Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 7: Quản lý quá trình thi công xây dựng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: tầm quan trọng của quá trình thi công; các bước trong quá trình quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức nghiệm thu công trình; thủ tục giám sát giá thành công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!