gen: Phần 2 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Ebook Công nghệ gen: Phần 2 - Nguyễn Đức Lượng (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ gen" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc những nội dung kiến thức về: Công nghệ gen vi sinh vật (Công nghệ gen nấm sợi, công nghệ gen nấm men, công nghệ gen vi khuẩn gram dương, công nghệ gen vi khuẩn gram âm...); An toàn công nghệ sinh học;... Mời các bạn cung tham khảo nội dung chi tiết!

   181 p hdu 26/02/2024 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu