Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: dự án; quản lý dự án; chủ nhiệm dự án; quản lý dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!