• Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung: Hóa dẻo, nén ép gỗ; gỗ polyme phức hợp và vật liệu phức hợp gỗ nhựa, xử lý chống cháy cho gỗ và sản phẩm từ gỗ, một số phương pháp biến tính bề mặt dỗ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p hdu 26/02/2024 42 0

 • Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Tổng quan và cơ sở lý luận về biến tính gỗ, xử lý chống biến màu cho gỗ, xử lý ổn định khích thước gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p hdu 26/02/2024 46 0

 • Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 1

  Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Structural engineering reference manual" provides readers with contents including: Chapter 1 - Reinforced concrete design; Chapter 2 - Foundations and retaining structures; Chapter 3 - Prestressed concrete design; Chapter 4 - Structural steel design;...

   243 p hdu 26/02/2024 39 0

 • Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 2

  Ebook Structural engineering reference manual (Eighth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Structural engineering reference manual" provides readers with contents including: Chapter 5 - Timber design; Chapter 6 - Reinforced masonry design; Chapter 7 - Lateral forces; Chapter 8- Bridge design;...

   271 p hdu 26/02/2024 37 0

 • Ebook Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018 - Part 1

  Ebook Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018 - Part 1

  Part 1 of ebook "Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018" provides readers with contents including: experimental study on self-compacting concrete with replacement material’s; fly ash utilization in lightweight aggregates for sustainable construction; strength behaviour of masonry blocks produced using green concrete; interference of two shallow square footings on geogrid reinforced crusher dust;...

   437 p hdu 26/02/2024 37 0

 • Ebook Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018 - Part 2

  Ebook Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018 - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Sustainable construction and building materials: Select proceedings of ICSCBM 2018" provides readers with contents including: rice husk ash (RHA) - the future of concrete; effect of nano-silica and GGBS on the strength properties of fly ash-based geopolymers; compressive strength prediction of high-strength concrete using regression and ANN models; prediction of compressive strength of high-volume fly ash...

   446 p hdu 26/02/2024 36 0

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

  Ebook "Công nghệ vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và công nghệ vật liệu; Sản xuất vật liệu kim loại; Đúc kim loại; Gia công kim loại bằng biến dạng; Luyện kim bột;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p hdu 22/10/2023 173 0

 • Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn kim loại; Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Công nghệ vật liệu polyme; Công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại; Công nghệ vật liệu tổ hợp; Những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   144 p hdu 22/10/2023 193 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.1: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu rời (cát, đá); xác định cường độ của đá dăm; xác định thành phần hạt theo TCVN 7572-2:2006; xác định độ hao mòn Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006; xác...

   107 p hdu 22/10/2023 111 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.2: Các quy định chung (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: quy trình bảo trì và quy trình vận hành khai thác công trình đường bộ; các công tác quản lý, khai thác công trình đường bộ; các quy định về hoạt động thí nghiệm kiểm định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   72 p hdu 22/10/2023 97 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các hư hỏng thường gặp của đường ô tô; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt đường trong quá trình khai thác; phân loại đường về mặt sử dụng; đánh giá mức độ...

   149 p hdu 22/10/2023 106 0

 • Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

  Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các thí nghiệm kiểm tra bê tông nhựa; các thí nghiệm kiểm tra bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   62 p hdu 22/10/2023 105 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu380970vi