Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 6: Quản lý chất lượng dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: chi phí của chất lượng; chất lượng sản phẩm xây dựng; quản lý chất lượng xây dựng; quá trình quản lý chất lượng; các phương pháp quản lý chất lượng xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!