Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo)

Bài giảng Khai thác kiểm định đường - Chương 4.2: Các thí nghiệm đánh giá chất lượng đường ô tô (tiếp theo). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung bao gồm: thí nghiệm kiểm tra chất kết dính (nhựa đường, xi măng); kiểm tra chất lượng xi măng; kiểm tra chất lượng nhựa đường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!