• Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu rời (cát, đá); xác định cường độ của đá dăm; xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006; xác định độ hao mòn Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006; xác...

   107 p hdu 22/10/2023 111 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ; các công tác quản lý, khai thác công trình đường bộ; các quy định về hoạt động thí nghiệm kiểm định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   72 p hdu 22/10/2023 98 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các hư hỏng thường gặp của đường ô tô; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt đường trong quá trình khai thác; phân loại đường về mặt sử dụng; đánh giá mức độ...

   149 p hdu 22/10/2023 106 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các thí nghiệm kiểm tra bê tông nhựa; các thí nghiệm kiểm tra bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   62 p hdu 22/10/2023 105 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các khái niệm; yêu cầu về quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ; nội dung bảo trì công trình đường bộ; trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   46 p hdu 22/10/2023 92 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: khái niệm, mục đích nghiên cứu, hệ thống khai thác vận tải đường ô tô, những nhân tố gây ra sự suy giảm chất lượng đường ô tô,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   39 p hdu 22/10/2023 108 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất kết dính (nhựa đường, xi măng); kiểm tra chất lượng xi măng; kiểm tra chất lượng nhựa đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   80 p hdu 22/10/2023 108 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.4: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công; kiểm tra chất lượng các lớp áo đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   108 p hdu 22/10/2023 111 0

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1" trình bày các nội dung: Trình bày các phương pháp cơ bản trong lý thuyết quy hoạch toán học, bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp lực. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang học trong các khối ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   96 p hdu 11/11/2022 189 0

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày nội dung: Bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp chuyển vị, bài toán tối ưu tính kết cấu trong giai đoạn chảy dẻo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học các ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 cuốn...

   86 p hdu 11/11/2022 165 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ổn định công trình" do GS.TS. Lều Thọ Trình chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phần mở đầu, các phương pháp nghiên cứu, ổn định của thanh thẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p hdu 11/11/2022 165 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ổn định công trình", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ổn định của hệ thanh thẳng, ổn định của thanh cong, ổn định của thanh thành mỏng tiết diện hở và ổn định dạng uốn phẳng của dầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   202 p hdu 11/11/2022 165 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu280978108vi