Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 3: Đánh giá chất lượng khai thác. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các hư hỏng thường gặp của đường ô tô; công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên; các chỉ tiêu đánh giá chất lượng mặt đường trong quá trình khai thác; phân loại đường về mặt sử dụng; đánh giá mức độ an toàn; năng lực công tác và thời hạn phục vụ của đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)