Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn kim loại; Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Công nghệ vật liệu polyme; Công nghệ vật liệu vô cơ phi kim loại; Công nghệ vật liệu tổ hợp; Những công nghệ tiên tiến trong công nghệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.