Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.3: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: các thí nghiệm kiểm tra bê tông nhựa; các thí nghiệm kiểm tra bê tông xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!