Ebook Thiết kế và khai thác Đường ôtô - Đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Vinh

Dưới đây là phần 1 của cuốn ebook Thiết kế và khai thác Đường ôtô - Đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông do PGS.TS. Nguyễn Xuân Vinh biên soạn. Cuốn sách trang bị cho các bạn những kiến thức về tai nạn giao thông và quan điểm thiết kế an toàn cho đường ôtô, đường thành phố; thiết lập chế độ xe chạy từ khả năng cảm thụ của người lái xe về điều kiện đường và điều kiện thiên nhiên; khảo sát nguyên nhân và phân tích các tai nạn giao thông đường bộ; khảo sát các điều kiện về đường.