• Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 8: Quản lý rủi ro dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: các khái niệm cơ bản về rủi ro; quản lý rủi ro dự án; quy trình quản lý rủi ro; các bước chính trong quá trình quản lý rủi ro; lập kế hoạch quản lý rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   25 p hdu 22/10/2023 48 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 2: Hoạch định dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: lập kế hoạch dự án; cơ cấu phân chia công việc (WBS); cơ cấu tổ chức dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p hdu 22/10/2023 51 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 5: Quản lý cung ứng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý hợp đồng; quản lý đấu thầu; hợp đồng kinh tế; hợp đồng xây dựng; đấu thầu trong xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p hdu 22/10/2023 46 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: tầm quan trọng của quá trình thi công; các bước trong quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức nghiệm thu công trình; thủ tục giám sát giá thành công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p hdu 22/10/2023 49 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: dự án; quản lý dự án; chủ nhiệm dự án; quản lý dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p hdu 22/10/2023 42 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 3: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: quản lý thời gian và tiến độ dự án; các phương pháp lập tiến độ; tối ưu hóa tiến độ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   61 p hdu 22/10/2023 45 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: chi phí của chất lượng; chất lượng sản phẩm xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng; quá trình quản lý chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hdu 22/10/2023 45 0

 • Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án

  Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 9: Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: hệ thống kiểm soát; tiến độ ngang và đồ thị thể hiện tiến trình thực hiện dự án tích lũy theo thời gian; đo lường tiến trình thực hiện dự án; kiểm soát tiến độ dự án; đánh giá trạng thái dự...

   27 p hdu 22/10/2023 43 0

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 1" trình bày các nội dung: Trình bày các phương pháp cơ bản trong lý thuyết quy hoạch toán học, bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp lực. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang học trong các khối ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   96 p hdu 11/11/2022 153 0

 • Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Như Cầu

  Ebook "Tính kế cấu theo phương pháp tối ưu: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày nội dung: Bài toán tối ưu tính kết cấu theo phương pháp chuyển vị, bài toán tối ưu tính kết cấu trong giai đoạn chảy dẻo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang theo học các ngành Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 cuốn...

   86 p hdu 11/11/2022 139 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 1

  Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Động đất và cơ sở của động đất học công trình, cơ sở của động lực học công trình và tính toán các hệ kết cấu đàn hồi chịu động đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p hdu 11/11/2022 153 0

 • Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 2

  Ebook Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Cơ sở tính toán các hệ kết cấu không đàn hồi chịu động đất, các phương pháp tính toán kết cấu chịu tác động động đất, quy trình thiết kế theo khả năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p hdu 11/11/2022 152 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhdu380970vi