Ebook Công nghệ biến tính gỗ: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ biến tính gỗ" trình bày các nội dung: Hóa dẻo, nén ép gỗ; gỗ polyme phức hợp và vật liệu phức hợp gỗ nhựa, xử lý chống cháy cho gỗ và sản phẩm từ gỗ, một số phương pháp biến tính bề mặt dỗ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.