Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án

Bài giảng Quản lý dự án xây dựng - Chương 4: Quản lý chi phí dự án. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: giá thành dự án; kiểm soát giá thành dự án; chi phí dự án; cơ cấu phân chia chi phí; ngân sách dự án; quá trình hình thành giá của dự án xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!