Ebook Công nghệ vật liệu: Phần 1

Ebook "Công nghệ vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu và công nghệ vật liệu; Sản xuất vật liệu kim loại; Đúc kim loại; Gia công kim loại bằng biến dạng; Luyện kim bột;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.