Ebook Thiết kế và khai thác Đường ôtô - Đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Xuân Vinh

Phần 2 của cuốn ebook Thiết kế và khai thác Đường ôtô - Đường thành phố theo quan điểm an toàn giao thông sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về khảo sát các điều kiện thiên nhiên - ảnh hưởng của các nhân tố thiên nhiên đến an toàn xe chạy; khảo sát các phương tiện giao thông; phương pháp đánh giá mức độ thuận lợi và an toàn giao thông trong thiết kế khai thác đường ôtô và đường thành phố; phương pháp thiết kế đường ôtô, đường thành phố theo quan điểm an toàn xe chạy.