• Ebook Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái quát về kế toán tài chính trong doanh nghiệp; kế toán tiền và các giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán vật tư-hàng hoá; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p hdu 26/05/2024 13 0

 • Ebook Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hướng dẫn lý thuyết và thực hành môn học Kế toán tài chính" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; kế toán thanh toán và nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán các khoản dự phòng và khoản điều chỉnh; báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   236 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Ebook Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản - Phần 1

  Ebook Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu về Công khai thu nhập, tài sản; Chương 2 - Các thành phần của hệ thống Công khai thu nhập, tài sản; Chương 3 - Triển khai, thực thi hệ thống Công khai thu nhập, tài sản;......

   108 p hdu 26/05/2024 10 0

 • Ebook Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản - Phần 2

  Ebook Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Việc công, lợi ích tư: Bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua công khai thu nhập, tài sản" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Phụ lục A - Những phương pháp và chỉ số được sử dụng trong cuốn hướng dẫn; Phụ lục B - Theo dõi kết quả của các hệ thống CKTNTS; Phụ lục C - Những đặc điểm chính của mẫu hệ thống...

   57 p hdu 26/05/2024 11 0

 • Ebook Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính: Phần 1

  Ebook Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Mười hai nguyên lý căn bản, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mối quan hệ giữa các báo cáo, huy động vốn và thuê nhân viên, thuê nhân viên và lắp đặt các thiết bị, nhà xưởng...

   165 p hdu 26/05/2024 14 0

 • Ebook Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính: Phần 2

  Ebook Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước để hiểu và lập báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Marketing và bán hàng, các nhiệm vụ hành chính, tăng trưởng, lợi nhuận và doanh thu; theo dõi sổ cái và sổ nhật ký chung; phân tích các tỷ số; các thủ tục và chính sách kế toán thay thế; chế biến sổ sách; sứ...

   149 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Ebook Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày về Quy định về đấu tư công; quy định về đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   200 p hdu 26/05/2024 14 0

 • Ebook Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Hướng dẫn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2 trình bày về quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   424 p hdu 26/05/2024 14 0

 • Ebook Tiền đấu với vàng: Phần 1

  Ebook Tiền đấu với vàng: Phần 1

  Cuốn sách Tiền đấu với vàng này được tái bản có chỉnh lí và đổi tên từ Sự lụi tàn của đồng tiền của tác giả James Rickards, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế thế giới, qua các phân tích về lý thuyết tài chính và những bước đi của các“ông lớn“ như Hoa...

   312 p hdu 26/05/2024 15 0

 • Ebook Tiền đấu với vàng: Phần 2

  Ebook Tiền đấu với vàng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tiền đấu với vàng" gồm có những chương: Chương 7: Nợ, thâm hụt sách và đồng đô la; Chương 8: Ngân hàng trung ương của cả thế giới; Chương 9: Sự hồi sinh của Vàng; Chương 10: Ngã tư đường; Chương 11: Vũng xoáy. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   266 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 1

  Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 1

  Part 1 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Reader’s guide, introduction, computer evolution and performance, a-top level view of computer function and interconnection, cache memory, internal memory technology, external memory, input output, operating system support, computer arithmetic, instruction sets - Characteristics and functions.

   422 p hdu 26/05/2024 12 0

 • Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 2

  Ebook Computer organization and architecture designing for performance (8/E): Part 2

  Part 2 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Instruction sets - Addressing modes and formats; processor structure and function; reduced instruction set computers (riscs); instruction level parallelism and superscalar processors, control unit operation; microprogrammed control; parallel processing; multicore computers.

   459 p hdu 26/05/2024 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu200vi