Ebook Triết học phương Đông (Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Hồi giáo): Phần 1 - M. T. Stepaniants

Ebook Triết học phương Đông (Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Hồi giáo): Phần 1 trình bày về sự phát sinh Triết học; nguồn gốc và cấu trúc vũ trụ, bản tính con người. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung cụ thể.