Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 2.1: Các quy định chung. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các khái niệm; yêu cầu về quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ; nội dung bảo trì công trình đường bộ; trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!